Stark start men hur blir resten av året?

Rekordhög inflation, stigande räntor och en orolig omvärld. Att förutspå hur marknaden utvecklar sig under året är ingen enkel uppgift. Vi frågade tre av Lannebos fondförvaltare hur de tror att året blir.
Nyheter
City_16-9

“Det finns hyfsat många aktier man är köpsugen på”

Peter Lagerlöf förvaltar bland annat Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Norden Hållbar och Lannebo Mixfond.

“Det känns ganska tydligt som att vi går mot en lågkonjunktur. BNP kommer att krympa lite grann, arbetslösheten lär stiga. Alla indikatorer pekar på det. Men det behöver inte vara särskilt dramatiskt. Vi hade finanskrisen 2008 och nu senast pandemin, och det var ju väldigt dramatiska kriser. Nu blir det mer en normal lågkonjunktur: räntan går upp och drar ned köpkraften. Så småningom kommer centralbankerna att börja sänka räntan igen. Men det finns såklart osäkerhetsfaktorer. Kriget i Ukraina till exempel. Under 2021 var det ingen som la in en inflation på 10 procent i sina prognoser för 2022. Det händer alltid något oväntat.”

Hur tror du aktiemarknaden utvecklas i Norden?
“Jag förvaltar även mixfonden, och det är rätt bra att ta den som exempel. Om vi tror starkt på aktiemarknaden får vi ha 100 procent aktier i den och om vi är väldigt negativa får vi ha 0 procent aktier. Den blir som en temperaturmätare och nu har vi 60 procent aktier. Vi har minskat aktieandelen något efter den starka starten på året. Inom de aktierna har vi rätt många konjunkturokänsliga bolag, som till exempel läkemedel och sakförsäkring. Det finns ändå hyfsat många aktier man är köpsugen på – och det är en ganska bra signal. Historiskt sett så vänder börsen under recessioner.”

“Många teknikbolag har bra förutsättningar för vinsttillväxt”

Helen Groth förvaltar Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag.

“Jag tror att räntehöjningarna kommer att avta. Fraktpriser och vissa insatsvaror har minskat i pris under hösten, vilket borde innebära att vi får betala lägre priser på vissa varor under året. Det finns parametrar som har en inflationsdämpande effekt, och det borde påverka hur centralbankerna agerar. Men allt pekar på en lågkonjunktur. Inflationstakten och centralbankernas agerande blir avgörande. Ett ganska dystert år, men samtidigt kan man hoppas på att vi når bottnen och att vi därmed kan se en vändning.”

Hur tror du tekniksektorn kommer utvecklas?
“Generellt ser jag att digitaliseringsresan fortsätter. För samhällen, för företag och för privatpersoner. Där kommer teknikbolagen att spela en central roll – teknik är ju lösningen på många av dagens och morgondagens utmaningar. Därmed tror jag på en stor efterfrågan bland många tillväxtbolag inom tekniksektorn. Även om många teknikaktier har värderats ned den senaste tiden, så har de varit rejält uppvärderade under en ganska lång period. Många teknikbolag har bra förutsättningar för vinsttillväxt – just eftersom de har en så stark position i den digitaliseringsresa vi ser.”

“En ljuspunkt är att inflationstakten verkar mattas av”

Philip Hallberg förvaltar Lannebo Fastighetsfond och Lannebo Fastighetsfond Select.

“Konsumenterna kommer pressas hårt under det kommande året i Sverige. Det beror framför allt på en hög inflation och kraftigt stigande räntor. Det blir färre restaurangbesök, mindre shopping och generellt färre saker som man tidigare kunde strössla pengar på. Man ser redan nu indikationer på det. Det är svårt att hitta någon som blivit vansinnigt mycket rikare 2022 än vad man var 2021. Ljuspunkterna är väl att vi nu ser att inflationstakten verkar mattas av. Under 2022 har vi ju haft en bisarr ökning av till exempel elpriserna. Att vi ska få samma ökningstakt igen i år känns relativt osannolikt.”

Hur tror du fastighetssektorn kommer utvecklas?
“Under året som gått har man varit orolig för stigande räntekostnader och tillgången till kapital för fastighetsbolagen. Har de tillgång till nytt kapital i takt med att obligationslån förfaller? Finns det utrymme för mer lån hos bankerna? Vår bild är att de större bolagen har agerat och fortsätter agera för att väsentligt förbättra sin position och kapitalstruktur. De sitter inte på händerna och väntar, vilket är positivt. Nu tror vi att marknaden börjar titta mer på de operationella riskerna. Kommer hyresgästerna att kunna betala och hur ser efterfrågan ut på kommersiella lokaler? Vår bedömning är att efterfrågan kommer att minska på kommersiella lokaler medan efterfrågan på hyresrätter kommer att bli högre.”


Text: Kalle Dixelius

Illustration: Valero Doval

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer