Stark avslutning gav rekordår för Lannebos fondsparare

Lannebos fonder hade ett rekordstarkt år 2021. Samtliga aktiefonder avkastade tvåsiffrigt och den bästa steg med nära 50 procent.
Nyheter
Jessica Malmfors, vd för Lannebo

2021 blev ett otroligt starkt börsår. Även om nya virusvarianter satte käppar i hjulen för det stora kosläppet efter pandemiåret 2020 tog aktiemarknaden det med en klackspark. Särskilt den svenska börsen utvecklades väl och sparare i svenska aktiefonder hörde till världseliten när det gäller avkastning. Därmed blev 2021 också ett mycket positivt år för Lannebos fondsparare. De flesta av Lannebos aktiefonder avkastade kring 30 procent och majoriteten utvecklades bättre än sitt jämförelseindex.

Allra bäst gick det för fonden Lannebo Microcap som förvaltas av Johan Lannebo och Claes Murander. Fonden steg med 47 procent under 2021. Det är ingen enskild aktie som ligger bakom framgången utan det handlar om genomgående god utveckling och ett aktivt ägarstyrningsarbete. Bland fondens största innehav finns BTS Group, Lagercrantz och OEM International.

“I stort sett alla bolag vi investerat i har fortsatt att växa lönsamt med starka kassaflöden. Många av bolagen har stärkt sina marknadspositioner och därmed skapat goda möjligheter för fortsatt tillväxt. Det är så värde skapas över tid vilket kommer aktieägarna tillgodo”, säger Johan Lannebo.

Lannebo Microcap har sedan starten för 15 år sedan genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 18,3 procent vilket innebär en värdeökning på mer än 12 gånger pengarna för den som investerade vid starten.

“Det långsiktiga värdeskapandet är det jag är mest stolt över. Jag är också övertygad om att Lannebo MicroCap kan fortsätta att utvecklas starkt framöver. Vi har en portfölj med riktigt bra bolag”, säger Johan Lannebo.

Efter Lannebo Microcap placerar sig Lannebo Norden Hållbar med en avkastning på 36 procent under 2021. Fonden förvaltas av Peter Lagerlöf och Charlotta Faxén och bland innehaven som utvecklats väl under året märks svenska Hexatronic och finska Harvia.

“Vi investerar i bolag som bidrar till ett friskare liv, en bättre miljö eller ett mer hållbart samhälle. Det är trender som vi tror kommer att vara starka i många årtionden framöver”, säger Charlotta Faxén.

Men de sparare som ägt någon annan av Lannebos aktiefonder har knappast gått lottlösa under året. Trotjänare som Lannebo Teknik (+33%), Lannebo Småbolag (+29%) och Lannebo Sverige Plus (+32%) har alla gett ordentlig avkastning. Värdetillväxten under året gjorde att Lannebos sparare i augusti passerade 90 miljarder i samlat sparkapital, en siffra som ökade till 92 miljarder vid årsskiftet.

“Det känns väldigt bra att leva upp till det förtroende som vi fått av spararna och att vi genomgående lyckas skapa god riskjusterad avkastning“, säger Jessica Malmfors, vd för Lannebo.

Under hösten lanserades också två nya fonder: Lannebo Fastighetsfond och Lannebo Fastighetsfond Select som förvaltas av Tobias Kaj och Philip Hallberg. Fonderna fick ett mycket positivt mottagande och tusentals sparare har valt att placera i fonderna. Trots att fonderna bara hade runt ett kvartal på sig lyckades de nå en avkastning på 13 respektive 23 procent.

“Sammantaget kan vi se tillbaka på ett börsår där svenska aktier återigen visat sig utgöra en fantastisk investering. Dessutom har spararna genom Lannebos aktiva ägande varit delaktiga i att skapa förutsättningar för god avkastning för svenska bolag även i framtiden”, säger Jessica Malmfors.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer