Obligationer med hög ränta

När du investerar i en obligation, eller en obligationsfond, innebär det att du lånar ut pengar till en stat, kommun eller ett företag. Du får sedan avkastning på lånet i form av ränta. Men vad innebär det att en obligation har hög ränta, och vilka risker finns det med att investera i en sådan? I den här artikeln förklarar vi vad du behöver veta om högränteobligationer.

Obligationer med hög ränta

Vad är högränteobligationer?

En obligation är en typ av lån där låntagaren kan vara ett företag (företagsobligation) eller en stat (statsobligation). Som långivare får du en ränta som baseras på hur hög kreditvärdighet staten eller företaget har. Svenska staten är ett exempel på en stat med hög kreditvärdighet, medan ett privat företag normalt sett har lägre kreditvärdighet.

Kreditvärdigheten för obligationer mäts på en 20-gradig skala från AAA till D. De obligationer som har ett kreditbetyg mellan BB+ till C- klassas som High Yield, alltså obligationer med hög ränta och hög risk.

Kreditbetyg för obligationer

Det är stor skillnad mellan en obligation som har betyget BB+ och en som har betyget C men båda räknas till högränteobligationer. Många företag har ett kreditbetyg som faller inom High Yield, till exempel äger högräntefonden Lannebo High Yield obligationer i SEB, Intrum och Georg Jensen. Men även länder kan ha ett kreditbetyg som innebär att de räknas som High Yield. Till exempel har Grekland och Turkiet kreditbetyg som innebär att de räknas som hög risk.

När du investerar i en högriskobligation är risken större att företaget eller landet inte kommer att kunna återbetala lånet, och den risken får du kompensation för i form av högre ränta. En High Yield-fond ger därför ofta högre avkastning än en företagsobligationsfond som investerar i obligationer med lägre risk.

När ska man investera i obligationer med hög ränta?

Till skillnad mot aktiefonder påverkas företagsobligationsfonder i regel inte lika kraftigt av svängningar på börsen, vilket gör obligationer till en mindre riskfylld investering.

Men man bör känna till att börsutvecklingen och utvecklingen för en företagsobligationsfond ofta följer varandra. Det är naturligt då din investering i båda fallen bygger på hur det går för ett eller flera företag. Om det går dåligt för ett företag sjunker sannolikt både värdet på företagets aktier och viljan att låna ut till företaget.

Ett tillfälle då en obligationsfond kan vara ett bra alternativ är om du har ett sparmål på medellång sikt då du avser att använda pengarna om 3-5 år, såsom till ett bröllop, handpenning till bostad eller liknande.

Hur hög ränta kan man få när man investerar i en högräntefond

En högräntefond placerar i obligationer från många olika bolag, och räntan på de enskilda obligationerna varierar beroende på företagens kreditbetyg. Dessutom är räntan ofta rörlig vilket innebär att om styrräntan höjs så ökar också räntan på företagsobligationen.

Detta brukar ofta uttryckas som att räntan är till exempel Stibor+6,5%. Det innebär att räntan företaget betalar är den gällande styrräntan (stibor) plus 6,5 procent. Om styrräntan stiger stiger alltså räntan på obligationen.

Hur hög räntan är påverkas också av det gällande värdet på obligationen. Om värdet på en obligation sjunker ökar räntan. Om en obligation som ger 5 procents ränta sjunker från 100 till 50 kronor i värde, så innebär det att räntan fördubblas från 5 till 10 procent. Det gör att förräntningstakten i en högräntefond blir högre efter en kraftig nedgång i marknaden.

Lannebos högräntefond Lannebo High Yield har de senaste fem åren gett en avkastning, efter avgift, på mellan -3,8 procent till +5,6 procent per år.

Avkastning per år i Lannebo High Yield

  • 2022: -2,1%
  • 2021: 6,2%
  • 2020: -3,8%
  • 2019: 5,0%
  • 2018: 1,0%

Lannebos högräntefond

Lannebo High Yield

Risknivå: 2/7

När du placerar i Lannebo High Yield får du en bred inriktning mot högavkastande företagsobligationer i Norden, det vill säga obligationer från företag med låg kreditvärdighet. Fondens placeringar är noggrant utvalda av ett förvaltarteam som investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk.

Vanliga frågor om obligationer med hög ränta

Hur påverkas Lannebos högränteobligationer av att marknadsräntan går upp?

Lannebos fonder har generellt rörlig ränta vilket innebär att de får en något högre förräntningstakt vid stigande räntor.

Vilka räntefonder har Lannebo?
Hur hög risk har en obligationsfond?

Risknivån varierar vanligtvis från låg- till medelrisk.

Varför ska man investera i högränteobligationer?

Att investera i högränteobligationer passar i regel för sparande på medellång sikt (3-5 år) då aktiefonder kan anses ha för hög risk.