Företagsobligationsfonder

Så fungerar företagsobligationsfonder. Vanliga frågor och svar om företagsobligationsfonder.

Karin Haraldsson och Katarina Carlsson, Lannebo

Förvaltarna Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson svarar på de vanligaste frågorna om företagsobligationsfonder

Vad är en företagsobligation?

En företagsobligation är ett skuldebrev som ett företag ger ut i utbyte mot att få låna pengar. Obligationen anger när bolaget ska betala tillbaka pengarna (löptiden) och vilken ränta som företaget ska betalat till den som köpt obligationen.

Vad är en företagsobligationsfond?

Företagsobligationsfonder fungerar som vilken fond som helst, men istället för aktier innehåller de företagsobligationer. Det innebär att en företagsobligationsfond är en portfölj av olika lån till företag. Företagen behöver inte vara börsnoterade utan i en företagsobligationsfond kan du hitta både små och stora, högrisk eller lågrisk, noterade eller privatägda företag.

Vad är skillnaden mellan räntefonder och företagsobligationsfonder?

Företagsobligationsfonder kallas ibland lite slarvigt för räntefonder så det kan vara svårt att särskilja. Räntefonder investerar oftast i statsobligationer, alltså obligationer som ges ut av ett land som lånar pengar. Räntefonder delas upp i korta och långa räntefonder beroende på hur lång löptid obligationerna de investerar i har. Långa räntefonder, som ibland också kallas obligationsfonder, har lite högre risk än korta räntefonder. Företagsobligationsfonder investerar i företagsobligationer, alltså lån till företag. Så en förvaltare av en räntefond fokuserar på hur marknadsräntorna utvecklas medan en förvaltare av en företagsobligationsfond fokuserar på hur bolagen man lånar ut till utvecklas.

Vad är skillnaden mellan företagsobligationsfonder och aktiefonder?

Den största skillnaden är att du i en aktiefond köper en andel av företaget, medan vi istället lånar ut pengar till företaget. Det i sin tur innebär att vårt viktigaste fokus inte är att bolagets börskurs går uppåt utan att det har förmågan att betala tillbaka lånet plus ränta när löptiden går ut. Vi måste därför tänka längre än de som förvaltar aktiefonder så att vi säkert kan hålla obligationen tills den förfaller eftersom innehaven inte är lika lätta att sälja som aktier. Därför handlar inte vi utan köper mer långsiktigt, på engelska använder man uttrycket »buy and hold«.

Vilken risk har företagsobligationsfonder?

Precis som aktiefonder kan de ha olika riskprofil, men generellt sett är detta ett sparande som ligger någonstans mellan bankkonto och aktiefonder. Du har inte samma kursrisk som aktiefonder och du har lägre volatilitet, men på väldigt lång sikt kommer aktier att ge högre avkastning i normalfallet. Däremot får du högre avkastning än på ett vanligt bankkonto, även om du måste ha en lite längre tidshorisont på ditt sparande. Ett bra exempel kan vara en person som har ett sparkapital som ska användas till att köpa en sommarstuga om tre till fem år. Då vill personen inte sätta dem i aktier och riskera att börsen går ner, men man vill samtidigt ha lite högre avkastning än vad man skulle ha fått på ett vanligt bankkonto idag. Lannebos fonder ligger på tre olika risknivåer Lannebo Räntefond Kort som har låg risk, Lannebo Corporate Bond och Lannebo Sustainable Corporate Bond som har mellanrisk och Lannebo High Yield som har högre risk.

Det finns tre typer av risk att ta hänsyn till när man investerar i företagsobligationer.

1. Kreditrisken – risken att företaget som ger ut obligationen inte kan möta sina åtaganden. Ju högre risk, desto högre ränta.

2. Ränterisken – risken att ett värdepapper tappar i värde på grund av förändringar i marknadsräntan. Behålls obligationen löptiden ut blir ränterisken ointressant.

3. Likviditetsrisken – risken att ett värdepapper inte kan omsättas på marknaden, det vill säga att det inte finns köpare.

Läs mer: Så tänker Karin Haraldsson när hon investerar i företagsobligationer

Hur väljer ni vilka företagsobligationer ni ska investera i?

Till att börja med investerar vi i nordiska bolag. Vi gör en helhetsbedömning av företaget och i den bedömningen tittar vi inte bara på dagsläget utan ända till löptidens slut. Vi vill vara så säkra som möjligt på att de dels kan betala ränta och amorteringar, dels att de kan betala tillbaka sitt lån vid löptidens slut. Därför är bolagets kreditbetyg ett väldigt viktigt mått för oss. Vi gör också en hållbarhetsanalys som vi väver in i kreditanalysen eftersom vi menar att hållbara företag ska ha högre kreditrating. Så länge företaget uppfyller alla de här kriterierna är dess utveckling på börsen, om det är noterat, oväsentlig för oss. Vi får inte ut mer pengar om börskursen stiger, men får inte heller mindre om den faller.

Hur mycket avkastar företagsobligationer?

Avkastningen för företagsobligationsfonder hänger ihop med risknivån hos bolagen vi lånar ut till. Ju högre risk desto högre ränta betalar företagen. Det syns tydligt om man ser till avkastningen efter avgifter under 2019 i våra fonder:

Lannebo Räntefond Kort har avkastat 1,20 procent

Lannebo Corporate Bond har avkastat 3,66 procent

Lannebo High Yield avkastat 5,02 procent.

* Per 2019-12-31.

Varför väljer ett företag att ge ut obligationer istället för att ta banklån?

Det handlar ofta om stora belopp, från runt en kvarts miljard upp till kanske tio gånger mer, så det är inte givet att banklån är ett passande alternativ. Men det kan också vara en snabbare process att ge ut obligationer än att inleda nya bankkontakter på sådana nivåer. Obligationsspåret kan vara en mer flexibel finansieringskälla och många bolag väljer att både ge ut obligationer och ta banklån för att diversifiera sin upplåning.

Läs mer: Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson om sin investeringsfilosofi

Vad är viktigt att tänka på innan jag investerar i företagsobligationsfonder?

Som vid all annan investering ska man välja en fond som motsvarar ens riskvilja. Vi till exempel har fyra företagsobligationsfonder: Lannebo Räntefond Kort som har relativt låg risk, Lannebo High Yield som har högre risk men också högre avkastning, samt Lannebo Corporate Bond och Lannebo Sustainable Corporate Bond som ligger däremellan. Vilken av de här fonderna man ska välja beror på hur hög risk man är beredd att ta, hur hög avkastning man vill ha och vilken tidshorisont man har på sitt sparande.

Kan jag som privatsparare köpa företagsobligationer direkt?

Ja, men det kostar. När det handlar om en direktinvestering i en företagsobligation är lägsta placeringsbelopp oftast 1 miljon kronor. Som privatperson är det ju dumt att lägga alla ägg i samma korg. Så om du inte har 50-100 miljoner kronor att placera i företagsobligationer är det oftast bättre att köpa andelar i en fond.

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med företagsobligationsfonder?

Fördelarna är definitivt att de kan ge lite högre avkastning än vad bankkontot kan idag när vi har så låga räntor, men till lägre risk än vad aktiefonder erbjuder. Däremot ska man vara medveten om att det finns marknadsrisker även med företagsobligationer. Det här är fonder som handlas varje dag och skulle det hända något allvarligt på marknaden kan det hända att även de här produkterna faller i värde oavsett om de underliggande bolagen går bra eller inte.

Passar företagsobligationer på ett investeringssparkonto?

Skatten på investeringssparkontot hänger samman med statslåneräntan och ändras från år till år. ISK lönar sig om avkastningen på ditt konto är högre än statslåneräntan plus en procentenhet. För 2019 var ISK ett bättre val än aktie- eller fondkonto om ditt sparande avkastat mer än 1,51 procent. Över tid har Lannebo High Yield och Lannebo Corporate Bond därmed varit skattemässigt bäst att äga via ISK medan Lannebo Räntefond Kort varit bättre att äga på vanligt konto.

Vad händer med företagsobligationsfonder om räntan stiger?

Många traditionella räntefonder, till exempel statsobligationsfonder, investerar i långa obligationer med fast ränta. Denna typ av räntefonder kan vara en negativ placering om räntorna stiger då stigande räntor gör en fastränteobligation mindre värd. Vi fokuserar däremot på företagsobligationer med rörliga räntor i våra investeringar vilket minimerar räntelägets inverkan på fondens avkastning. I och med att vi investerar i företagsobligationer har vi möjlighet att få högre avkastning än om vi investerar i statsobligationer då avkastningen kommer från den kreditrisk fonden tar.

Vad händer med företagsobligationsfonder om räntan sjunker?

Generellt är det negativt för räntefonder med stigande räntor då investeringar i räntebärande papper görs till fast ränta. Men vi investerar i företagsobligationer med rörlig ränta. Den genomsnittliga räntebindningen i fonderna blir då kortare än om vi hade köpt obligationer med fast ränta och påverkas mindre av stigande långräntor. Det är ett effektivt sätt att minska ränterisken. Vi fokuserar istället på kreditrisken när vi investerar i företagsobligationer. Det innebär att vi lägger vår tid på att förstå bolagets affärsmodell och gå igenom balans-/resultaträkning, för att bedöma bolagets kreditvärdighet.

Läs mer: Så påverkas räntefonder av förändringar i marknadsräntan

Vad händer med företagsobligationsfonder när aktiemarknaden går ner?

Företagsobligationer rör sig över tid i samma riktning som aktiemarknaden. När aktier går ned går även företagsobligationer ned. Skillnaden är att företagsobligationer i regel går upp mindre i uppgång och ned mindre i nedgång jämfört med aktier. 

Vad är avgiften i en företagsobligationsfond?

Lannebo Räntefond Kort har en förvaltningsavgift på 0,2 procent medan  Lannebo Corporate BondLannebo Sustainable Corporate Bond och Lannebo High Yield har en avgift på 0,9 procent. Alla avkastningssiffror som redovisas är alltid efter att avgiften är dragen.

Vilken är den bästa räntefonden?

Ett sätt att avgöra om en räntefond, eller företagsobligationsfond är bra är att titta på analyshuset Morningstars rating. Fonderna får mellan 1 och 5 stjärnor beroende på hur de avkastat i förhållande till risk, där fem stjärnor är det högsta betyget. Det kan dock vara bra att tänka på att lågriskfonder, så som Lannebo Räntefond Kort, inte kan få högre betyg än 3 stjärnor beroende på kategorin de hör till. Vilken fond som är bäst är sedan upp till vad den som investerar har för preferenser och går därför inte att ge ett generellt svar på.

Var kan jag investera i Lannebos företagsobligationsfonder?

Lannebos företagsobligationsfonder går att köpa här på hemsidan för direktkunder. (Om du inte är direktkund kan du bli det här). Fonderna finns också tillgängliga hos olika nätmäklare och plattformar. Här kan du se Lannebos distributörer.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev Marknad & Strategi för mer information och uppdateringar om vår syn på marknadsutvecklingen.

Lannebos företagsobligationsfonder

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Lannebos ränteförvaltare

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.