Artikel 9-fonder

EU-förordningen SFDR reglerar hur fondbolag och andra finansiella aktörer ska informera kunder om hållbarhetsarbetet i sina finansiella produkter. Här går vi igenom allt du behöver känna till om artikel 9-fonder, så kallade mörkgröna fonder.

Artikel 9-fonder

Vad är artikel 9-fonder?

Artikel 9-fonder, eller mörkgröna fonder, är investeringsfonder som klassificeras som hållbara enligt EU:s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dessa fonder har hållbarhet som huvudsakligt investeringsmål och placerar i bolag som uppfyller ett miljömässigt eller socialt mål, samt har god ägarstyrning (ESG). Den största skillnaden mellan artikel 9-fonder och artikel 6- & 8-fonder är att de två sistnämnda inte har hållbarhet som fokus, även om fondförvaltaren i någon mån behöver ta hänsyn till hållbarhet i artikel 8-fonder. Artikel 9-fonder är därmed de fonder som bidrar mest till en bättre framtid för såväl människa som planet.

Läs mer: Lannebos hållbara fonder

Krav och kriterier för artikel 9-fonder

  • Fonden måste ha transparenta och tydliga mål.
  • Fondens investeringar ska gå i enlighet med EU:s taxonomi eller Parisavtalet, alternativt ha ett långsiktigt mål om att uppfylla detta. Det innebär att fonden kan investera i bolag som ännu inte är hållbara, men som avser att bli det.
  • Fonden rapporterar enligt SFDR.

Läs mer: Hållbarhetsramverk

Olika typer av artikel 9-fonder

Aktiefonder

Det som utmärker en aktiefond med hållbara placeringar som mål är att investeringarna antingen riktar in sig på att skapa produkter eller tjänster som bidrar till den gröna omställningen, alternativt till att öka den sociala rättvisan i samhället. Det finns även artikel 9-fonder som kombinerar dessa båda aspekter.

Räntefonder

En räntefond med hållbara investeringar som mål placerar vanligtvis i gröna obligationer, vilket är när kapitalet endast får användas till projekt som bidrar till att uppfylla klimatmässiga eller sociala mål. Den övriga verksamheten i bolaget som ska nyttja kapitalet omfattas inte av några hållbarhetskrav.

Blandfonder

En mörkgrön blandfond kan både investera bolag som bidrar till att uppfylla ett miljömässigt eller socialt mål, eller enskilda projekt som gör det.

Fördelar med att investera i artikel 9-fonder

Att investera i artikel 9-fonder innebär att du stödjer företag som antingen bidrar till FN:s hållbarhetsmål eller går i enlighet med EU:s taxonomi, vilket har en positiv inverkan på såväl miljö som samhälle. I takt med att det ställs allt högre krav från EU och FN att företag ska minska sin klimatpåverkan är det mycket som tyder på att företag utan en stark hållbarhetsprofil inte kommer att få samma värdeutveckling framöver. Genom att välja en artikel 9-fond kan du känna dig trygg med att du bidrar till en bättre värld, samtidigt som du potentiellt får mer långvarig avkastning eftersom du investerar i bolag som har framtiden i åtanke.

Vanliga frågor om artikel 9-fonder

Vad skiljer artikel 9-fonder från andra typer av fonder?

Till skillnad från artikel 6- och 8- fonder som har lägre krav på hållbarhet, måste artikel 9-fonder ha en tydlig hållbarhetsinriktning och uppfylla striktare krav på transparens och rapportering. De måste också bidra till miljömässiga eller sociala mål och ha en stark ESG-profilering.

Vilka fördelar finns det med att investera i artikel 9-fonder?

Fördelen med att investera i artikel 9-fonder är att de stödjer investeringar som kan ha en positiv inverkan på miljö och samhälle. De kan dessutom erbjuda en möjlighet att stödja företag och projekt som fokuserar på hållbarhet och tar socialt ansvar.

Vilka utmaningar är förknippade med artikel 9-fonder?

Utmaningar för artikel 9-fonder inkluderar risken för greenwashing, där fonderna kan marknadsföra sig som hållbara utan att verkligen leva upp till dessa påståenden. Det kan också finnas svårigheter att mäta och verifiera hållbarhetsresultat, samt potentiella regulatoriska förändringar som kan påverka fondernas verksamhet.