COP 15

I december 2022 hölls FN:s konferens om biologisk mångfald där det togs fram ett omfattade ramverk för att skydda naturen. Här berättar vi mer om COP 15 och vad som beslutades i Montreal för att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald.

COP 15

Vad är COP 15?

COP 15 för FN:s konvention om biologisk mångfald är en global konferens fokuserad på att adressera förlusten av biologisk mångfald och ta fram åtgärder för att skydda och återställa världens ekosystem. Under COP 15 antogs ett nytt ramverk som kallas för Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework eller Kunming-Montrealramverket. Ramverket består av en rad målsättningar som är globala, och alla länder som skrivit under konventionen förväntas bidra till att de ska uppnås. I praktiken innebär det att olika länder kan behöva bidra på olika sätt beroende på sina unika förutsättningar.

Läs mer: Hållbarhetsramverk

Därför behöver vi uppnå målen i COP 15

Klimatkrisen, som utgör ett stort hot för såväl djur som människor, och förlusten av biologisk mångfald är nära sammanlänkade. Vi kan redan nu se hur ett förändrat klimat påverkar livsmiljön för olika arter negativt, och förvärrar effekten av klimatförändringarna. Ett ekosystem med mindre biologisk mångfald blir nämligen betydligt mer känsligt mot störningar, såsom extremväder och ändrade havsströmmar, vilket skapar en nedåtgående spiral med förödande konsekvenser. Att skydda den biologiska mångfalden är därmed ett sätt att motverka klimatkrisen, och säkerställa människans överlevnad.

Viktiga utfall från COP 15

Under COP 15 formulerades 4 långsiktiga tillståndsmål som ska uppnås till 2050, samt 23 åtgärdsmål som specificerar vad som ska genomföras före 2030. Några av de viktigaste målen är att skydda 30 procent av jordens yta på land och till havs, samt att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030. En del av målen vänder sig till de ekonomiska sektorerna och uppmanar till hållbar produktion och konsumtion, och att nyttjandet av naturresurser ska ske på ett hållbart sätt. Avtalet innehåller dessutom tydliga formuleringar om att skydda ursprungsbefolkningens rättigheter och att säkerställa jämställdhet vid genomförandet av ramverket. Vinster från så kallade genetiska resurser, såsom växter eller djur eller delar av dem, ska fördelas rättvist. Rika länder ska därutöver stötta utvecklingsländer med resurser för att bevara den biologiska mångfalden.

Läs mer: Hållbar investering

Utmaningar med COP 15

Världsnaturfonden WWF varnar för att målen i Kunming-Montrealramverket kommer att bli svåra att nå om inte varje enskilt land tar ansvar och skyddar sina ekosystem och vidtar drastiska åtgärder för att minska produktion och konsumtion. Det krävs också att ländernas åtgärder utvärderas och eventuellt skärps med tiden för att uppnå önskad effekt. De ambitiösa målsättningarna är ett viktigt steg på vägen, men utan insatser som leder till resultat är de inget annat än ambitioner.

Så arbetar Lannebo med att påverka företag

På Lannebo är vi övertygade om att förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar kommer att utgöra en allt större källa till risker och möjligheter för investerare. Vårt främsta uppdrag är att skapa långsiktiga och hållbara värden, och därför utvärderar vi både potentiella och befintliga investeringar utifrån dessa faktorer. Vi samarbetar dessutom med andra investerare i det globala initiativet Nature Action 100 som verkar för att uppmana multinationella bolag att skydda och återskapa natur.

Vanliga frågor om COP 15

Vad betyder COP 15?

COP 15 står för Conference of the Parties 15, vilket är en miljökonferens för länder som undertecknat Konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biological Diversity, CBD).

Varför är COP 15 viktigt?

COP 15 är viktigt eftersom världens länder enades om ett ramverk för att skydda naturen och stoppa förlusten av biologisk mångfald. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework är ofta beskrivet som ett “Paris-avtal” för naturen och syftar till att vända naturförlusten till 2030​.

Vilka var de stora utfallen från COP 15?

De stora utfallen inkluderar mål om att skydda 30 % av världens land och hav, samt åtgärder för att halvera det globala ekologiska fotavtrycket från produktion och konsumtion till år 2030.

Hur påverkar COP 15 Sverige?

Sverige har spelat en aktiv roll i förhandlingarna och åtagit sig att följa de riktlinjer och mål som antagits, vilket inkluderar åtgärder för att skydda biologisk mångfald och integrera målen i miljö- och klimatpolitiken​.