Ta ut tjänstepension i förtid – så fungerar det

Att ta ut tjänstepensionen i förtid kan kännas lockande; att gå ned i arbetstid, få tillgång till sparade pengar tidigare, eller rent av placera pengarna själv. Men förtida uttag påverkar din ekonomi på lång sikt. I den här artikeln förklarar vi hur processen går till och vad du bör tänka på om du funderar på att ta ut tjänstepensionen tidigare.

Ta ut tjänstepension i förtid – så fungerar det

Vad innebär det att ta ut tjänstepensionen i förtid?

Att ta ut tjänstepension i förtid innebär att utbetalningarna av din tjänstepension startar innan du tar ut din allmänna pension. Detta kan till exempel vara aktuellt om du vill gå ner i arbetstid för att orka arbeta några år till eller få mer tid över till annat än jobb. Om du vill ta ut tjänstepension och fortsätta arbeta samtidigt behöver du först undersöka om det är möjligt – enligt vissa tjänstepensionsavtal är det nämligen inte tillåtet att jobba samtidigt som pensionen utbetalas.

Hur fungerar det att ta ut tjänstepension i förtid?

För att ta ut tjänstepension i förtid vänder du dig till det pensionsbolag som förvaltar den. Det är ofta upp till dig att bestämma när pensionen ska börja betalas ut och under hur lång tid. Innan du fattar ett beslut behöver du tänka igenom vad som skulle gynna dig långsiktigt eftersom du varken kan pausa utbetalningarna eller ändra upplägg när pensionsbolaget väl har börjat betala ut pensionen.

När kan man ta ut tjänstepension som tidigast?

När du som tidigast kan börja ta ut din tjänstepension beror på vilket eller vilka tjänstepensionsavtal du omfattas av. I vissa fall är det från 55 år som gäller, i andra fall är det 61 eller 63. För att ta reda på vad som gäller för just dig loggar du in på Pensionsmyndighetens hemsida. Där kan du både se dina tjänstepensioner och vilka pensionsbolag som förvaltar pengarna.

Varför väljer man att ta ut tjänstepensionen tidigare?

Vanliga anledningar till att man väljer att ta ut sin tjänstepension i förtid innefattar en önskan om att gå ner i arbetstid för att få mer balans mellan arbete och fritid, att kompensera för inkomstbortfall vid övergången till deltid, eller helt enkelt för att avsluta sin yrkeskarriär. Ett tidigt uttag kan även vara aktuellt för den som vill ha flexibilitet i sin ekonomiska planering eller behöver ekonomiskt stöd på grund av hälsorelaterade skäl.

Det är viktigt att noga överväga konsekvenserna av ett sådant beslut, eftersom ett förtida uttag innebär att den totala pensionsutbetalningen sprids ut över en längre period, vilket kan leda till lägre månatliga utbetalningar. Det är även viktigt att vara medveten om att reglerna kring förtida uttag kan variera beroende på specifika tjänstepensionsavtal.

Förtida uttag för att investera

Att ta ut tjänstepension i förtid för att placera pengarna förekommer också. Tanken bakom denna strategi är att de uttagna pengarna ska investeras i olika finansiella instrument med målet att skapa en högre avkastning än den potentiella tillväxten om pengarna hade stannat kvar i pensionsfonden. Detta kan innebära investeringar i aktier, obligationer, fastigheter, eller andra typer av investeringsmöjligheter.

Denna strategi medför risker. Marknadsvärdet på investeringarna kan fluktuera, och det finns inga garantier för att slutresultatet blir positivt. Därför är det av största vikt att överväga potentiella risker och fördelar, samt att ha en väl genomtänkt investeringsplan. Det är även klokt att konsultera en finansiell rådgivare för att få professionell vägledning anpassad till den egna ekonomiska situationen och risktoleransen.

När är det aktuellt att ta ut tjänstepension i förtid?

Du bör endast ta ut din tjänstepension i förtid om din sammanlagda pension är så pass hög att du enligt dina mått får en skälig levnadsstandard, annars är risken att du spenderar pengar som du behöver senare i livet. Börja därför med att gå in på minpension.se med bankID. Med verktyget Uttagsplaneraren kan du se hur mycket pension du hittills har sparat ihop och hur den påverkas beroende på när du tar ut din tjänstepension.

Så påverkas prognosen när du tar ut tjänstepension i förtid

Ju tidigare du tar ut din tjänstepension, desto lägre kommer din pension bli i fortsättningen. Samtidigt är det flera andra faktorer som avgör hur just din pension kommer att påverkas om du väljer att ta ut den i förtid:

Under hur lång tid utbetalningarna sker

Du bestämmer själv om din tjänstepension ska betalas ut under 5, 10, 15 år eller livsvarigt. Det innebär att om du väljer att ta ut tjänstepensionen under fem år kommer du få ett större belopp varje månad jämfört med om du tar ut den under en längre period.

Ditt övriga sparande

En förutsättning för att du ska kunna ta ut din tjänstepension i förtid är att du har andra ordentliga reserver utöver den allmänna pensionen, till exempel i form av ett eget pensionssparande, andra tillgångar eller inkomstkällor.

Läs mer: Tjänstepension och ålder

Vanliga frågor om att ta ut tjänstepension i förtid

När kan jag tidigast ta ut tjänstepension?

Hur gammal du måste vara för att ta ut din tjänstepension beror på vilket eller vilka avtal du omfattas av. Du kan se vilka pensionsbolag du har på Pensionsmyndighetens hemsida.

Hur gör jag för att ta ut tjänstepension i förtid?

För att ta ut din tjänstepension i förtid behöver du kontakta det eller de pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension.

Hur mycket minskar pensionen vid förtida uttag?

Det beror på vad vilket upplägg du väljer för utbetalningarna. På minpension.se kan du se hur pensionen påverkas beroende på om du tar ut din tjänstepension under några få år eller resten av livet.

Kan jag ta ut tjänstepension i förtid vid sjukdom?

Det finns skydd inom de kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen som tillåter inbetalningar till tjänstepensionen om du blir sjuk. Detta kan variera beroende på var du är anställd och vilket avtal du tillhör. För specifika förhållanden bör du kontakta din arbetsgivare eller det pensionsbolag där din tjänstepension finns.

När är det värt att ta ut pensionssparande i förtid?

Det beror på din personliga situation. Om din sammanlagda pension är tillräckligt hög för att du ska kunna upprätthålla en skälig levnadsstandard, kan det övervägas. Men var medveten om att ett tidigt uttag kan leda till lägre månatliga utbetalningar.

Kan man ta ut allmän pension i förtid?

Svensk lagstiftning tillåter inte uttag av allmän pension före pensionsåldern utan ger möjlighet till flexibelt uttag från 62 års ålder, med planer på att gradvis höja denna ålder.

När kan man gå i förtidspension?

För tjänstepension kan uttag ske tidigast från 55 års ålder, beroende på ditt pensionsavtal. Det är viktigt att planera i god tid och överväga effekterna av ett tidigt uttag.

Kan man alltid ta ut tjänstepensionen i förtid?

Ja, det är ofta möjligt att ta ut tjänstepension i förtid, men reglerna varierar mellan olika tjänstepensionsavtal. Du bör kontrollera vad som gäller för just ditt avtal och vara medveten om att tidiga uttag påverkar den totala pensionens storlek.

Kan man ta ut premiepensionen i förtid?

För premiepensionen finns bestämmelser som tillåter flexibla uttag, men den allmänna linjen är att uttag kan börja från 62 års ålder, likt den allmänna pensionen.

Vad innebär förtida uttag?

Ett förtida uttag innebär att du börjar ta ut din pension före den ordinarie pensionsåldern, eller innan du slutar arbeta helt. Detta kan innebära lägre månatliga utbetalningar eftersom pensionen måste räcka över en längre period.