PPM-tips

PPM-tips

Vill du ta kontroll över din premiepension och skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt sparande? I den här artikeln får du lära dig mer om hur premiepensionssystemet fungerar och hur du kan tänka när du ska välja fonder.

Vad är PPM?

PPM är vad premiepensionen kallas för i folkmun, och är en del av den allmänna pensionen. Av de 18,5 procent av din inkomst som går till din pension, avsätts 2,5 procentenheter till premiepensionen. Premiepensionen placeras i fonder via ett fondtorg, och du har möjlighet att göra ett aktivt val och bestämma vilka fonder du vill investera i. Om du inte gör något alls kommer din premiepension att placeras i ett förvalsalternativ; den statliga fondportföljen AP7 Såfa. För att ändra de fonder du investerar i loggar du in på Pensionsmyndighetens webbplats med ditt bank-ID.

Här besvarar vi vanliga frågor om PPM.

PPM-tips

Aktivt eller passivt val av PPM-fonder?

En vanlig föreställning är att om du gör ett aktivt val och själv väljer vilka fonder din premiepension ska placeras i kommer det att krävas mycket tid och energi av dig även i fortsättningen. Detta behöver inte vara sant, ett aktivt val kan innebära att du fattar ett beslut vid ett enstaka tillfälle och sedan står fast vid det. Att försöka förutspå och tajma marknaden och byta fonder regelbundet är sällan något som lönar sig. Om du har valt aktivt förvaltade fonder för din premiepension kommer fondförvaltarna att utvärdera innehaven och fatta de beslut som krävs för att fonden ska prestera så bra som möjligt.

Här kan du läsa om hur det kan gå till när man väljer sina egna PPM-fonder.

Finns det fonder som presterat bättre än AP7 Såfa?

En fråga som ofta förekommer är om det lönar sig att välja andra fonder än den globala fondportföljen AP7 Såfa. På Pensionsmyndighetens hemsida hittar du statistik kring vilka PPM-fonder som har presterat bäst de senaste 5 åren. År 2021 var det följande fonder:

  • BlackRock – World Technology A2
  • Franklin Technology Fund A
  • Öhman Global Growth A
  • Swedbank Robur Technology A
  • Handelsbanken Hållbar Energi A1
  • Spiltan Småbolagsfond
  • Lannebo Teknik
  • AMF Aktiefond Småbolag
  • Aberdeen Standard SICAV – Global Innovation Equity Fund A
  • Skandia Time Global

Hur ska man tänka när man ska välja PPM-fonder?

Risknivå

Vilken risknivå du ska välja för din premiepension beror främst på hur långt du har kvar till pensionen. En tumregel för fondsparande är att ju längre tid du har kvar till sparmålet, desto högre risk bör du ta för att få högsta möjliga avkastning. Fonder med hög risknivå, det vill säga aktiefonder, är det bästa alternativet om du har mer än 5 år kvar till pensionen. Om du är däremot är över 60 år kan det för vissa vara lämpligt att börja byta ut en del av högriskfonderna till bland- och räntefonder, som har lägre risk än aktiefonder.

Diversifiering

Du behöver sprida ut risken i ditt sparande för att öka dina chanser till maximal avkastning. Fonder har i regel en god riskspridning vilket innebär att du inte behöver särskilt många fonder för att uppnå god riskspridning (det statliga förvalsalternativet är exempelvis att placera hela kapitalet i en fond). Men om du vill placera i bransch och nischfonder kan det vara en god idé att ha mer än en fond i ditt sparande.

Avgift

De fonder som vanligtvis har lite högre avgift är aktivt förvaltade fonder, det vill säga fonder där innehaven väljs ut av förvaltare och inte enligt en algoritm. Pensionsmyndigheten har avtalat med fondbolagen att pensionsspararen ska få rabatt på fondavgifterna. Det gör fonder som normalt sett har högre avgifter blir billigare när du sparar din premiepension i dem. Inom Premiepensionen kan du alltså få aktivt förvaltade fonder betydligt billigare än i ditt privata sparande vilket vi givetvis tycker att man som sparare ska utnyttja.

Vanliga frågor PPM

Vad är premiepension?

Premiepension är den delen av din allmänna pension som placeras i fonder för att du ska få bättre avkastning på ditt pensionssparande.

Kan jag spara min premiepension i fonder från flera fondbolag?

Ja, du bestämmer själv vilka fonder du ska investera din premiepension i.

Hur vet jag vilka PPM-fonder som presterar bäst?

Du hittar statistik kring vilka fonder som haft högst värdeökning på Pensionsmyndighetens hemsida. Aktiefonden Lannebo Teknik är en av de bästa de senaste åren, och Lannebo Småbolag en av de fonder som utvecklats bäst sedan starten.

Vilka inkomster ger pensionsrätt?

Inkomster i form av lön från arbete, ersättning från a-kassa, studiebidrag från CSN samt sjuk- och föräldrapenning ger pensionsrätt.