Fondsparande: Hur placerar man en miljon?

Ibland uppstår situationer i livet då man har en större summa pengar som behöver placeras. Det kan till exempel handla om ett arv eller en bostadsförsäljning. Här är en guide för hur man bör tänka då.
Spara i fonder
Sparande
Steg för steg

I den här guiden går vi igenom steg för steg för det bästa sättet att placera en miljon. Lannebo är ett fondbolag och ger inte privatekonomiska råd eller placeringsrådgivning. Det bästa sättet att placera en miljon kronor skiljer sig från person till person och du bör söka rådgivning från någon som har översikt över hela din ekonomiska situation.

Steg 1. Hur man placerar en miljon

Ta reda på din placeringshorisont

Innan du placerar en större summa pengar behöver du fundera över hur lång investeringshorisont du kommer att ha. Din investeringshorisont är den period då du inte kommer att behöva röra pengarna. Kanske är det så att du kan placera en halv miljon kronor med en längre sparhorisont (över 5 år) medan du vill använda en halv miljon kronor redan inom ett år. Hur du bör placera pengarna skiljer sig då åt.

Ta reda på din riskprofil

En gammal sanning är att ett sparande inte bör vara så riskfyllt att du sover dåligt om nätterna. Var denna gräns går är högst individuell och hänger samman med din livssituation i stort. Dessutom är det olika från person till person hur man reagerar på större värdeförändringar i sitt sparande. Fundera över vilken risk du själv är bekväm med.

Hur aktiv vill du vara?

Olika typer av sparande kräver olika mycket arbete från din sida. Om du investerar i aktier, och särskilt i mindre bolag, behöver du relativt ofta se över din portfölj då det kan ske förändringar som du behöver ta ställning till för att inte förlora pengar. Det kan till exempel handla om nyemissioner där bolagen ber sina investerare om mer pengar. Aktiefonder kräver mindre arbete då händelser i de ägda bolagen hanteras av fondens förvaltare men även med fonder är det bra att se över sparandet någon gång om året.

Steg 2. Vad är din strategi för att placera en miljon?

När du kommit fram till din placeringshorisont, din riskprofil och hur aktiv du vill vara är det dags att fundera över din strategi. En investeringsstrategi behöver inte vara så komplicerat som det låter, det är egentligen bara några regler som du bestämmer på förhand för att veta hur du sen ska agera i olika situationer.

Den balanserande portföljen

Ett vanlig sätt att sprida risker i en portfölj är att ha olika tillgångsslag och balansera sparandet mellan tillgångsslagen. Det absolut vanligaste är att ha en förutbestämd andel aktiefonder och räntefonder. Låt säga att du placerar hälften av pengarna i räntefonder och hälften i aktiefonder. Om börsen stiger och aktiefonderna stiger i värde säljer du successivt andelar i dessa fonder och köper i räntefonderna för att hela tiden balansera tillbaka till 50/50. Om börsen sjunker köper du i stället aktiefonder och säljer räntefonder. Detta gör att du köper aktiefonder när börsen går ned och säljer när börsen går upp. Strategin gör att du inte köper eller säljer i panik vid olämpliga tillfällen utan att du har en strategi som du förhåller dig till.

Det finns också automatiserade lösningar som gör detta åt dig i form av robotrådgivare eller blandfonder likt Lannebo Mixfond.

Den långsiktiga portföljen

Om din investeringshorisont är längre än 5 år och du har hög risktålighet har det historiskt varit bäst att placera hela summan i aktier eller aktiefonder. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och detta är ett alternativ som lämpar sig för någon som inte har något behov av pengarna i närtid. Det viktiga i detta fallet är att du på förhand bestämmer att din strategi är att vara helt investerad i aktier oavsett marknadsläge. Det är alltså inte meningen att du ska köpa eller sälja beroende på hur börsen utvecklas utan du ska helt enkelt alltid vara investerad i aktier.

Steg 3. Skatt och avgifter

När du kommit fram till hur din strategi ska se ut är det dags att fundera över skatt och avgifter. Det finns tre kontoalternativ där du kan ha dina investeringar: investeringssparkonto, kapitalförsäkring och aktie-fondkonto.

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkontot har en schablonskatt vilket innebär att du varje år betalar en skatt beroende på insättningar, uttag och hur mycket pengar du har på kontot. Skatten är förmånlig om du sparar på längre sikt med hög risk och inte tar ut och sätter in pengar ofta.

Kapitalförsäkring (KF)

Skatten på en kapitalförsäkring fungerar på samma sätt som för ett investeringssparkonto. Skillnaden är att du kan ha en förmånstagare på en kapitalförsäkring som direkt tar över kontot om du skulle avlida, du kan också automatisera månadsvisa utbetalningar från en kapitalförsäkring. Observera att en kapitalförsäkring innebär att du inte är direkt ägare till värdepappren på kontot och därmed till exempel inte kan rösta på bolagsstämmor.

Aktie- och fondkonto

På ett aktie- och fondkonto beskattas du när du realiserar vinster, alltså när du säljer aktier eller fonder som stigit i värde. Skatten är 30 procent på värdeökningen. Ett aktie- och fondkonto är i regel det bästa alternativet för kortsiktigt sparande med låg risk men är inte skattemässigt förmånligt för mer långsiktigt sparande i aktier och aktiefonder.

Avgifter

Onödiga avgifter innebär att dina pengar kommer att öka mindre i värde, var därför noga med vad du betalar för. Att öppna ett investeringssparkonto är i regel gratis, till exempel hos Lannebo. Betala inte för det om du inte får någon annan förmån. Vissa plattformar har så kallade skalavgifter där du betalar för att ha pengarna placerade hos dem. Betala inte för det om du inte får någon annan förmån.

Fonder har också avgifter som oftast varierar mellan 0,2-2 procent. Betala inte höga avgifter om du inte får något för det (se gärna vår artikel om indexfonder). När du jämför fonder kan det vara bra att komma ihåg att alla avkastningssiffror som redovisas är efter att avgifterna är dragna.

Steg 4. Välja värdepapper

När du kommit fram till din strategi och vilken kontotyp pengarna ska placeras i är det dags att välja vilka typer av värdepapper du ska placera i. Detta är ett arbete som en del har som heltidsjobb och det finns många delar att ta i beaktande, men lugn, du har redan kommit en lång bit på vägen genom att bestämma investeringshorisont och risknivå.

På Lannebo förordar vi givetvis fonder. Det finns ett par fördelar med fonder:

  • Utdelningar återinvesteras automatiskt i de flesta fonder.
  • Det är enkelt att sätta upp ett månadssparande med automatiska köp.
  • En aktivt förvaltad aktiefond innehåller oftast 20-50 aktier vilket ger god riskspridning från första insatta kronan.
  • Förvaltarna gör fundamental analys av enskilda aktier och investerar där de ser mest potential åt andelsägarna.
  • Förvaltarna tar ställning och agerar åt andelsägarna i frågor så som nyemissioner och uppköpsbud i enskilda aktier.
Steg 5. Placera din miljon

När du gått igenom samtliga steg och bestämt hur du ska placera pengarna är det dags att faktiskt placera dem. Det finns två vanliga tillvägagångssätt.

Köp allt på en gång

Historiskt har det varit framgångsrikt att placera långsiktigt sparande i aktiefonder. Rent statistiskt är det bästa sättet att helt enkelt köpa aktier- eller aktiefonder för hela summan på en gång. Risken med detta är att du kan råka köpa på en topp och kommer då till en början ha en tråkig utveckling. Men om du är risktolerant och tror att historien upprepar sig är detta ett rationellt sätt att placera.

Köp successivt

Det andra tillvägagångssättet är att köpa värdepapper successivt. Att köpa automatiskt varje månad är inte möjligt med aktier utan du behöver då spara i fonder. Om du ska placera en miljon kronor kan du till exempel dela upp dina köp så att du automatiskt köper fonder för 55 000 kronor i månaden under 1,5 år. På så sätt minskar risken att du råkar köpa på en topp. Detta tillvägagångssätt liknar månadssparande och lämpar sig väl när man vill minska risken att hamna snett från början.

Om du ska placera en miljon kronor kan du till exempel dela upp dina köp så att du automatiskt köper fonder för 55 000 kronor i månaden under 1,5 år.

Steg 6. Låt pengarna växa

Grattis! Du har nu placerat din miljon och det är tid för dem att växa.

Långsiktigt sparande är fantastiskt tycker vi och förhoppningsvis kommer du att bli förvånad över kraften i ränta-på-ränta-effekten. Med en årlig snittavkastning på 8 procent kommer din ursprungliga miljon att ha blivit två miljoner på 10 år. Väntar du ytterligare 10 år så kommer det ha vuxit till 4,5 miljoner kronor. Läs gärna vår artikel om långsiktigt sparande.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Nyheter

Vem blir Årets Sparprofil 2023?

Vem har gjort den viktigaste insatsen för svenskarnas sparande i år? Det kommer Lannebo tillsammans med tidningen Affärsvärlden och en namnkunnig jury att ta reda på i årets upplaga av den prestigefulla tävlingen Årets Sparprofil.

Läs mer

Hållbarhetsrapport hösten 2023

Mycket har hänt på hållbarhetsfronten under det senaste året. Vi lanserade vår första artikel 9-fond, anslöt till IIGCC Net Zero Engagement Initiative och utökade vår hållbarhetsrapportering - bara för att nämna några exempel. Läs mer i vår hållbarhetsrapport. 

Läs mer

Lannebo förstärker sälj- och marknadsavdelningen

Vi välkomnar Gustav Larsson som chef för försäljning och marknad (CCO) och Niklas Pantzar som ansvarig för institutionell försäljning på Lannebo.

Läs mer