Tjänstepension utan kollektivavtal – så fungerar det

Tjänstepension utan kollektivavtal – så fungerar det

Har din arbetsgivare inget kollektivavtal? Det behöver nödvändigtvis inte betyda att du inte får någon tjänstepension, men att större ansvar läggs på dig som pensionssparare. Här går vi igenom vad du behöver ha koll på om du inte har en kollektivavtalad tjänstepension.

Vad innebär det att inte ha kollektivavtalad tjänstepension?

Om din arbetsplats inte har ett kollektivavtal är det inte säkert att din arbetsgivare betalar in tjänstepension till dig. När företag har kollektivavtal är tjänstepension en av de förmåner som alltid ingår, men att teckna avtalet är frivilligt för arbetsgivaren. Du kan dock ha tjänstepension utan kollektivavtal, något som kallas för individuell tjänstepension.

Hur fungerar tjänstepension utan kollektivavtal?

Att villkoren för tjänstepensionen inte är reglerade i ett kollektivavtal innebär att det är upp till dig att förhandla fram dem direkt med din arbetsgivare. Villkoren för individuella pensionsplaner kan därför skilja sig mycket åt beroende på arbetstagarens kunskap och förhandlingsstyrka, företagets generositet samt sparproduktens utformning.

För- och nackdelar med tjänstepension utan kollektivavtal

Fördelar

  • Du behöver sätta dig in i hur tjänstepensionen fungerar eftersom det inte är något fackförbund som har förhandlat fram villkoren åt dig, vilket kan leda till att du blir mer motiverad att spara själv.
  • Om du har en bra förhandlingsposition är det möjligt att du kan få bättre tjänstepensionsvillkor med en individuell tjänstepensionsplan än en kollektivavtalad.

Nackdelar

  • Du riskerar att få lägre pension än genomsnittet.
  • Individuella tjänstepensioner har ofta högre avgifter än kollektivavtalade, vilket leder till att en mindre del av pengarna som betalas in sätts av till din pension.
  • Du kan gå miste om andra förmåner som är kopplade till den kollektivavtalade tjänstepensionen, såsom sjukförsäkring och efterlevandeskydd.

Investeringssparkonto hos Lannebo

Fyra tips till dig som inte har kollektivavtalad tjänstepension

1. Utgå från nivån på de kollektivavtalade tjänstepensionerna

Läs på om de kollektivavtalade tjänstepensionernas villkor och försök övertala din arbetsgivare att gå med på en likvärdig nivå för din individuella tjänstepension. Om det inte är möjligt bör du försöka spara mer själv för att undvika att du får en lägre pension än genomsnittet.

2. Se till att din lön inte sänks

Gå inte med på en lägre lön mot tjänstepension. Om din inkomst sänks påverkas nämligen din sjuk- och pensionsgrundande inkomst, som i sin tur avgör hur mycket som sätts av till din allmänna pension och hur stora ersättningar du har rätt till från Försäkringskassan.

3. Jämför avgifter

Hur höga avgifter pensionsbolaget tar ut får en direkt inverkan på hur mycket som sätts av till din pension. Eftersom det inte är något fackförbund som har pressat ner priserna åt dig blir det extra viktigt att du jämför avgifter för olika sparprodukter innan du bestämmer dig för ett alternativ.

4. Se över dina försäkringar

I kollektivavtalade tjänstepensioner ingår vanligtvis efterlevandeskydd och sjukförsäkring. Har du individuell tjänstepension behöver du själv se till att du har de skydd du och din familj kan tänkas behöva.

Läs mer: Placera tjänstepensionen på bästa sätt

Vanliga frågor om tjänstepension utan kollektivavtal

Kan man ha tjänstepension utan kollektivavtal?

Ja, du kan ha en så kallad individuell tjänstepension. Det innebär att din tjänstepension bestäms direkt med dig som anställd istället för via ett fackförbund.

Har jag rätt till tjänstepension även om arbetsgivaren inte har kollektivavtal?

Nej, tjänstepensionen är endast en förmån, ingen lagstiftad rättighet.

Vad är skillnaden mellan tjänstepension med respektive utan kollektivavtal?

När tjänstepensionen har bestämts i ett kollektivavtal har en facklig organisation förhandlat fram villkoren, vid tjänstepension utan kollektivavtal är det upp till dig som anställd.

För- och nackdelar med tjänstepension utan kollektivavtal

Fördelar

  • Du behöver sätta dig in i hur tjänstepensionen fungerar eftersom det inte är något fackförbund som har förhandlat fram villkoren åt dig, vilket kan leda till att du blir mer motiverad att spara själv.
  • Om du har en bra förhandlingsposition är det möjligt att du kan få bättre tjänstepensionsvillkor med en individuell tjänstepensionsplan än en kollektivavtalad.

Nackdelar

  • Du riskerar att få lägre pension än genomsnittet.
  • Individuella tjänstepensioner har ofta högre avgifter än kollektivavtalade, vilket leder till att en mindre del av pengarna som betalas in sätts av till din pension.
  • Du kan gå miste om andra förmåner som är kopplade till den kollektivavtalade tjänstepensionen, såsom sjukförsäkring och efterlevandeskydd.

Investeringssparkonto hos Lannebo

Fyra tips till dig som inte har kollektivavtalad tjänstepension

1. Utgå från nivån på de kollektivavtalade tjänstepensionerna

Läs på om de kollektivavtalade tjänstepensionernas villkor och försök övertala din arbetsgivare att gå med på en likvärdig nivå för din individuella tjänstepension. Om det inte är möjligt bör du försöka spara mer själv för att undvika att du får en lägre pension än genomsnittet.

2. Se till att din lön inte sänks

Gå inte med på en lägre lön mot tjänstepension. Om din inkomst sänks påverkas nämligen din sjuk- och pensionsgrundande inkomst, som i sin tur avgör hur mycket som sätts av till din allmänna pension och hur stora ersättningar du har rätt till från Försäkringskassan.

3. Jämför avgifter

Hur höga avgifter pensionsbolaget tar ut får en direkt inverkan på hur mycket som sätts av till din pension. Eftersom det inte är något fackförbund som har pressat ner priserna åt dig blir det extra viktigt att du jämför avgifter för olika sparprodukter innan du bestämmer dig för ett alternativ.

4. Se över dina försäkringar

I kollektivavtalade tjänstepensioner ingår vanligtvis efterlevandeskydd och sjukförsäkring. Har du individuell tjänstepension behöver du själv se till att du har de skydd du och din familj kan tänkas behöva.

Läs mer: Placera tjänstepensionen på bästa sätt

Vanliga frågor om tjänstepension utan kollektivavtal

Kan man ha tjänstepension utan kollektivavtal?

Ja, du kan ha en så kallad individuell tjänstepension. Det innebär att din tjänstepension bestäms direkt med dig som anställd istället för via ett fackförbund.

Har jag rätt till tjänstepension även om arbetsgivaren inte har kollektivavtal?

Nej, tjänstepensionen är endast en förmån, ingen lagstiftad rättighet.

Vad är skillnaden mellan tjänstepension med respektive utan kollektivavtal?

När tjänstepensionen har bestämts i ett kollektivavtal har en facklig organisation förhandlat fram villkoren, vid tjänstepension utan kollektivavtal är det upp till dig som anställd.