Vad innebär pensionsrätt? – Lannebo förklarar

Varje år betalas det in en avgift till pensionssystemet utifrån dina pensionsgrundande inkomster, vilket i sin tur ger dig pensionsrätter. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver känna till om pensionsrätter så att du ska få bättre koll på hur pensionssystemet fungerar.

Vad innebär pensionsrätt? – Lannebo förklarar

Vad är pensionsrätt?

Pensionsrätt är det belopp som sätts av till din allmänna pension i det svenska pensionssystemet. Dina sammanlagda pensionsrätter under livet avgör hur mycket du får i pension när du slutar arbeta, utöver din tjänstepension och eventuell privat pension. Det sätts av motsvarande 18,5 procent av dina pensionsgrundande inkomster till den allmänna pensionen, varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Storleken på pensionsrätterna beror därmed på hur mycket du har fått i lön under ditt arbetsliv.

Hur fungerar pensionsrätten?

I praktiken fungerar det svenska pensionssystemet ungefär som ett banksparande. Din arbetsgivare betalar in dina pensionsavgifter till Pensionssystemet, som sedan sätts in på två olika konton – ett för inkomstpensionen och ett för premiepensionen. Dessa pengar, eller pensionsrätter, är bundna fram tills du väljer att ta ut din pension. Storleken på beloppet som betalas ut beror på den sammanlagda summan av dina pensionsrätter och hur gammal du är när utbetalningarna startar. Ju längre du arbetar, desto högre blir din pension.

Läs mer: Jobba som pensionär

Vilka inkomster och ersättningar ger pensionsrätter?

Följande inkomster och ersättningar är pensionsgrundande och ger pensionsrätter:

 • lön
 • skattepliktiga förmåner, såsom fri kost, bil eller bostad
 • inkomst från tillfälliga arbeten
 • inkomst från aktivt bedriven näringsverksamhet
 • arvoden från föreningar, nämnder, styrelser
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning
 • a-kassa
 • studiemedel
 • dagpenning för plikttjänstgöring.

Var finns pensionsrätterna?

De pengar som betalas in till din allmänna pension placeras i olika fonder för att du ska få avkastning på ditt sparande. Avgiften som betalas in till din inkomstpension fördelas mellan flera fonder som kallas AP-fonderna. Du har ingen möjlighet att själv påverka hur din inkomstpension ska placeras utan det sköts av de fristående myndigheter som fått uppdraget att förvalta dessa fonder. Den del av den allmänna pensionen som du däremot kan påverka är premiepensionen, för att handplocka vilka fonder den ska placeras i loggar du in på Pensionsmyndighetens hemsida.

Läs mer: Räkna ut din tjänstepension – så gör du

Vanliga frågor om pensionsrätt

Vad betyder pensionsrätt?

Pensionsrätt är de pengar som du tjänar in till din allmänna pension genom pensionsgrundande inkomster eller ersättningar.

När får man pensionsrätter?

Du tjänar ihop till din allmänna pension om du arbetar och betalar skatt i Sverige. Du får även pensionsrätter för andra ersättningar, såsom studiemedel, a-kassa, föräldra- och sjukpenning.

När betalas pensionsrätter ut?

Dina pensionsrätter är bundna fram till dess att du väljer att starta utbetalningarna av din allmänna pension. År 2023 är den lägsta tillåtna åldern att ta ut den allmänna pensionen 63 år.

Var kan jag se mina pensionsrätter?

För att se aktuellt saldo på dina sammanlagda pensionsrätter loggar du in på Pensionsmyndighetens hemsida.

Hur påverkar arbetslöshet mina pensionsrätter?

Även vid arbetslöshet kan du tjäna in pensionsrätter genom ersättningar som a-kassa och aktivitetsstöd.