Lannebo Räntefond Kort vinner Årets Räntefond 2021

Fokus på risk och stabilitet gör att Lannebo Räntefond kort utsetts till Årets Räntefond 2021 av Fondmarknaden. En fond som passar särskilt väl när det är oroligt på börsen.
Nyheter
Namnlös design (1)

De bästa investeringarna är inte alltid de som ger högst avkastning. Det är något som är särskilt sant för Lannebo Räntefond Kort, den av samtliga Lannebos fonder med lägst risk. Tack vare sin goda riskjusterade avkastning har fonden nu utsetts till Årets Räntefond 2021 av Fondmarknaden.
”Vinnaren är inte på några sätt den räntefond som gett bäst avkastning under året, men fonden har gett god riskjusterad avkastning. Söker man ett investeringsalternativ med mycket låg risk så är detta en fond värd att kika på”, skriver Fondmarknaden i sin motivering.

Lannebo Räntefond Kort har hela 21 års historik och Karin Haraldsson, som förvaltar fonden tillsammans med Katarina Ponsbach Carlsson, har varit med ända sedan fonden startade år 2001.
”Vårt mål har alltid varit att till låg risk skapa stabil avkastning över tid. Vi investerar i bolag med hög kreditvärdighet och håller oss till vår strategi oavsett marknadsklimat”, säger Karin Haraldsson.

Fonden investerar främst i företagsobligationer utgivna av nordiska bolag med investment grade-rating. Dessutom sker investeringarna i så kallade FRN-obligationer, det vill säga obligationer med rörlig ränta.
”Det innebär att om centralbankerna höjer räntan, till exempel till följd av inflation, så stiger också räntan på obligationerna. På så sätt får man som investerare ett skydd mot stigande räntor”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

De senaste tre åren har fonden haft en genomsnittlig årsavkastning på 0,84 procent. Detta genom en turbulent period när aktier rasat och rusat och företagsobligationsmarknaden varit satt under hård press.
”Vår fond föll med 2 procent under den mest turbulenta perioden i mars 2020. Efter sommaren var fonden tillbaka på positiv avkastning. Det är inte riskfritt att investera i företagsobligationer men det är betydligt lägre risk än på aktiemarknaden”, säger Karin Haraldsson.

Lannebo Räntefond Kort är framför allt en fond som lämpar sig för företag, institutioner eller privatpersoner som behöver en placering för kortsiktigt sparande eller överskottslikviditet. Fondens inriktning ger en viss avkastning till låg risk.
”Det kan vara så att man har sålt en bostad och håller på att leta efter rätt objekt. Under tiden är det kanske för riskfyllt att ha full exponering mot aktiemarknaden och då kan i stället en fond som vår passa bra”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

Lannebo Räntefond Kort har en rekommenderad placeringshorisont på minst 1 år vilket kan jämföras med aktiefonder som oftast har 5 år som minsta placeringshorisont. Fonden har riskklass 2, näst lägst, på den 7-gradiga riskskalan.

Läs mer om Lannebo Räntefond Kort

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Mohammed Salih är sparekonomen och börsprofilen som inspirerar tusentals människor att sätta sina pengar i arbete. Med sitt pedagogiska sätt gör han investeringar på börsen tillgängligt för alla och visar att vem som helst kan...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Felicia Schön

Felicia Schön brinner för att fler ska förstå vikten av sparande. Särskilt kvinnor, som generellt sett sparar mindre än män och har sämre självförtroende när det kommer till investeringar på börsen. Genom att lyfta ämnet...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Albin Kjellberg

Albin Kjellberg är 26 år och redan en rutinerad programledare, poddare och sparinspiratör. Att spara och investera är roligt, menar Albin, som med enormt engagemang och en stor dos humor delar med sig av sin...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Annifrid Huhtala

Annifrid Huhtala vill att kunskap om privatekonomi ska vara tillgängligt för alla. Via sina egna sociala kanaler delar hon med sig av inspiration och tips om sparande till en målgrupp som annars mest uppmuntras till...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Per H Börjesson

Företagsledaren och författaren Per H Börjesson, ofta kallad Sveriges Warren Buffett, har i många år arbetat för att sprida kunskap om ekonomi och sparande. Med enkla och konkreta råd har han inspirerat många till att...

Läs mer