Turbulent inledning på börsåret: Så gör Lannebos förvaltare

Krigshot och inflationsoro har färgat januari och februari. Men hur ska man som sparare tänka? Vi frågade förvaltarna Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf hur de ser på börsen just nu. 

LottaPeter nyhet

Det har varit en turbulent inledning på börsåret 2022. Vad är orsakerna till att börsen gått ned?
“Den viktigaste anledningen är oro för stigande marknadsräntor. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sätter tonen på de finansiella marknaderna och de är tydliga med att det kommer räntehöjningar i flera steg under det kommande året, för att förhindra att den höga inflationen biter sig fast. Historien visar att det nästan alltid är svag börsutveckling kring tidpunkten för den första räntehöjningen i en räntehöjningscykel i USA. Utöver det har oron kring en militär konflikt mellan Ukraina och Ryssland påverkat börsen negativt den senaste tiden. Slutligen sker nedgången mot bakgrund av en fantastiskt stark börsutveckling under 2020 och 2021. Efter så kraftiga uppgångar kommer det ofta perioder med vinsthemtagningar på börsen som pressar kurserna.”

 Hur skulle börsen påverkas om det blir ett regelrätt krig mellan Ryssland och Ukraina?
“Det är dessvärre helt omöjligt att säga. En sådan konflikt är per definition oförutsägbar och skulle kunna utvecklas på många olika sätt. Det enda man kan säga med säkerhet är att börsen alltid har kommit igen efter olika orosperioder under historiens gång och det finns inget som skulle tala för att det skulle vara annorlunda den här gången.”

Hur ska man tänka kring aktieplaceringar om vi kommer att ha en period med hög inflation framöver?
“Nu har vi haft en lång period i världsekonomin med sjunkande räntor och lägre inflation. Om det skulle bli en period med högre inflation, kommer också räntorna att bli högre. Ser man historiskt finns det ingen negativ samvariation mellan räntan och börsen, det vill säga att börsen går ner när räntan går upp. Vi tror att om räntorna går upp som en följd av att konjunkturen förbättras, vilket ökar efterfrågan på arbetskraft, varor och tjänster som pressar upp inflationen, då är det positivt för börsen. Med god konjunktur kommer bolagens vinster att öka vilket är det som driver börsen över tid. Rent teoretiskt skulle dock högre inflation och räntor främst gynna bolag med låg värdering framför bolag som växer snabbt där en stor del av värdet ligger i framtida vinster.”

Hur agerar ni som förvaltare i den här miljön, ni har ju mandat i era blandfonder att äga från 0 till 100 procent aktier?”
“Vi lever som vi  lär och har suttit stilla i båten. Aktieandelen i Lannebo Mixfond är för närvarande 60 procent vilket är marginellt lägre än vid årsskiftet. Delar av förra året var aktieandelen uppe en bra bit över 70 procent så vi tycker att vi har en rimlig risknivå i fonden i dagsläget. Vi har dessutom en ovanligt stor kassa för att vara beredda att agera snabbt om det uppstår intressant köplägen i olika aktier. Vi kan konstatera från historien att långvariga och djupa börskrascher bara sker under recessioner, vilket vi tycker är osannolikt de kommande åren.”

Hur ska man som sparare tänka eller agera nu?
“Vi tycker att man ska investera regelbundet och vara långsiktig i sitt sparande för över tid har aktier och fonder stigit i värde. Aktiefonder har oftast en rekommenderad minsta placeringshorisont på fem år, vilket innebär att man inte ska placera pengar som man behöver använda tidigare än så i aktiefonder, då finns istället ränte- och blandfonder. Så länge man följer placeringshorisonten tycker vi att man bör bortse från kortsiktig turbulens.”

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Namnlös design (12)

15 sep. 2022

Ny på jobbet: Christian Herold

Christin Herold arbetar med tredjepartsdistribution på Lannebos försäljningsavdelning. En roll som innebär många spännande möten.

Namnlös design (13)

19 sep. 2022

Vem blir årets sparprofil 2022?

Vem har gjort den viktigaste insatsen för svenskarnas sparande i år? Det kommer Lannebo tillsammans med tidningen Affärsvärlden och en namnkunnig jury att ta reda på i årets upplaga av den prestigefulla tävlingen Årets Sparprofil.

Namnlös design (14)

29 sep. 2022

Ny på jobbet: Love Redin

Love Redin studerar på KTH och jobbar extra som förvaltningsassistent. Ett jobb som innebär att använda programmeringskunskaper i praktiken.