Så påverkas pensionen när du är föräldraledig

Så påverkas pensionen när du är föräldraledig

I motsats till vad många tror behöver föräldraledigheten nödvändigtvis inte ha en negativ inverkan på din pension. I den här artikeln går Lannebo igenom hur de olika delarna av pensionen påverkas av föräldraledighet och hur du kan motverka att få lägre pension.

Hur påverkas pensionen av föräldraledighet?

När du är föräldraledig fortsätter du att tjäna in pengar till din allmänna pension eftersom föräldrapenningen är pensionsgrundande. Det gör alltså ingen skillnad om du arbetar eller är föräldraledig. Vad gäller tjänstepensionen kan det däremot se lite olika ut beroende på vad du har för tjänstepensionsavtal. I vissa fall betalar arbetsgivaren in till tjänstepensionen under föräldraledigheten och i andra fall behöver du själv ansöka om det. Det enklaste sättet att ta reda på vad som gäller i din situation är att kontakta din arbetsgivare.

Pensionsrätt för barnår – extra pension till den förälder som tjänar minst

Den förälder som har lägst inkomst får något som kallas för pensionsrätt för barnår, vilket innebär att det betalas in mer pengar till den förälderns allmänna pension under barnets första fyra år. Pensionsrätt för barnår är inget du behöver ansöka om utan den beräknas och betalas in automatiskt, såvida din årsinkomst inte är högre än 572 600 kronor (gäller för 2022). Hur du och din partner har fördelat föräldraledigheten spelar ingen roll, det kommer ändå vara den som tjänar minst som får förmånen. Ni har dock möjlighet att skriva över pensionsrätten på den andra föräldern, det gör ni på Pensionsmyndighetens hemsida.

Detta kan påverka din tjänstepension negativt

Även om förmåner som pensionsrätt för barnår kan leda till att den allmänna pensionen ligger på samma nivå som om du hade jobbat är det viktigt att undersöka hur föräldraledigheten och deltidsarbete påverkar pensionen. Det är lätt att låta den förälder med högst inkomst ta mer ansvar för försörjningen av hushållet, men den andre föräldern bör i sådana fall kompenseras eftersom den antagligen inte får lika mycket i tjänstepension.

Så kan ni jämna ut pensionsinkomsterna i ert förhållande

Om du och din partner har upptäckt att den ena troligtvis kommer att få sämre pension på grund av att den har tagit större ansvar för barnen finns det olika sätt att jämna ut pensionsinkomsterna.

1. För över premiepensionen

Gifta par har möjlighet att föra över sin premiepension till varandra, vilket kan vara ett alternativ om den ena kommer att få sämre pension efter småbarnsåren. Det går endast att föra över pensionsrätter från det år som överföringen startar och kommande år. För att föra över premiepensionen till din partner loggar du in på Pensionsmyndighetens hemsida.

2. Starta ett separat pensionssparande

Ett annat alternativ är att starta ett separat sparande för föräldern med sämre pension. Tänk dock på att skriva sparandet på rätt person så att pengarna inte fördelas lika mellan er om ni skulle separera.

Vill du ha fler tips på hur du kan förbättra din pension? Läs mer här.

Vanliga frågor om pension och föräldraledighet

Är föräldrapenning pensionsgrundande?

Ja, dina inkomster från föräldrapenningen är pensionsgrundande, vilket innebär att du fortsätter att tjäna in till din pension medan du är föräldraledig.

Hur mycket pension förlorar man på att vara föräldraledig?

Det är svårt att säga eftersom det beror på om du får tjänstepension av din arbetsgivare medan du är föräldraledig och hur mycket du annars hade sparat privat.