Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo, grundare av Lannebo Fonder.
Nyheter
JJ 16.9

Uppdatering av tidigare kommunikation: Fredag den 9 februari slutfördes Öhmans förvärv av Lannebo Fonder efter godkännande av berörda myndigheter.

 


 

Affären innebär att Öhmankoncernen blir ny huvudägare i Lannebo Fonder. Efter godkännande från berörda myndigheter inleds processen att samordna verksamheterna. Öhman grundades 1906 och är en svensk familjeägd och fristående företagsgrupp med huvudsakligen tre ben, huvudägarskap i Nordnet, ägare av Öhman Fonder och förvaltare av en långsiktig investeringsportfölj.

Med Öhmankoncernen som ny huvudägare i kombination med att Lannebos grundare och nuvarande anställda fortsatt är delägare, säkerställs långsiktighet med fokus på både kunder och anställda.

Johan Malm, vd på Öhman och Johan Lannebo, medgrundare och styrelseordförande på Lannebo Fonder. Berätta mer, vad betyder egentligen den här affären för kunderna hos Öhman Fonder respektive Lannebo Fonder?

Johan Malm:
– Det här är väldigt positivt för kunderna. Tack vare affären kan kunderna hos båda bolagen se fram emot att få fler och bättre produkter för sitt sparande. Vi bedömer att den samlade förvaltningskompetensen blir bland den bästa som marknaden har att erbjuda. Vår förmåga att attrahera den främsta kompetensen inom förvaltning framöver stärks ytterligare vilket är bra för våra kunder på lång sikt.

Johan Lannebo:
– Kunder både hos Lannebo och Öhman kommer att få tillgång till fler och bättre produkter för sitt sparande. Tillsammans kan vi ytterligare förbättra vårt hållbarhets-och ägarstyrningsarbete där jag tycker att de båda bolagen har styrkor inom olika områden som kompletterar varandra. Vi är övertygade om att den här affären allt annat lika, gör att våra kunder kommer få ett starkare erbjudande och att vi blir ett mer attraktivt alternativ för våra samarbetspartners.

Ni beskriver affären som en ”perfect match”. På vilket sätt passar bolagen tillsammans?

Johan Lannebo:
– Bolagen kompletterar varandra perfekt och vi får nu en ännu bättre mix av produkter. För våra samarbetspartners blir vi en mer relevant aktör och får större möjligheter att ytterligare förbättra vår service till både kunder och partners. För medarbetare på båda bolagen blir det en förbättring – att vi är starkare ihop gynnar alla.

Johan Malm:
– Vi har sedan länge sneglat på varandra med ömsesidig respekt och beundran. Vi har historiskt varit bra på lite olika saker och har nog varit lite avundsjuka på varandra ibland. Att vi nu skapar en stor fristående aktör som ett alternativ till de dominerande fondbolagen och internationella jättarna är viktigt för svensk kapitalmarknad. Tillsammans har vi väldigt goda förutsättningar att växa med ett unikt erbjudande till kunder vad gäller både produkter och service.

Bidrar inte affären till att konkurrensen minskar? Nu försvinner ju en fristående spelare från marknaden?

Johan Lannebo:
– Jag tycker tvärtom att vi säkerställer en ökad konkurrens på marknaden. Som Johan säger så dominerar i dag ett fåtal inhemska fondbolag och internationella, ansiktslösa institutioner. Att vi nu tydligt blir den största oberoende aktören på marknaden gör att vi är ett tydligare alternativt till dessa dominanter på marknaden.

Hur ser ägandet ut i det nya bolaget?

Johan Malm:
– Öhman blir huvudägare och Lannebos grundare blir alla delägare. Det gäller även de medarbetare som är delägare i Lannebo och samma sak för de medarbetare som idag är delägare i Öhman Fonder.

Hur har era tankegångar sett ut kring arbetssätt, kultur och värderingar?

Johan Malm:
– Det har varit viktigt för oss alla att vi behåller och utvecklar de två bolagens starka kultur. Det finns en stor samsyn kring hur en framgångsrik fondverksamhet ska byggas och hur viktig företagskulturen och alla våra duktiga medarbetare är för att vi ska vara framgångsrika på lång sikt.

Johan Lannebo:
– Jag känner igen mig i Öhman, båda bolagen präglas av en entreprenöriell kultur och närhet till kunderna. Det starka fokuset på hållbarhet och aktiv ägarstyrning utgör ytterligare exempel på värderingar som vi delar. Jag ser verkligen fram emot att vara med och utveckla den nya verksamheten.

Avslutningsvis, vad händer härnäst?

Johan Malm:
– Just nu inväntar vi godkännande från Finansinspektionen och Konkurrensverket. Det förväntas ta upp till tre månader och till dess löper verksamheten på som vanligt. Därefter inleds processen att samordna bolagen. Vi har ett tydligt mål – tillsammans ska vi skapa Nordens starkaste, oberoende fondaktör med det allra bästa kunderbjudandet.

Läs pressmeddelandet här.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Från små frön till stora skördar – NanoCap och MicroCap blomstrar

Världens börser har tagit revansch efter några tunga ekonomiska år och det har väckt liv i svenskarnas fondsparande. Under perioden januari till juni uppgick nettosparandet i fonder till totalt 103,7 miljarder kronor. Det gör nysparandet...

Läs mer

Det gröna skiftet är en otrolig affärspotential

Under Niklas Stenbergs sex år som vd för Addtech har teknikkoncernen fortsatt att växa och utvecklas, trots flera utmaningar. Stenberg tillskriver framgångarna den unika Addtechkulturen och ett gott samarbete med Lannebo....

Läs mer

Så sparar vi!

Hur sparar Lannebos egen personal och vilket är deras bästa spartips? Vi pratade med fyra medarbetare från fyra olika avdelningar. Så här tänker de!...

Läs mer

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande....

Läs mer

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger...

Läs mer

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång....

Läs mer

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?...

Läs mer

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år....

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer