Turbulent inledning på börsåret: Så gör Lannebos förvaltare

Krigshot och inflationsoro har färgat januari och februari. Men hur ska man som sparare tänka? Vi frågade förvaltarna Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf hur de ser på börsen just nu. 
Nyheter
LottaPeter nyhet

Det har varit en turbulent inledning på börsåret 2022. Vad är orsakerna till att börsen gått ned?
“Den viktigaste anledningen är oro för stigande marknadsräntor. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sätter tonen på de finansiella marknaderna och de är tydliga med att det kommer räntehöjningar i flera steg under det kommande året, för att förhindra att den höga inflationen biter sig fast. Historien visar att det nästan alltid är svag börsutveckling kring tidpunkten för den första räntehöjningen i en räntehöjningscykel i USA. Utöver det har oron kring en militär konflikt mellan Ukraina och Ryssland påverkat börsen negativt den senaste tiden. Slutligen sker nedgången mot bakgrund av en fantastiskt stark börsutveckling under 2020 och 2021. Efter så kraftiga uppgångar kommer det ofta perioder med vinsthemtagningar på börsen som pressar kurserna.”

 Hur skulle börsen påverkas om det blir ett regelrätt krig mellan Ryssland och Ukraina?
“Det är dessvärre helt omöjligt att säga. En sådan konflikt är per definition oförutsägbar och skulle kunna utvecklas på många olika sätt. Det enda man kan säga med säkerhet är att börsen alltid har kommit igen efter olika orosperioder under historiens gång och det finns inget som skulle tala för att det skulle vara annorlunda den här gången.”

Hur ska man tänka kring aktieplaceringar om vi kommer att ha en period med hög inflation framöver?
“Nu har vi haft en lång period i världsekonomin med sjunkande räntor och lägre inflation. Om det skulle bli en period med högre inflation, kommer också räntorna att bli högre. Ser man historiskt finns det ingen negativ samvariation mellan räntan och börsen, det vill säga att börsen går ner när räntan går upp. Vi tror att om räntorna går upp som en följd av att konjunkturen förbättras, vilket ökar efterfrågan på arbetskraft, varor och tjänster som pressar upp inflationen, då är det positivt för börsen. Med god konjunktur kommer bolagens vinster att öka vilket är det som driver börsen över tid. Rent teoretiskt skulle dock högre inflation och räntor främst gynna bolag med låg värdering framför bolag som växer snabbt där en stor del av värdet ligger i framtida vinster.”

Hur agerar ni som förvaltare i den här miljön, ni har ju mandat i era blandfonder att äga från 0 till 100 procent aktier?”
“Vi lever som vi  lär och har suttit stilla i båten. Aktieandelen i Lannebo Mixfond är för närvarande 60 procent vilket är marginellt lägre än vid årsskiftet. Delar av förra året var aktieandelen uppe en bra bit över 70 procent så vi tycker att vi har en rimlig risknivå i fonden i dagsläget. Vi har dessutom en ovanligt stor kassa för att vara beredda att agera snabbt om det uppstår intressant köplägen i olika aktier. Vi kan konstatera från historien att långvariga och djupa börskrascher bara sker under recessioner, vilket vi tycker är osannolikt de kommande åren.”

Hur ska man som sparare tänka eller agera nu?
“Vi tycker att man ska investera regelbundet och vara långsiktig i sitt sparande för över tid har aktier och fonder stigit i värde. Aktiefonder har oftast en rekommenderad minsta placeringshorisont på fem år, vilket innebär att man inte ska placera pengar som man behöver använda tidigare än så i aktiefonder, då finns istället ränte- och blandfonder. Så länge man följer placeringshorisonten tycker vi att man bör bortse från kortsiktig turbulens.”

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer