Artikel 8-fonder

En artikel 8-fond, eller ljusgrön fond, passar dig som vill att förvaltaren ska ta hänsyn till miljön och bolagens sociala påverkan när de fattar sina investeringsbeslut. Här berättar vi mer om vad som karakteriserar artikel 8-fonder, och vad som skiljer dem från artikel 6- och 9-fonder.

Artikel 8-fonder

Vad är artikel 8-fonder?

Artikel 8-fonder är fonder som främjar miljörelaterade eller sociala aspekter i sina placeringar, och rapporterar enligt artikel 8 i SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Dessa fonder integrerar hållbarhetsfaktorer vad gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG), men har nödvändigtvis inte hållbarhet som huvudfokus. Det finns dock inga bestämda gränsvärden för hur stor andel av fondens innehav som ska vara hållbar, men bolagen måste följa praxis för god styrning. Det som skiljer artikel 6- och 9-fonder från artikel 8-fonder är att artikel 6-fonder endast tar hänsyn till hållbarhetsrisker, medan artikel 9-fonder har hållbarhet som huvudmål med förvaltningen.

Krav och kriterier för artikel 8-fonder

  • Fonden rapporterar utifrån ESG enligt artikel 8 i SFDR.
  • En del av fondens innehav har en positiv inverkan på miljö och samhälle.
  • Fonden exkluderar bolag inom sektorer som bedöms medföra hållbarhetsrisker.
  • Fonden visar tydligt i sin rapportering att hållbarhetsmål finns integrerade i investeringsstrategin.

Läs mer: Hållbarhetsramverk

Fördelar med att investera i artikel 8-fonder

När du investerar i en artikel 8-fond kan du känna dig trygg med att fondförvaltaren har åtagit sig att främja hållbara investeringar utifrån aspekterna miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Samtidigt är placeringsreglerna inte lika strikta som för artikel 9-fonder, vilket innebär att artikel 8-fonder kan erbjuda en mer diversifierad portfölj som spänner över fler branscher. I en artikel 8-fond förenas därför hållbarhetsansvar med låg risk.

Läs mer: Lannebos hållbara fonder

Utmaningar med artikel 8-fonder

Den främsta utmaningen med att investera i artikel 8-fonder är att det ställer krav på dig som sparare att själv undersöka hur fondens investeringsstrategi och hållbarhetsarbete ser ut. Kombinationen av att det både är svårt att mäta och verifiera hållbarhetsresultat gör att det finns en viss risk för greenwashing – det vill säga att fonden utmålas som mer hållbar än den faktiskt är. När du ska välja vilken fond du ska placera dina sparpengar i är det därför viktigt att du läser på om dess investeringsstrategi och innehav så att du hittar ett alternativ som går i linje med dina personliga värderingar.

Vanliga frågor om artikel 8-fonder

Hur skiljer sig artikel 8-fonder från artikel 6- och 9-fonder?

På en hållbarhetsskala ligger artikel 8 fonder mittemellan artikel 6- och 9-fonder. Artikel 9-fonder har betydligt striktare krav, medan artikel 6-fonder inte kan sägas ha ett specifikt hållbarhetsfokus.

Vilka krav måste en artikel 8-fond uppfylla?

Artikel 8-fonder måste visa att de integrerar hållbarhet i sin förvaltning och uppfyller kraven om transparens enligt SFDR. Detta inkluderar rapportering om ESG-mål och beskrivning av hur de inkluderar hållbarhetsaspekter i sina investeringsbeslut.

Vilka fördelar har artikel 8-fonder för investerare?

Artikel 8-fonder erbjuder en balans mellan hållbarhet och traditionella investeringar, vilket gör dem attraktiva för investerare som söker en blandning av båda. De kan ge investerare möjlighet att stödja företag med en tydlig hållbarhetsprofil utan att helt överge bredden i investeringsstrategin.