Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina bästa profetior för 2024.
Nyheter
Future_16-9

Frågan som hela Sverige undrar över – hur går det med räntan i år?

”Vi har kort räntebindning i våra fonder för att undvika att spekulera i räntan. Marknaden tror att Riksbanken ska börja sänka räntan under våren, men det ligger inte i korten att vi ska tillbaka till nollräntor.”

Vad tror du om utvecklingen för dina räntefonder 2024?

”Det är ett mycket intressant läge för företagsobligationer just nu. Den högre räntan i kombination med relativt höga kreditspåslag ger fin avkastning. Min bästa gissning på utvecklingen nästa år är i linje med fondernas förräntningstakt, vilket just nu är för Räntefond Kort cirka 5 procent, Sustainable Corporate Bond cirka 6,5 procent och High Yield cirka 8,5 procent, samtliga siffror är efter avgift.”

– Katarina Ponsbach Carlsson, fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Sustainable Corporate Bond och Lannebo High Yield.


I ett makroperspektiv – vart är världens ekonomi på väg?

”Om vi tittar på världsekonomin så tror jag vi är på väg mot lägre inflation, lägre räntor och en mild lågkonjunktur. En räntenedgång kommer att stimulera världsekonomin med eftersläpning och vi kommer att lämna 2024 med bättre fart i ekonomin än under inledningen. Sveriges räntekänsliga ekonomi kommer att höra till de första länderna som visar tecken på förbättring.”

Du förvaltar två hållbarhetsfonder, vad tror du om utvecklingen för dem under 2024?

”I princip alla aktier runt om i världen som är verksamma inom energiomställningen och minskade koldioxidutsläpp har fallit kraftigt under 2023. Värderingen av dessa aktier har i många fall blivit väldigt attraktiv. Samtidigt fortsätter energiomställningen med oförminskad styrka, vilket bland annat visas av EU:s ambitiösa planer. Vi är därför hoppfulla inför 2024 och räknar med en återhämtning för dessa aktier, och därmed även för Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Detsamma gäller för Lannebo Mixfond som också har en hel del exponering mot bolag som gynnas av energiomställningen.”

– Peter Lagerlöf, fondförvaltare för Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Norden Hållbar, Lannebo Mixfond och Lannebo Mixfond Offensiv.


Fastighetsbolagen har haft en tuff utveckling fram tills nyligen i takt med att räntorna har stigit. Vad kommer att vara viktigast för dig att bevaka under 2024 i fastighetssektorn och vilken typ av fastighetsbolag tror du kommer att vara vinnare framöver?

”Det är fortfarande av yttersta vikt att inflationen fortsätter komma ned och att vi inte får en fortsatt kraftig uppgång för styrräntor. Om vi får räntesänkningar är det en bonus men så länge vi slipper fler höjningar tror vi inte att några bolag i vår portfölj får problem med ränteteckningsgrader. Vi bedömer också att merparten av bolagen vi investerat i vänder till tillväxt i förvaltningsresultatet om räntorna planar ut på nuvarande nivåer, givet indexerade hyror och färdigställda projekt. Det finns nu också en betydande potential att minska räntekostnaderna genom att binda räntan, vilket är en ovanlig potential. För övrigt följer vi nära hur stor effekt en inbromsad konjunktur får på uthyrningsgrader och hyresnivåer och har positionerat oss för en svagare konjunktur.”

Vad tror du om utvecklingen för Fastighetsfonden 2024?

”De senaste två åren har präglats av marknadens oro för en negativ spiral i fastighetssektorn där stigande räntor leder till fallande resultat, men även till stigande belåningsgrader som riskerar att medföra panikförsäljningar med ytterligare värdefall som följd. Det arbete som bolagen har gjort för att förbättra situationen i kombination med utsikter för lättnader i form av räntesänkningar gör att sentimentet har förutsättningar att vända. Även om vi redan sett en viss kursåterhämtning i närtid är det fortsatt stora rabatter mot bokförda värden i de flesta bolag och samtidigt förhållandevis låga kassaflödesmultiplar med lågt ställda förväntningar avseende framtida tillväxt i kassaflöde.”

– Tobias Kaj, fondförvaltare för Lannebo Fastighetsfond och Lannebo Fastighetsfond Select.


Har lågkonjunkturen påverkat fokuset på hållbarhet och Europas gröna omställning?

”På kort sikt har lågkonjunkturen och kriget i Europa påverkat den gröna omställningen i Europa, men inte på lång sikt. En av de kortsiktiga konsekvenserna av kriget i Ukraina är att länder har tvingats fokusera på användning av fossilt bränsle i säkerhetssyfte. Man har till och med tvingats starta om kolkraftverk och massivt öka importen av dyr flytande naturgas (LNG) från vänliga handelspartners.”

“Men på lång sikt kommer de gröna investeringarna fortsatt öka. Åtagandet stöddes vid COP28 där ett löfte om att tredubbla förnybar elproduktionskapacitet till 2030 undertecknades av 130 länder inklusive USA, EU och Kanada. Löftet bör bidra till att ge politisk stabilitet till företag som möjliggör den gröna omställningen i Europa. Den högre räntan har också påverkat aktiekursen i de gröna omställningsbolagen och därför ökat avkastningskravet för aktieägarna. Effekten är att dessa företag har haft svårt att attrahera kapital för investeringar i den gröna omställningen. På den positiva sidan är att inflationen nu är på väg att normaliseras och centralbankerna förväntas därför under de kommande månaderna att sänka räntan, vilket kommer leda till ökade investeringar.”

Vad tror du om utvecklingen för Lannebo Europe Green Transition 2024?

”Lannebo Europe Green Transition kommer att gynnas av ovanstående trender och fondens resultat kommer att förbättras ytterligare genom att fokuset är på småbolag. Small Cap-bolag har underpresterat kraftigt under 2023 på grund av risken på marknaden, men lägre räntor kommer vara mycket fördelaktigt för småbolag.”

– Carsten Dehn, förvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition

 

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

 

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Från små frön till stora skördar – NanoCap och MicroCap blomstrar

Världens börser har tagit revansch efter några tunga ekonomiska år och det har väckt liv i svenskarnas fondsparande. Under perioden januari till juni uppgick nettosparandet i fonder till totalt 103,7 miljarder kronor. Det gör nysparandet...

Läs mer

Det gröna skiftet är en otrolig affärspotential

Under Niklas Stenbergs sex år som vd för Addtech har teknikkoncernen fortsatt att växa och utvecklas, trots flera utmaningar. Stenberg tillskriver framgångarna den unika Addtechkulturen och ett gott samarbete med Lannebo....

Läs mer

Så sparar vi!

Hur sparar Lannebos egen personal och vilket är deras bästa spartips? Vi pratade med fyra medarbetare från fyra olika avdelningar. Så här tänker de!...

Läs mer

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer