Får man tjänstepension som timanställd?

Är du timanställd och funderar på hur det påverkar din pension? I den här artikeln går Lannebo igenom hur pension fungerar vid timanställning – samt hur du tar reda på om du får tjänstepension av din arbetsgivare.

Får man tjänstepension som timanställd?

Vad innebär en timanställning?

En timanställning är egentligen inte en anställningsform, utan innebär att du som arbetstagare får betalt per arbetad timme. Vanligtvis har du som blir timavlönad en allmän visstidsanställning (AVA), vilket betyder att varje arbetstillfälle räknas som ett nytt och separat anställningstillfälle.

Hur fungerar pension vid timanställning?

Allmän pension

För att din anställning ska vara pensionsgrundande behöver du tjäna minst 22 208 kronor under året (2023) eftersom du inte betalar skatt om din lön är lägre än så. Du tjänar alltså in till din allmänna pension så fort du betalar skatt på din lön.

Tjänstepension

Tjänstepension är inte obligatoriskt utan en förmån som det är upp till arbetsgivaren att bestämma om det ska erbjudas eller inte – såvida företaget inte har ett kollektivavtal som säger något annat. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal är chansen stor att du får tjänstepension som timanställd, men de exakta villkoren varierar beroende på vad som står i avtalet. Det enklaste sättet att reda på vad som gäller i just ditt fall är att kontakta din chef och fråga. Om du inte får någon tjänstepension behöver du komplettera med ett privat pensionssparande för att motverka att du får låg pension.

Detta gäller för timanställda inom de vanligaste kollektivavtalen

Privatanställd tjänsteman

  • ITP1 – Du börjar tjäna in till din tjänstepension från att du fyllt 25, oavsett anställningsform.
  • ITP2 – Du behöver komma upp i minst 96 timmar under tre hela kalendermånader i följd för att arbetsgivaren ska betala in tjänstepension.

Privatanställd arbetare

  • SAF-LO – Du börjar tjäna in till din tjänstepension från och med den månad du fyller 22, oavsett anställningsform.

Anställd inom kommun eller region

  • AKAP- KR – Alla som omfattas av AKAP-KR får tjänstepension.

Statligt anställd

  • PA16 – Alla som omfattas av PA16 får tjänstepension.

Läs mer: Pensionstips

Vanliga frågor om pension vid timanställning

Är arbetsgivaren skyldig att betala in tjänstepension när man är timanställd?

Nej, arbetsgivaren är inte skyldig att betala in tjänstepension. Om arbetsgivaren är kopplad till ett kollektivavtal är chansen dock stor att den förmånen ingår.

Jag är timanställd – har jag tjänstepension?

Det beror på vad du har för arbetsgivare och om det företaget omfattas av ett kollektivavtal. Kontakta HR-avdelningen eller din chef för att ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Vad gäller kring pensionen när man är timanställd?

Oavsett anställningsform tjänar du in till din allmänna pension när du betalar skatt. Om du får tjänstepension eller inte är däremot inte lika säkert – det beror på vad du har för arbetsgivare.