FTP pension – din guide till tjänstepensionen

Om du arbetar inom försäkringsbranschen heter din tjänstepension FTP. Här går vi igenom allt du behöver känna till om ditt tjänstepensionsavtal, såsom hur mycket pengar som sätts av, var de placeras och vilka andra förmåner som ingår.

FTP pension – din guide till tjänstepensionen

Vad är FTP?

FTP står för Försäkringsbranschens tjänstepension och omfattar dig som arbetar inom branschen. Syftet med den kollektivavtalade tjänstepensionen är att komplettera din allmänna pension, men det ingår även en grupplivförsäkring (TGL) och andra skydd om du skulle avlida medan du är anställd.

Vilka omfattas av FTP?

För att få FTP tjänstepension behöver din arbetsplats ha det kollektivavtal som förhandlats fram mellan FAO, Forena, Akavia och Sveriges Ingenjörer. FTP består av två separata avtal, FTP1 och FTP2. Ifall du är född 1972 eller senare har du FTP1 och 1971 eller tidigare FTP2. I vissa fall kan även du som är född före 1971 omfattas av FTP1.

Läs mer: Tjänstepension – viktiga åldersgränser att ha koll på

Vad är skillnaden mellan FTP1 och FTP2?

FTP1
Om du har FTP1 är din tjänstepension premiebestämd, vilket innebär att storleken på den premie som betalas in baseras på din lön. Från att du fyller 25 betalar din arbetsgivare in motsvarande 5,5 procent för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kr per månad 2023). På lönedelar som överstiger det beloppet betalar den in motsvarande 31,5 procent.

FTP2
Ifall du har FTP2 består din tjänstepension av två delar, en premiebestämd och en förmånsbestämd. Att pensionen är förmånsbestämd betyder att storleken på din pension är förutbestämd och motsvarar viss procent av din slutlön eller genomsnittslön under ett visst antal år. Den premiebestämda delen betalas in varje månad och motsvarar 2,9 procent av din lön. Inbetalningarna till såväl till den premie- som förmånsbestämda pensionen startade det år du fyllde 28 (förutsatt att du omfattades av FTP då).

Så placeras din tjänstepension om du har FTP

Den premiebestämda pensionen får du själv bestämma hur den ska placeras, detta gäller både om du har FTP1 och den del av FTP2 som är premiebestämd. I samband med att du blir anställd skickar Valcentralen ut information till dig om vilka försäkringsbolag och försäkringar du kan välja mellan. Väljer du en fondförsäkring får du själv bestämma vilka fonder du ska investera i, medan försäkringsbolagen placerar pengarna åt dig om du väljer en traditionell försäkring. För att göra dina val loggar du in på Valcentralens hemsida.

Förmåner och försäkringar som ingår i FTP

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Om du skulle avlida medan du är anställd får dina anhöriga ett skattefritt engångsbelopp. Hur stort beloppet är beror på din ålder vid dödsfallet, hur många timmar du arbetar per vecka och om du har några barn.

Obligatoriskt familjeskydd

Det obligatoriska familjeskyddet står din arbetsgivare för och innebär att de personer du valt som förmånstagare får pension i fem år om du dör mellan att du är 18 och 65 år. Pensionens storlek beror på din ålder vid dödsfallet.

Förstärkt familjeskydd

Ifall du har fyllt 25 år kan du välja ett ytterligare familjeskydd som du själv får betala för. Avgiften dras från din tjänstepension, vilket får till följd att din egen pension blir lägre. Du bestämmer själv hur stor pension dina anhöriga ska få och under hur lång tid den ska betalas ut.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att dina hopsparade pensionspengar tilldelas dina efterlevande om du dör. Din egen pension blir då något lägre än utan skyddet. För att teckna ett återbetalningsskydd vänder du dig till Valcentralen.

Vanliga frågor om FTP

Vad är FTP pension?

FTP är en kollektivavtalad tjänstepension som omfattar anställda i försäkringsbranschen.

När betalas pensionen ut om jag har FTP?

Din tjänstepension börjar betalas ut när du fyller 65 år, men du kan välja att ta ut den redan när du fyller 55 år.

Vad skiljer FTP1 från FTP2?

Det som skiljer pensionsavtalen FTP1 och FTP2 åt är att FTP1 är helt och hållet premiebestämt medan FTP2 både är förmåns- och premiebestämt.