Lannebo Räntefond Kort vinner Årets Räntefond 2021

Fokus på risk och stabilitet gör att Lannebo Räntefond kort utsetts till Årets Räntefond 2021 av Fondmarknaden. En fond som passar särskilt väl när det är oroligt på börsen.

Namnlös design (1)

De bästa investeringarna är inte alltid de som ger högst avkastning. Det är något som är särskilt sant för Lannebo Räntefond Kort, den av samtliga Lannebos fonder med lägst risk. Tack vare sin goda riskjusterade avkastning har fonden nu utsetts till Årets Räntefond 2021 av Fondmarknaden.
”Vinnaren är inte på några sätt den räntefond som gett bäst avkastning under året, men fonden har gett god riskjusterad avkastning. Söker man ett investeringsalternativ med mycket låg risk så är detta en fond värd att kika på”, skriver Fondmarknaden i sin motivering.

Lannebo Räntefond Kort har hela 21 års historik och Karin Haraldsson, som förvaltar fonden tillsammans med Katarina Ponsbach Carlsson, har varit med ända sedan fonden startade år 2001.
”Vårt mål har alltid varit att till låg risk skapa stabil avkastning över tid. Vi investerar i bolag med hög kreditvärdighet och håller oss till vår strategi oavsett marknadsklimat”, säger Karin Haraldsson.

Fonden investerar främst i företagsobligationer utgivna av nordiska bolag med investment grade-rating. Dessutom sker investeringarna i så kallade FRN-obligationer, det vill säga obligationer med rörlig ränta.
”Det innebär att om centralbankerna höjer räntan, till exempel till följd av inflation, så stiger också räntan på obligationerna. På så sätt får man som investerare ett skydd mot stigande räntor”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

De senaste tre åren har fonden haft en genomsnittlig årsavkastning på 0,84 procent. Detta genom en turbulent period när aktier rasat och rusat och företagsobligationsmarknaden varit satt under hård press.
”Vår fond föll med 2 procent under den mest turbulenta perioden i mars 2020. Efter sommaren var fonden tillbaka på positiv avkastning. Det är inte riskfritt att investera i företagsobligationer men det är betydligt lägre risk än på aktiemarknaden”, säger Karin Haraldsson.

Lannebo Räntefond Kort är framför allt en fond som lämpar sig för företag, institutioner eller privatpersoner som behöver en placering för kortsiktigt sparande eller överskottslikviditet. Fondens inriktning ger en viss avkastning till låg risk.
”Det kan vara så att man har sålt en bostad och håller på att leta efter rätt objekt. Under tiden är det kanske för riskfyllt att ha full exponering mot aktiemarknaden och då kan i stället en fond som vår passa bra”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

Lannebo Räntefond Kort har en rekommenderad placeringshorisont på minst 1 år vilket kan jämföras med aktiefonder som oftast har 5 år som minsta placeringshorisont. Fonden har riskklass 2, näst lägst, på den 7-gradiga riskskalan.

Läs mer om Lannebo Räntefond Kort

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Jeanette

13 dec. 2022

Ny på jobbet: Jeanette Kangur

Jeanette är ny COO på Lannebo. Hon ansvarar för hur verksamheten och våra olika enheter övergripande ska drivas, fungera och utvecklas framåt.

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

20 jan. 2023

Tre anledningar att välja Lannebo Sustainable Corporate Bond

Lannebo Sustainable Corporate Bond fyller tre år i februari. Vad passar bättre än att lista tre skäl till att spara i fonden? Häng med!

KatarinaMaria

03 feb. 2023

Huvudlös ägarstyrning hotar spararna

"Tre av Stockholmsbörsens fem största ägare arbetar inte alls för att utvärdera eller tillsätta bolagsstyrelser. Det är ett oansvarigt beteende som riskerar att urholka den svenska företagsdemokratin", säger Lannebos hållbarhetsteam Katarina Hammar och Maria Nordqvist.