Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo, grundare av Lannebo Fonder.
Nyheter
JJ 16.9

Uppdatering av tidigare kommunikation: Fredag den 9 februari slutfördes Öhmans förvärv av Lannebo Fonder efter godkännande av berörda myndigheter.

 


 

Affären innebär att Öhmankoncernen blir ny huvudägare i Lannebo Fonder. Efter godkännande från berörda myndigheter inleds processen att samordna verksamheterna. Öhman grundades 1906 och är en svensk familjeägd och fristående företagsgrupp med huvudsakligen tre ben, huvudägarskap i Nordnet, ägare av Öhman Fonder och förvaltare av en långsiktig investeringsportfölj.

Med Öhmankoncernen som ny huvudägare i kombination med att Lannebos grundare och nuvarande anställda fortsatt är delägare, säkerställs långsiktighet med fokus på både kunder och anställda.

Johan Malm, vd på Öhman och Johan Lannebo, medgrundare och styrelseordförande på Lannebo Fonder. Berätta mer, vad betyder egentligen den här affären för kunderna hos Öhman Fonder respektive Lannebo Fonder?

Johan Malm:
– Det här är väldigt positivt för kunderna. Tack vare affären kan kunderna hos båda bolagen se fram emot att få fler och bättre produkter för sitt sparande. Vi bedömer att den samlade förvaltningskompetensen blir bland den bästa som marknaden har att erbjuda. Vår förmåga att attrahera den främsta kompetensen inom förvaltning framöver stärks ytterligare vilket är bra för våra kunder på lång sikt.

Johan Lannebo:
– Kunder både hos Lannebo och Öhman kommer att få tillgång till fler och bättre produkter för sitt sparande. Tillsammans kan vi ytterligare förbättra vårt hållbarhets-och ägarstyrningsarbete där jag tycker att de båda bolagen har styrkor inom olika områden som kompletterar varandra. Vi är övertygade om att den här affären allt annat lika, gör att våra kunder kommer få ett starkare erbjudande och att vi blir ett mer attraktivt alternativ för våra samarbetspartners.

Ni beskriver affären som en ”perfect match”. På vilket sätt passar bolagen tillsammans?

Johan Lannebo:
– Bolagen kompletterar varandra perfekt och vi får nu en ännu bättre mix av produkter. För våra samarbetspartners blir vi en mer relevant aktör och får större möjligheter att ytterligare förbättra vår service till både kunder och partners. För medarbetare på båda bolagen blir det en förbättring – att vi är starkare ihop gynnar alla.

Johan Malm:
– Vi har sedan länge sneglat på varandra med ömsesidig respekt och beundran. Vi har historiskt varit bra på lite olika saker och har nog varit lite avundsjuka på varandra ibland. Att vi nu skapar en stor fristående aktör som ett alternativ till de dominerande fondbolagen och internationella jättarna är viktigt för svensk kapitalmarknad. Tillsammans har vi väldigt goda förutsättningar att växa med ett unikt erbjudande till kunder vad gäller både produkter och service.

Bidrar inte affären till att konkurrensen minskar? Nu försvinner ju en fristående spelare från marknaden?

Johan Lannebo:
– Jag tycker tvärtom att vi säkerställer en ökad konkurrens på marknaden. Som Johan säger så dominerar i dag ett fåtal inhemska fondbolag och internationella, ansiktslösa institutioner. Att vi nu tydligt blir den största oberoende aktören på marknaden gör att vi är ett tydligare alternativt till dessa dominanter på marknaden.

Hur ser ägandet ut i det nya bolaget?

Johan Malm:
– Öhman blir huvudägare och Lannebos grundare blir alla delägare. Det gäller även de medarbetare som är delägare i Lannebo och samma sak för de medarbetare som idag är delägare i Öhman Fonder.

Hur har era tankegångar sett ut kring arbetssätt, kultur och värderingar?

Johan Malm:
– Det har varit viktigt för oss alla att vi behåller och utvecklar de två bolagens starka kultur. Det finns en stor samsyn kring hur en framgångsrik fondverksamhet ska byggas och hur viktig företagskulturen och alla våra duktiga medarbetare är för att vi ska vara framgångsrika på lång sikt.

Johan Lannebo:
– Jag känner igen mig i Öhman, båda bolagen präglas av en entreprenöriell kultur och närhet till kunderna. Det starka fokuset på hållbarhet och aktiv ägarstyrning utgör ytterligare exempel på värderingar som vi delar. Jag ser verkligen fram emot att vara med och utveckla den nya verksamheten.

Avslutningsvis, vad händer härnäst?

Johan Malm:
– Just nu inväntar vi godkännande från Finansinspektionen och Konkurrensverket. Det förväntas ta upp till tre månader och till dess löper verksamheten på som vanligt. Därefter inleds processen att samordna bolagen. Vi har ett tydligt mål – tillsammans ska vi skapa Nordens starkaste, oberoende fondaktör med det allra bästa kunderbjudandet.

Läs pressmeddelandet här.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer