Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina bästa profetior för 2024.
Nyheter
Future_16-9

Frågan som hela Sverige undrar över – hur går det med räntan i år?

”Vi har kort räntebindning i våra fonder för att undvika att spekulera i räntan. Marknaden tror att Riksbanken ska börja sänka räntan under våren, men det ligger inte i korten att vi ska tillbaka till nollräntor.”

Vad tror du om utvecklingen för dina räntefonder 2024?

”Det är ett mycket intressant läge för företagsobligationer just nu. Den högre räntan i kombination med relativt höga kreditspåslag ger fin avkastning. Min bästa gissning på utvecklingen nästa år är i linje med fondernas förräntningstakt, vilket just nu är för Räntefond Kort cirka 5 procent, Sustainable Corporate Bond cirka 6,5 procent och High Yield cirka 8,5 procent, samtliga siffror är efter avgift.”

– Katarina Ponsbach Carlsson, fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Sustainable Corporate Bond och Lannebo High Yield.


I ett makroperspektiv – vart är världens ekonomi på väg?

”Om vi tittar på världsekonomin så tror jag vi är på väg mot lägre inflation, lägre räntor och en mild lågkonjunktur. En räntenedgång kommer att stimulera världsekonomin med eftersläpning och vi kommer att lämna 2024 med bättre fart i ekonomin än under inledningen. Sveriges räntekänsliga ekonomi kommer att höra till de första länderna som visar tecken på förbättring.”

Du förvaltar två hållbarhetsfonder, vad tror du om utvecklingen för dem under 2024?

”I princip alla aktier runt om i världen som är verksamma inom energiomställningen och minskade koldioxidutsläpp har fallit kraftigt under 2023. Värderingen av dessa aktier har i många fall blivit väldigt attraktiv. Samtidigt fortsätter energiomställningen med oförminskad styrka, vilket bland annat visas av EU:s ambitiösa planer. Vi är därför hoppfulla inför 2024 och räknar med en återhämtning för dessa aktier, och därmed även för Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Detsamma gäller för Lannebo Mixfond som också har en hel del exponering mot bolag som gynnas av energiomställningen.”

– Peter Lagerlöf, fondförvaltare för Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Norden Hållbar, Lannebo Mixfond och Lannebo Mixfond Offensiv.


Fastighetsbolagen har haft en tuff utveckling fram tills nyligen i takt med att räntorna har stigit. Vad kommer att vara viktigast för dig att bevaka under 2024 i fastighetssektorn och vilken typ av fastighetsbolag tror du kommer att vara vinnare framöver?

”Det är fortfarande av yttersta vikt att inflationen fortsätter komma ned och att vi inte får en fortsatt kraftig uppgång för styrräntor. Om vi får räntesänkningar är det en bonus men så länge vi slipper fler höjningar tror vi inte att några bolag i vår portfölj får problem med ränteteckningsgrader. Vi bedömer också att merparten av bolagen vi investerat i vänder till tillväxt i förvaltningsresultatet om räntorna planar ut på nuvarande nivåer, givet indexerade hyror och färdigställda projekt. Det finns nu också en betydande potential att minska räntekostnaderna genom att binda räntan, vilket är en ovanlig potential. För övrigt följer vi nära hur stor effekt en inbromsad konjunktur får på uthyrningsgrader och hyresnivåer och har positionerat oss för en svagare konjunktur.”

Vad tror du om utvecklingen för Fastighetsfonden 2024?

”De senaste två åren har präglats av marknadens oro för en negativ spiral i fastighetssektorn där stigande räntor leder till fallande resultat, men även till stigande belåningsgrader som riskerar att medföra panikförsäljningar med ytterligare värdefall som följd. Det arbete som bolagen har gjort för att förbättra situationen i kombination med utsikter för lättnader i form av räntesänkningar gör att sentimentet har förutsättningar att vända. Även om vi redan sett en viss kursåterhämtning i närtid är det fortsatt stora rabatter mot bokförda värden i de flesta bolag och samtidigt förhållandevis låga kassaflödesmultiplar med lågt ställda förväntningar avseende framtida tillväxt i kassaflöde.”

– Tobias Kaj, fondförvaltare för Lannebo Fastighetsfond och Lannebo Fastighetsfond Select.


Har lågkonjunkturen påverkat fokuset på hållbarhet och Europas gröna omställning?

”På kort sikt har lågkonjunkturen och kriget i Europa påverkat den gröna omställningen i Europa, men inte på lång sikt. En av de kortsiktiga konsekvenserna av kriget i Ukraina är att länder har tvingats fokusera på användning av fossilt bränsle i säkerhetssyfte. Man har till och med tvingats starta om kolkraftverk och massivt öka importen av dyr flytande naturgas (LNG) från vänliga handelspartners.”

“Men på lång sikt kommer de gröna investeringarna fortsatt öka. Åtagandet stöddes vid COP28 där ett löfte om att tredubbla förnybar elproduktionskapacitet till 2030 undertecknades av 130 länder inklusive USA, EU och Kanada. Löftet bör bidra till att ge politisk stabilitet till företag som möjliggör den gröna omställningen i Europa. Den högre räntan har också påverkat aktiekursen i de gröna omställningsbolagen och därför ökat avkastningskravet för aktieägarna. Effekten är att dessa företag har haft svårt att attrahera kapital för investeringar i den gröna omställningen. På den positiva sidan är att inflationen nu är på väg att normaliseras och centralbankerna förväntas därför under de kommande månaderna att sänka räntan, vilket kommer leda till ökade investeringar.”

Vad tror du om utvecklingen för Lannebo Europe Green Transition 2024?

”Lannebo Europe Green Transition kommer att gynnas av ovanstående trender och fondens resultat kommer att förbättras ytterligare genom att fokuset är på småbolag. Small Cap-bolag har underpresterat kraftigt under 2023 på grund av risken på marknaden, men lägre räntor kommer vara mycket fördelaktigt för småbolag.”

– Carsten Dehn, förvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition

 

Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

 

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer