BTP pension – en guide från Lannebo

Om du jobbar inom bank och finans heter din tjänstepension BTP. I den här guiden går Lannebo igenom allt om dess villkor så att du ska få bättre koll på vad det innebär för dig och din framtid.

BTP pension – en guide från Lannebo

Vad är BTP?

BTP står för Bankernas tjänstepension och är en kollektivavtalad pensionsplan som förhandlats fram mellan Finansförbundet och Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO). För att få BTP behöver du vara anställd på ett företag som är anslutet till BAO. Sedan 2013 finns det två olika pensionsplaner inom BTP; BTP1 och BTP2. Vilken plan du omfattas av beror på vad din arbetsgivare har ansett är mest lämpligt för din arbetsplats, samt hur gammal du är.

Vad är skillnaden mellan avtalen BTP1 och BTP2?

Den främsta skillnaden mellan pensionsplanerna är att BTP1 är premiebestämd medan BTP2 huvudsakligen är förmånsbestämd. Premiebestämd pension är när summan som betalas in baseras på storleken på din lön, medan förmånsbestämd pension innebär att pensionen bestäms i förväg till ett visst belopp utifrån din genomsnittslön under ett antal år.

Så mycket betalas in till din tjänstepension om du har BTP

BTP1
Från att du anställs betalar din arbetsgivare in motsvarande 4,5 procent av din lön till din tjänstepension varje månad upp till 7,5 prisbasbelopp (46 438 kr per månad 2023). På lönedelar som överstiger 7,5 prisbasbelopp men är lägre än 30 prisbasbelopp betalar arbetsgivaren in motsvarande 30 procent.

BTP2
Storleken på de premier som din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension bestäms utifrån din genomsnittslön och hur länge du har varit anställd efter att du fyllde 25 år. För att få högsta möjliga belopp måste du ha tjänat in till BTP2 i 360 månader, det vill säga 30 år. Därutöver får du en premiebestämd del som kallas för BTPK, vilket innebär att arbetsgivaren även sätter av motsvarande 2 procent av din lön varje månad.

Förstärkt pension
Du som omfattas av BTP1 eller BTP2 och är född 1967 eller senare får förstärkt pension genom att ditt semestertillägg på 1,45 procent växlas mot en pensionspremie på 2 procent. Är du född 1966 eller tidigare får du behålla ditt semestertillägg av den anledningen att en ökning av pensionspremien inte ger särskilt stor effekt på din totala pension.

Så placeras din pension om du har BTP

Vem som förvaltar din tjänstepension och i vilken förvalslösning den placeras beror på vilken arbetsgivare du har. För att göra egna val kring din tjänstepension loggar du in på Valcentralens hemsida med BankID.

FöretagFörvaltare av tjänstepension
Danske Bank, SEB, NordeaBankpension Sverige AB
HandelsbankenPensionskassan SHB
Swedbank, SparbankernaSparinstitutens pensionskassa SPK
Bankgirocentralen, Privatgirot, SPPSPP pension & försäkring AB
DNBSkandikon (valcentralen)

Förmåner & försäkringar i BTP

BTP1 & BTP2

Sjukpension
Om du har varit sjuk i mer än 90 dagar i följd eller 150 dagar under ett år kan du få sjukpension genom BTP. Ersättningen baseras på din lön, om du är sjukskriven på del- eller heltid och hur länge du är sjuk.

Tjänstegrupplivförsäkring
Tjänstegrupplivförsäkring är ett efterlevandeskydd som innebär att det betalas ut ett skattefritt engångsbelopp till dina anhöriga om du avlider medan du är anställd. Beloppet som betalas ut beräknas utifrån din ålder, hur många timmar du arbetar per vecka och hur många barn du har.

Efterlevandeskydd BTP1

Återbetalningsskydd
Om du har BTP1 ingår ett återbetalningsskydd per automatik, vilket innebär att din hopsparade tjänstepension betalas ut till dina anhöriga om du dör. Du kan välja bort skyddet och istället få högre pension, eftersom du då tilldelas pensionsrätter från andra sparare som avlidit.

Barnpension
Ifall dina barn är under 20 år när du dör har de rätt till barnpension. Storleken på beloppet och hur länge det betalas ut beror på hur gammal du är, samt hur många timmar du arbetar per vecka.

Efterlevandeskydd BTP2

Särskild efterlevandepension
Ifall du avlider innan du fyller 65 år får din make, maka, registrerad partner eller sambo efterlevandepension. Pensionen är 20 procent av din pensionsgrundande lön och betalas ut månatligen fram till dess att din partner fyller 65 år.

Särskild barnpension
Om du har barn när du avlider får de särskild barnpension fram tills de fyller 21 år. Beloppet som ska betalas ut beräknas utifrån din lön och hur många barn du har.

Familjepension
Ifall du tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp får dina efterlevande familjepension. Denna pension betalas ut till din make, maka, registrerade partner eller sambo under resten av livet, såvida han eller hon inte blir sambo eller gifter om sig. Efterlevande barn får familjepension fram till 21 års ålder.

Läs mer: Efterlevandeskydd – så fungerar det

Vanliga frågor om BTP

Var kan jag se min BTP tjänstepension?

För att se och hantera din tjänstepension loggar du in på Valcentralens hemsida med ditt BankID.

Vem förvaltar min pension om jag har BTP?

Beroende på var du är anställd förvaltas din pension antingen av Bankpension Sverige, Pensionskassan SHB, Sparinstitutens pensionskassa, SPP pension & försäkring eller Skandikon.

Hur länge ska man jobba för att få full BTP2 pension?

Du behöver arbeta inom bank- och finansbranschen i 360 månader för att få full BTP2 pension. I beräkningen av hur mycket pension du ska få dras 1/360-del för varje månad som saknas.