Lannebo får högsta hållbarhetsbetyg A+

Lannebo får högsta betyg av PRI, världens ledande organisation inom hållbara investeringar. ”Det här är en verklig kvalitetsstämpel som visar att vårt hållbarhetsarbete gör skillnad på riktigt”, säger Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo.
Nyheter
Maria.Nordqvist

Det FN-stödda initiativet PRI, Principles for Responsible Investment, betygsätter årligen hållbarhetsarbetet hos ledande finansföretag. Betygen ges på en sexgradig skala där A+ är det högsta möjliga betyget. Lannebo belönas för tredje året i rad med toppbetyget A+ i den övergripande kategorin strategi och bolagsstyrning. Dessutom får Lannebo högsta betyg för det aktiva ägararbetet i aktiefonderna.
”Jag är otroligt stolt över vårt arbete. Det är extra kul då rapporteringen kontinuerligt utvecklas och blir bättre och mer sofistikerad vilket betyder att det blir svårare och svårare att erhålla högsta betyg”, säger Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo.

Läs mer: Lannebomodellen – så arbetar vi med hållbarhet

Lannebo har de senaste åren successivt utvecklat hållbarhetsarbetet med fokus på ansvarsfulla investeringar och bolagsstyrning. Detta har uppmärksammats av PRI som de senaste fem åren gett Lannebo högre och högre betyg. Toppbetyget 2020 innebär att Lannebos hållbarhetsarbete nu är så bra att ytterligare förbättringar knappt kan fångas upp av betygsskalan.
”Samtidigt så utvecklas hållbarhetsområdet i rasande fart inte minst på EU-nivå med nya direktiv som kommer att kräva enormt mycket av oss som fondbolag, oavsett storlek”, säger Maria Nordqvist.

Vad är grunden till Lannebos framgångsrika hållbarhetsarbete?
”När jag blev hållbarhetsansvarig år 2012 fick jag ofta frågan om det var svårt att få förvaltarna med på tåget. Vetskapen om att detta ibland upplevs som en utmaning av hållbarhetsansvariga på andra fondbolag kom till mig först senare. Jag upplevde det inte alls hos Lannebo. För förvaltarna hos Lannebo är det en självklar och naturlig del av ansvaret och det dagliga förvaltningsarbetet att engagera sig i bolagen vi investerar i.”

Vad är unikt med Lannebos hållbarhetsarbete?
”På Lannebo är det på riktigt! Här handlar det om att verkligen förstå bolagen och dess specifika utmaningar och enda sättet att göra det är genom en grundlig bolagsanalys som är kärnan i Lannebos förvaltning. Inget bolag är det andra identiskt så alla försök till mallar och algoritmer som tas fram blir oftast en grov förenkling av verkligheten och ibland rent missvisande. Våra förvaltare ansvarar till hundra procent för sina fonder och dess innehav och således även för hållbarheten i fonderna. Allt annat vore för oss konstigt och detta skulle jag säga är unikt i en bransch som drivs mer åt passivitet i indexförvaltning.”

Varför är hållbarhetsarbete viktigt?
”För att ingen är undantagen eller undkommen. Världen förändras snabbt och bolag riskerar att hamna på efterkälken om de inte anpassar sig till den nya verkligheten. Business as usual fungerar inte längre och bolag utan den insikten vill vi som investerare hålla oss borta från.”

“Business as usual fungerar inte längre.”

Hur står sig Lannebo jämfört med andra svenska aktörer?
”I praktiken vågar jag säga att Lannebos hållbarhetsarbete är i toppklass, ett av de bästa inte bara på nationell nivå. Vi har lagt störst fokus på arbetet med våra portföljbolag och mindre fokus på saker som ger mediala extrapoäng men som i verkligheten inte gör någon skillnad. Detta fokus har ibland legat oss i fatet ur ett marknadsföringsperspektiv men det är också vad som har fört oss framåt till den stabila grund vi står på i dag vad beträffar hållbarhet.”

Hur tycker du att man som fondsparare ska resonera när det gäller hållbara investeringar?
”Om du tycker att hållbarhet är en viktig faktor eller något du förväntar dig av din förvaltare ska du välja en aktivt förvaltad fond då en indexfond saknar incitament att driva förändring i portföljbolagen. Sedan finns det en del områden du kan titta på där bra aktiva förvaltare sticker ut. Det är oftast de lite mindre fondbolagen där förvaltarna är delägare och själva investerade i sina fonder vilket ger ökat incitament och tydligt sätter förvaltaren i samma båt som spararen.”


Fakta PRI

  • PRI, Principles for Responsible Investments, är ett initiativ från FN som lanserades 2006. Målet med initiativet är att öka institutionella investerares ansvarsfulla agerande inom ESG (Enivornmental, Social and Governance). Lannebo har varit anslutna till PRI sedan 2013 vilket bland annat innebär att fondbolaget åtar sig att ta med ESG-frågor i investeringsanalysen och att vara en aktiv ägare med fokus på ESG-frågor i portföljbolagen. Sedan 2018 har Lannebos hållbarhetsarbete i den övergripande kategorin Strategy & Governance fått hösta betyg, A+, av PRI.

Lannebos betyg från PRI år för år

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer