Lannebo Räntefond Kort vinner Årets Räntefond 2021

Fokus på risk och stabilitet gör att Lannebo Räntefond kort utsetts till Årets Räntefond 2021 av Fondmarknaden. En fond som passar särskilt väl när det är oroligt på börsen.
Nyheter
Namnlös design (1)

De bästa investeringarna är inte alltid de som ger högst avkastning. Det är något som är särskilt sant för Lannebo Räntefond Kort, den av samtliga Lannebos fonder med lägst risk. Tack vare sin goda riskjusterade avkastning har fonden nu utsetts till Årets Räntefond 2021 av Fondmarknaden.
”Vinnaren är inte på några sätt den räntefond som gett bäst avkastning under året, men fonden har gett god riskjusterad avkastning. Söker man ett investeringsalternativ med mycket låg risk så är detta en fond värd att kika på”, skriver Fondmarknaden i sin motivering.

Lannebo Räntefond Kort har hela 21 års historik och Karin Haraldsson, som förvaltar fonden tillsammans med Katarina Ponsbach Carlsson, har varit med ända sedan fonden startade år 2001.
”Vårt mål har alltid varit att till låg risk skapa stabil avkastning över tid. Vi investerar i bolag med hög kreditvärdighet och håller oss till vår strategi oavsett marknadsklimat”, säger Karin Haraldsson.

Fonden investerar främst i företagsobligationer utgivna av nordiska bolag med investment grade-rating. Dessutom sker investeringarna i så kallade FRN-obligationer, det vill säga obligationer med rörlig ränta.
”Det innebär att om centralbankerna höjer räntan, till exempel till följd av inflation, så stiger också räntan på obligationerna. På så sätt får man som investerare ett skydd mot stigande räntor”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

De senaste tre åren har fonden haft en genomsnittlig årsavkastning på 0,84 procent. Detta genom en turbulent period när aktier rasat och rusat och företagsobligationsmarknaden varit satt under hård press.
”Vår fond föll med 2 procent under den mest turbulenta perioden i mars 2020. Efter sommaren var fonden tillbaka på positiv avkastning. Det är inte riskfritt att investera i företagsobligationer men det är betydligt lägre risk än på aktiemarknaden”, säger Karin Haraldsson.

Lannebo Räntefond Kort är framför allt en fond som lämpar sig för företag, institutioner eller privatpersoner som behöver en placering för kortsiktigt sparande eller överskottslikviditet. Fondens inriktning ger en viss avkastning till låg risk.
”Det kan vara så att man har sålt en bostad och håller på att leta efter rätt objekt. Under tiden är det kanske för riskfyllt att ha full exponering mot aktiemarknaden och då kan i stället en fond som vår passa bra”, säger Katarina Ponsbach Carlsson.

Lannebo Räntefond Kort har en rekommenderad placeringshorisont på minst 1 år vilket kan jämföras med aktiefonder som oftast har 5 år som minsta placeringshorisont. Fonden har riskklass 2, näst lägst, på den 7-gradiga riskskalan.

Läs mer om Lannebo Räntefond Kort

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023....

Läs mer