Hög inflation: Så agerar Lannebos förvaltare

Den underliggande inflationen i Sverige klättrar vidare och var i januari den högsta på flera decennier. Så här ser Lannebos förvaltare på inflationen och börsen.
Nyheter
MicrosoftTeams-image (11)

Inflationen i världsekonomin började stiga i slutet av 2021. Inledningsvis var det störningar i bolagens försörjningskedjor och komponentbrist i spåren av nedstängningarna under pandemin som bidrog till stigande inflation. Under 2022 späddes inflationen på av direkta och indirekta effekter av kriget i Ukraina, med exempelvis stigande råvaru- och energipriser.

Under den gångna vintern har inflationstakten kulminerat och är för närvarande på väg ned i alla stora ekonomier. Inflationen i Sverige följer den internationella trenden men har som ett resultat av den svaga svenska kronan blivit högre än i andra europeiska länder.

”Den kraftiga uppgången i inflationen kom oväntat för världens centralbanker. De avfärdade inledningsvis riskerna med att det bara var tillfälliga effekter som drog upp inflationen och att dessa snabbt skulle klinga av. Det visade sig vara en felbedömning och centralbanker världen över har under 2022 snabbt sett sig tvungna att höja styrräntorna kraftigt. Av allt att döma kommer fler höjningar under våren”, säger Peter Lagerlöf.

Peter Lagerlöf förvaltar tillsammans med Charlotta Faxén bland annat Lannebo Mixfond som har mandat att ha en aktievikt från 0 till 100 procent.

”Vi har dragit ned aktieandelen i Lannebo Mixfond efter den starka inledningen på året till knappa 60 procent. Vi är något mer försiktiga i det korta perspektivet än tidigare och har valt att ytterligare fokusera på bolag med relativt stabil vinstutveckling”, säger Peter Lagerlöf.

Han poängterar att det finns risk att inflationen kommer dröja sig kvar längre än marknaden bedömer just nu. Det skulle innebära fortsatta räntehöjningar som i sin tur är negativt för aktiemarknaden.

De flesta av Lannebos fonder har presterat väl i förhållande till sina jämförelseindex under perioden när inflation och räntor har stigit kraftigt. Det beror bland annat på att Lannebos förvaltare i stor utsträckning har undvikit att investera i högt värderade bolag som har vuxit utan krav på lönsamhet.

Banker, vars lönsamhet pressades påtagligt under den långa perioden med nollräntor eller till och med negativa räntor, är vinnare på stigande räntor. En stor exponering mot banksektorn har bidragit till den starka relativa utvecklingen i till exempel Lannebo Sverige Plus som förvaltas av Robin Nestor och Martin Wallin. De har sedan flera år varit positionerade för en stigande styrränta.

”Vi anser att inflation har funnits en längre tid men att den inte varit synlig i rapporterad KPI-data. Av olika anledningar föll världen in i en inflationsspiral som nu ligger långt över de långsiktiga målen. Vi vill därför vara exponerade mot vinster som har värderingsstöd, alltså en relativt låg vinstmultipel”, säger Robin Nestor.

Han ser flera intressanta investeringsalternativ då det finns bolag med pressade vinster men låg värdering och stabil balansräkning.

”Bolag som under det förra året har haft svårt att priskompensera sig bedömer vi generellt kommer kunna göra det över tid. Olika bolag befinner sig i olika faser men det bör normaliseras på något eller några års sikt”, säger Robin Nestor.

Johan Nilke, som tillsammans med Helen Groth förvaltar Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag, menar att det finns flera aspekter av inflationen att ta i beaktan.

”Eftersom vi investerar globalt behöver vi ta hänsyn till att inflationen är olika hög i olika länder och effekterna kan därför variera. Vi har sedan länge haft en relativt låg exponering mot konsumentvaror i teknikfonderna men har valt att dra ned den exponeringen ytterligare under 2022. Det innebär att vi främst har sålt bolag inom e-handel och annonsdrivna bolag”, säger Johan Nilke.

En annan sak som Johan Nilke och Helen Groth bevakar extra noggrant under den här perioden är bolagens möjlighet till prishöjningar.

”Vår filosofi är att främst investera i ledande bolag som har möjlighet att föra vidare kostnader till dess kunder, så kallad pricing power”, säger Johan Nilke.

Tobias Kaj förvaltar Lannebos fastighetsfonder tillsammans med Philip Hallberg. Han förklarar att de lägger stor vikt vid operationell risk, alltså risken att hyresgäster lämnar eller inte kan betala hyrorna.

“Vi bedömer att effekten av den höga inflationen och stigande räntor blir en kraftig konjunkturinbromsning. Därför lägger vi mycket fokus på vilka bolag som har hyresgäster som faktiskt klarar av att betala högre hyror utan att det resulterar i stigande vakanser”, säger Tobias Kaj.

Han menar att den höga inflationen är tveeggad för fastighetsbolagen.

”Å ena sidan justeras hyror för kommersiella fastigheter årligen med konsumentprisindex i oktober, vilket medför att hyrorna i år justeras upp med 10,9 procent. Å andra sidan gör den höga inflationen att Riksbanken successivt höjer räntan vilket ger högre finansieringskostnader för fastighetsbolagen. Det här slår väldigt olika mellan bolagen beroende på belåning och räntebindning”, säger Tobias Kaj.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer