KTP pension – en guide till din tjänstepension

Om du arbetar inom kooperationen heter din tjänstepension antingen GTP eller KTP. Här går vi igenom allt du behöver känna till om pensionsavtalen KTP1 och KTP2 – såsom storleken på pensionspremien, var pengarna placeras och vilka skydd som ingår.

KTP pension – en guide till din tjänstepension

Vad är KTP?

KTP är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är kooperativt anställd tjänsteman och har en arbetsgivare som tecknat avtal med Fremia. Är du däremot arbetare eller personlig assistent omfattas du troligtvis av avtalspensionen GTP. KTP består av två separata avtal; KTP1 och KTP2. Du som är född 1981 eller senare har KPT1, och du som född före 1981 har KPT2. Det finns dock arbetsgivare som tecknat KTP1 för samtliga anställda, oavsett ålder.

Läs mer: Tjänstepension – viktiga åldersgränser

Vad är skillnaden mellan KTP1 och KTP2?

Den största skillnaden mellan KTP1 och KTP2 är reglerna för hur mycket tjänstepension som sätts av. KTP1 är en premiebestämd pension medan KTP2 huvudsakligen är förmånsbestämd, men innehåller även en premiebestämd del. När pensionen är premiebestämd innebär det att storleken på premien bestäms utifrån storleken på din lön. Förmånsbestämd pension betyder att du garanteras en pension som motsvarar en viss procent av din slutlön eller din genomsnittliga lön under en viss period.

Hur mycket sätts av till pensionen om jag har KTP?

KTP1

Från att du fyller 25 år betalar din arbetsgivare in motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 prisbasbelopp (46 438 kr per månad år 2023), och 30 procent på lönedelar som är högre än så. Du får själv bestämma hur pengarna ska placeras, gör du inget val alls placeras de i en traditionell försäkring hos Folksam. För att göra egna val kring din tjänstepension loggar du in på Pensionsvalets hemsida.

KTP2

Hur mycket pension du får beror på hur länge du har arbetat och hur hög lön du haft efter 28 års ålder. För att få full pension behöver du ha varit försäkrad i KTP2 i 30 år, det vill säga 360 månader. Har din tjänstetid varit kortare än så minskar din pension med 1/360-del för varje månad som saknas. Därutöver får du en premiebestämd pension som heter KTPK och motsvarar 2,1 procent av din lön. Till skillnad mot den förmånsbestämda delen kan du själv bestämma om den ska placeras i en traditionell försäkring eller fondförsäkring hos Folksam.

Förmåner och försäkringar som ingår i KTP

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Skulle du avlida medan du fortfarande är anställd kommer dina anhöriga få ett skattefritt engångsbelopp. Några faktorer som avgör hur stor summan blir är hur gammal du är vid dödsfallet, antal timmar du arbetar per vecka och om du har barn.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att dina anhöriga tilldelas din hopsparade pension om du dör. Skyddet ingår per automatik men går att välja bort om du hellre vill få högre pension, eftersom du då får ta del av andra sparares arvsvinster.

Obligatoriskt familjeskydd (endast KPT2)

I KPT2 ingår ett familjeskydd som innebär att dina efterlevande får två förhöjda prisbasbelopp per år under fem år om du skulle avlida innan du gått i pension. Ifall du inte ser något behov av ett sådant skydd kan du istället föra över summan till din KTPK-pension.

Läs mer: Pensionstips från Lannebo

Vanliga frågor om KTP

Vad är KTP pension?

KTP är en tjänstepension för kooperativt anställda tjänstemän.

Vad skiljer KTP1 från KTP2?

Den största skillnaden mellan tjänstepensionerna är att KTP1 är en premiebestämd pension, medan KTP2 huvudsakligen är förmånsbestämd.

Vad är KTPK egenpension?

KTPK egenpension fungerar som ett komplement till tjänstepensionen KTP2, och är en premiebestämd pension där premien motsvarar 2,1 procent av den anställdes lön.