Per Trygg: ”Kvalitet och tillväxt till rimligt pris”

Per Trygg är en av Sveriges mest framgångsrika småbolagsförvaltare det senaste decenniet. Vid årsskiftet tar han över ansvaret för Lannebo Småbolag.
Nyheter
PerTrygg-sittande 1600×900

I slutet av mars i år gick Lannebo ut med rekryteringen av småbolagsförvaltaren Per Trygg från SEB. ”Ett kap av Lannebo” menade många i branschen, inte minst tidigare kollegor till Per Trygg. Sammanlagt hade Per Trygg arbetat på SEB i 23 år när han i vintras valde att komma till Lannebo.
”I en bank är fondförvaltning en av många delar. Hos Lannebo är fondförvaltningen själva kärnan. Här på Lannebo är det helt avgörande för bolaget hur det går för förvaltningen. Jag kände att om jag någon gång skulle sluta på SEB så var det till ett sådant bolag jag ville, ett bolag där jag kan göra större skillnad”, säger Per Trygg.

Hans egen förvaltarkarriär började på SEB i november 2007 som förvaltare av bankens nystartade Microcap-fond. Fonden startade ett halvår efter att Lannebo startade sin första Microcap-fond.
”Det var på många sätt systerfonder. Liknande investerare, liknande mandat och liknande syn på aktier. Eftersom jag ofta investerat i samma bolag som Lannebos fonder har jag flera gånger suttit i valberedningar tillsammans med Lannebos förvaltare och lärt känna dem. Jag har hela tiden känt att Lannebo är ett bolag som delar min investeringsfilosofi, som tror på långsiktigt, aktivt ägande”, säger han.

Vid årsskiftet kommer Per Trygg att efterträda Johan Ståhl som förvaltare av Lannebos största fond, Lannebo Småbolag.
”Det är en väldigt strukturerad överlämning. Jag har redan hunnit vara här på Lannebo ett tag och lärt känna både kollegor och kunder. Dessutom kommer Johan Ståhl att finnas kvar i bolaget även efter att jag tar över ansvaret för fonden och Hjalmar Ek fortsätter som medförvaltare”, säger han.

Under sin tid som förvaltare på SEB har Per Trygg gjort sig ett namn som en av de skickligaste investerarna i Sverige. Han har prisats med alltifrån utmärkelser som ”Årets fond” för hans SEB Småbolag Chans/Risk till högsta möjliga rating som förvaltare, AAA, från Citywire.

Vad är det som gjort att du blivit så framgångsrik som investerare?
”Jag har ju funderat på det där själv ibland, funderat på vad det är som gjort att det gått bra. Jag tror att det viktigaste är att hitta en investeringsstil som passar en själv och sen hålla sig till den. Jag har hittat en stil som passar mig och som jag hållit fast i”.

Hur skulle du beskriva din investeringsfilosofi?
”Väldigt kortfattat: Kvalitet och tillväxt till ett rimligt pris. När jag började förvalta investerade jag i ganska illikvida Microcap-bolag. Då gick det inte att hoppa in och ut ur bolag utan det var viktigt att göra rätt från början. Min erfarenhet är att det på lång sikt oftast är bättre att investera i ett kvalitetsbolag med lite högre värdering än att investera i ett sämre men, till synes, billigt bolag. Marknaden tenderar att underskatta hur bra de bästa bolagen kan bli och överskatta de sämre bolagens förmåga att vända verksamheten. Jag tror att det är en stil som även passar bra i en fond som Lannebo Småbolag. Det är inte praktiskt att hoppa in och ut ur positioner i en fond av den storleken, utan man bör försöka att göra rätt från början.”

Hur ser din investeringsprocess ut?
”Jag har fyra hörnstenar som jag letar efter hos bolag. Jag vill investera i bolag som är verksamma i en bransch med strukturell tillväxt. Då kan bolaget växa utan att behöva ta marknadsandelar. Sen vill jag att bolaget ska ha en bra marknadsposition och möjlighet att ta bättre betalt för sina produkter än dess konkurrenter. Det tredje som jag letar efter stark företagsledning och företagskultur. De flesta av oss som varit anställda någon gång vet vilken stor skillnad en bra chef kan göra men när det gäller investeringar menar jag att många lägger för lite vikt vid det. Det fjärde och sista är att jag vill att bolaget ska arbeta med hållbarhetsfrågor på strategisk nivå. Allt annat lika är jag övertygad om att ett bolag med ett bra hållbarhetsarbete kommer att utvecklas bättre än ett bolag som inte har det”

Hur arbetar du för att få tag på information om bolagen?
”Jag är väldigt mån om att styra min egen agenda. Jag hör av mig direkt till bolagen och ser till att träffa dem och folk runtomkring för att bilda mig en egen uppfattning om saker som företagskultur och ledarskap. Jag träffar inte en företagsledning bara för att en bank bjuder in till en investerarträff. Det innebär också att jag i högre utsträckning träffar bolagen vid andra tillfällen än när alla andra gör det. Detsamma gäller analysarbetet, jag tycker att det är viktigt att göra sin egen analys och inte vara beroende av extern analys”.

När du letar efter bolag att investera i utgår du då alltid ifrån dina fyra hörnstenar eller gör du någon screeening av nyckeltal först?
”Det första steget är alltid att förstå affärsmodellen och att säkerställa att de fyra hörnstenarna finns på plats. Först efter att jag gjort det, och sett att bolaget håller hög kvalitet, tittar jag på värderingen. Det finns investerare som gör tvärtom, som börjar med att sortera aktier baserat på olika nyckeltal. Men jag tror inte på det. Det finns oftast ett skäl till att vissa bolag ser billiga ut. Jag skulle nästan hävda att riktigt bra bolag trots högre värderingar nästan alltid är lite för billiga relativt sämre bolag, åtminstone över längre tid.”

”När jag investerar i ett bolag gör jag det med tanken att äga det för evigt”, säger Per Trygg, ny förvaltare för Lannebo Småbolag.

Lannebos förvaltningsfilosofi brukar ibland sammanfattas med ledorden långsiktighet, självständighet och riskmedvetenhet. Vad innebär långsiktighet för dig?
”När jag investerar i ett bolag gör jag det med tanken att äga det för evigt. Jag letar efter kvalitetsbolag med förutsättningar att växa under lång tid. När man har en fond som består av sådana bolag då blir tiden ens bästa kompis.”

När säljer du ett innehav?
”Det finns två fall. Det ena är om förutsättningarna förändras och det som fick mig att investera från början inte stämmer längre. Det andra är om bolagets värdering kraftigt avviker från vad som kan anses rimligt. Men då ska det vara en rejäl avvikelse, det räcker inte med att jag tycker att det ser lite dyrt ut. Bra bolag med förutsägbar tillväxt tenderar att växa in i värderingen.”

Vilken är din bästa investering?
”Det är nog Addtech, som för övrigt också råkar vara det största innehavet i Lannebo Småbolag.

Och din sämsta investering?
”Det är nog Tradedoubler. Vi tjänade visserligen pengar men sett till tiden vi la ned på bolaget var det ingen bra affär. En lärdom från det är att bolag där det finns tydliga utmaningar ofta kräver oproportionerligt mycket tid och fokus, så även om de blir bra i slutändan är det sällan värt det.”

Du ersätter nu Johan Ståhl som förvaltare av Lannebo Småbolag. Hur kommer det att märkas i fonden?
”I grunden har vi samma filosofi. Vi tror på aktivt ägande och nära kontakt med bolagen. Så det finns definitivt fler likheter än vad det finns skillnader. Men visst finns det också vissa nyansskillnader. Om man tittar på de fonder som jag förvaltat tidigare så ser man att jag har en något högre tolerans vad gäller värdering. Det har att göra med att jag investerar med en evig horisont och därför är beredd att betala ett något högre pris för att få in de allra bästa bolagen i portföljen. Över tid kommer det säkert att påverka hur fondens sammansättning ser ut.”

Svenska småbolag har utvecklats otroligt starkt under en mycket lång tidsperiod, egentligen under större delen av 1900-talet. Vad talar för att det ska fortsätta att vara så även de kommande 10-20 åren?
”Häromveckan rapporterades det att Stockholmsbörsen har högst antal noterade småbolag av alla länder i Europa, det tyder på att vi har något unikt i Sverige. Det finns alltjämt en stark innovationskraft, det finns erfarenhet och det finns tillgång till kapital. Det är en mycket bra miljö att starta bolag i. Så länge som det fortsätter att vara så tror jag att svenska bolag, och särskilt svenska småbolag, kommer att vara framgångsrika i att skapa värde för aktieägarna under lång tid framöver.”

De senaste åren har indexfonder attraherat mycket kapital. Hur ser du som aktiv förvaltare på det?
”En reflektion är att jag tycker att det är märklig givet att hållbarhetsfrågor borde vara allt viktigare. En indexfond kan välja bort olika bolag men möjligheten att påverka är klart begränsad. Om vi vill ha ägare som agerar som ägare är indexfonder inte ett alternativ. En annan reflektion är att andelen dumma pengar på marknaden ökar. Det ska, allt annat lika, öka möjligheten för oss aktiva förvaltare. Det finns goda möjligheter att slå index över tid och gott om exempel på förvaltare som lyckas med det.”


Fakta Per Trygg
Ålder: 52 år.
Bor: Nacka.
Familj: Sambon Karin och två söner 12 och 15 år.
Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
Karriär: Aragon Securities, 1996, MTG Group 1997-1998, SEB Aktie- och kreditanalytiker 1998-2007, SEB Investment Management förvaltare 2007-2021 samt
chef för småbolagsförvaltning, chef för nordiska aktieförvaltningen och global aktiechef från 2020. Lannebo Fonder 2021-

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer