Lannebo får högsta hållbarhetsbetyg A+

Lannebo får högsta betyg av PRI, världens ledande organisation inom hållbara investeringar. ”Det här är en verklig kvalitetsstämpel som visar att vårt hållbarhetsarbete gör skillnad på riktigt”, säger Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo.
Nyheter
Maria.Nordqvist

Det FN-stödda initiativet PRI, Principles for Responsible Investment, betygsätter årligen hållbarhetsarbetet hos ledande finansföretag. Betygen ges på en sexgradig skala där A+ är det högsta möjliga betyget. Lannebo belönas för tredje året i rad med toppbetyget A+ i den övergripande kategorin strategi och bolagsstyrning. Dessutom får Lannebo högsta betyg för det aktiva ägararbetet i aktiefonderna.
”Jag är otroligt stolt över vårt arbete. Det är extra kul då rapporteringen kontinuerligt utvecklas och blir bättre och mer sofistikerad vilket betyder att det blir svårare och svårare att erhålla högsta betyg”, säger Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo.

Läs mer: Lannebomodellen – så arbetar vi med hållbarhet

Lannebo har de senaste åren successivt utvecklat hållbarhetsarbetet med fokus på ansvarsfulla investeringar och bolagsstyrning. Detta har uppmärksammats av PRI som de senaste fem åren gett Lannebo högre och högre betyg. Toppbetyget 2020 innebär att Lannebos hållbarhetsarbete nu är så bra att ytterligare förbättringar knappt kan fångas upp av betygsskalan.
”Samtidigt så utvecklas hållbarhetsområdet i rasande fart inte minst på EU-nivå med nya direktiv som kommer att kräva enormt mycket av oss som fondbolag, oavsett storlek”, säger Maria Nordqvist.

Vad är grunden till Lannebos framgångsrika hållbarhetsarbete?
”När jag blev hållbarhetsansvarig år 2012 fick jag ofta frågan om det var svårt att få förvaltarna med på tåget. Vetskapen om att detta ibland upplevs som en utmaning av hållbarhetsansvariga på andra fondbolag kom till mig först senare. Jag upplevde det inte alls hos Lannebo. För förvaltarna hos Lannebo är det en självklar och naturlig del av ansvaret och det dagliga förvaltningsarbetet att engagera sig i bolagen vi investerar i.”

Vad är unikt med Lannebos hållbarhetsarbete?
”På Lannebo är det på riktigt! Här handlar det om att verkligen förstå bolagen och dess specifika utmaningar och enda sättet att göra det är genom en grundlig bolagsanalys som är kärnan i Lannebos förvaltning. Inget bolag är det andra identiskt så alla försök till mallar och algoritmer som tas fram blir oftast en grov förenkling av verkligheten och ibland rent missvisande. Våra förvaltare ansvarar till hundra procent för sina fonder och dess innehav och således även för hållbarheten i fonderna. Allt annat vore för oss konstigt och detta skulle jag säga är unikt i en bransch som drivs mer åt passivitet i indexförvaltning.”

Varför är hållbarhetsarbete viktigt?
”För att ingen är undantagen eller undkommen. Världen förändras snabbt och bolag riskerar att hamna på efterkälken om de inte anpassar sig till den nya verkligheten. Business as usual fungerar inte längre och bolag utan den insikten vill vi som investerare hålla oss borta från.”

“Business as usual fungerar inte längre.”

Hur står sig Lannebo jämfört med andra svenska aktörer?
”I praktiken vågar jag säga att Lannebos hållbarhetsarbete är i toppklass, ett av de bästa inte bara på nationell nivå. Vi har lagt störst fokus på arbetet med våra portföljbolag och mindre fokus på saker som ger mediala extrapoäng men som i verkligheten inte gör någon skillnad. Detta fokus har ibland legat oss i fatet ur ett marknadsföringsperspektiv men det är också vad som har fört oss framåt till den stabila grund vi står på i dag vad beträffar hållbarhet.”

Hur tycker du att man som fondsparare ska resonera när det gäller hållbara investeringar?
”Om du tycker att hållbarhet är en viktig faktor eller något du förväntar dig av din förvaltare ska du välja en aktivt förvaltad fond då en indexfond saknar incitament att driva förändring i portföljbolagen. Sedan finns det en del områden du kan titta på där bra aktiva förvaltare sticker ut. Det är oftast de lite mindre fondbolagen där förvaltarna är delägare och själva investerade i sina fonder vilket ger ökat incitament och tydligt sätter förvaltaren i samma båt som spararen.”


Fakta PRI

  • PRI, Principles for Responsible Investments, är ett initiativ från FN som lanserades 2006. Målet med initiativet är att öka institutionella investerares ansvarsfulla agerande inom ESG (Enivornmental, Social and Governance). Lannebo har varit anslutna till PRI sedan 2013 vilket bland annat innebär att fondbolaget åtar sig att ta med ESG-frågor i investeringsanalysen och att vara en aktiv ägare med fokus på ESG-frågor i portföljbolagen. Sedan 2018 har Lannebos hållbarhetsarbete i den övergripande kategorin Strategy & Governance fått hösta betyg, A+, av PRI.

Lannebos betyg från PRI år för år

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Från små frön till stora skördar – NanoCap och MicroCap blomstrar

Världens börser har tagit revansch efter några tunga ekonomiska år och det har väckt liv i svenskarnas fondsparande. Under perioden januari till juni uppgick nettosparandet i fonder till totalt 103,7 miljarder kronor. Det gör nysparandet...

Läs mer

Det gröna skiftet är en otrolig affärspotential

Under Niklas Stenbergs sex år som vd för Addtech har teknikkoncernen fortsatt att växa och utvecklas, trots flera utmaningar. Stenberg tillskriver framgångarna den unika Addtechkulturen och ett gott samarbete med Lannebo....

Läs mer

Så sparar vi!

Hur sparar Lannebos egen personal och vilket är deras bästa spartips? Vi pratade med fyra medarbetare från fyra olika avdelningar. Så här tänker de!...

Läs mer

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer