Hög inflation: Så agerar Lannebos förvaltare

Den underliggande inflationen i Sverige klättrar vidare och var i januari den högsta på flera decennier. Så här ser Lannebos förvaltare på inflationen och börsen.
Nyheter
MicrosoftTeams-image (11)

Inflationen i världsekonomin började stiga i slutet av 2021. Inledningsvis var det störningar i bolagens försörjningskedjor och komponentbrist i spåren av nedstängningarna under pandemin som bidrog till stigande inflation. Under 2022 späddes inflationen på av direkta och indirekta effekter av kriget i Ukraina, med exempelvis stigande råvaru- och energipriser.

Under den gångna vintern har inflationstakten kulminerat och är för närvarande på väg ned i alla stora ekonomier. Inflationen i Sverige följer den internationella trenden men har som ett resultat av den svaga svenska kronan blivit högre än i andra europeiska länder.

”Den kraftiga uppgången i inflationen kom oväntat för världens centralbanker. De avfärdade inledningsvis riskerna med att det bara var tillfälliga effekter som drog upp inflationen och att dessa snabbt skulle klinga av. Det visade sig vara en felbedömning och centralbanker världen över har under 2022 snabbt sett sig tvungna att höja styrräntorna kraftigt. Av allt att döma kommer fler höjningar under våren”, säger Peter Lagerlöf.

Peter Lagerlöf förvaltar tillsammans med Charlotta Faxén bland annat Lannebo Mixfond som har mandat att ha en aktievikt från 0 till 100 procent.

”Vi har dragit ned aktieandelen i Lannebo Mixfond efter den starka inledningen på året till knappa 60 procent. Vi är något mer försiktiga i det korta perspektivet än tidigare och har valt att ytterligare fokusera på bolag med relativt stabil vinstutveckling”, säger Peter Lagerlöf.

Han poängterar att det finns risk att inflationen kommer dröja sig kvar längre än marknaden bedömer just nu. Det skulle innebära fortsatta räntehöjningar som i sin tur är negativt för aktiemarknaden.

De flesta av Lannebos fonder har presterat väl i förhållande till sina jämförelseindex under perioden när inflation och räntor har stigit kraftigt. Det beror bland annat på att Lannebos förvaltare i stor utsträckning har undvikit att investera i högt värderade bolag som har vuxit utan krav på lönsamhet.

Banker, vars lönsamhet pressades påtagligt under den långa perioden med nollräntor eller till och med negativa räntor, är vinnare på stigande räntor. En stor exponering mot banksektorn har bidragit till den starka relativa utvecklingen i till exempel Lannebo Sverige Plus som förvaltas av Robin Nestor och Martin Wallin. De har sedan flera år varit positionerade för en stigande styrränta.

”Vi anser att inflation har funnits en längre tid men att den inte varit synlig i rapporterad KPI-data. Av olika anledningar föll världen in i en inflationsspiral som nu ligger långt över de långsiktiga målen. Vi vill därför vara exponerade mot vinster som har värderingsstöd, alltså en relativt låg vinstmultipel”, säger Robin Nestor.

Han ser flera intressanta investeringsalternativ då det finns bolag med pressade vinster men låg värdering och stabil balansräkning.

”Bolag som under det förra året har haft svårt att priskompensera sig bedömer vi generellt kommer kunna göra det över tid. Olika bolag befinner sig i olika faser men det bör normaliseras på något eller några års sikt”, säger Robin Nestor.

Johan Nilke, som tillsammans med Helen Groth förvaltar Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag, menar att det finns flera aspekter av inflationen att ta i beaktan.

”Eftersom vi investerar globalt behöver vi ta hänsyn till att inflationen är olika hög i olika länder och effekterna kan därför variera. Vi har sedan länge haft en relativt låg exponering mot konsumentvaror i teknikfonderna men har valt att dra ned den exponeringen ytterligare under 2022. Det innebär att vi främst har sålt bolag inom e-handel och annonsdrivna bolag”, säger Johan Nilke.

En annan sak som Johan Nilke och Helen Groth bevakar extra noggrant under den här perioden är bolagens möjlighet till prishöjningar.

”Vår filosofi är att främst investera i ledande bolag som har möjlighet att föra vidare kostnader till dess kunder, så kallad pricing power”, säger Johan Nilke.

Tobias Kaj förvaltar Lannebos fastighetsfonder tillsammans med Philip Hallberg. Han förklarar att de lägger stor vikt vid operationell risk, alltså risken att hyresgäster lämnar eller inte kan betala hyrorna.

“Vi bedömer att effekten av den höga inflationen och stigande räntor blir en kraftig konjunkturinbromsning. Därför lägger vi mycket fokus på vilka bolag som har hyresgäster som faktiskt klarar av att betala högre hyror utan att det resulterar i stigande vakanser”, säger Tobias Kaj.

Han menar att den höga inflationen är tveeggad för fastighetsbolagen.

”Å ena sidan justeras hyror för kommersiella fastigheter årligen med konsumentprisindex i oktober, vilket medför att hyrorna i år justeras upp med 10,9 procent. Å andra sidan gör den höga inflationen att Riksbanken successivt höjer räntan vilket ger högre finansieringskostnader för fastighetsbolagen. Det här slår väldigt olika mellan bolagen beroende på belåning och räntebindning”, säger Tobias Kaj.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer