Räkna ut din tjänstepension – så gör du

Undrar du hur mycket som sätts av till din tjänstepension varje månad? I den här artikeln går vi igenom vad som gäller för de vanligaste avtalen och hur du själv räknar ut vad summan för din tjänstepension blir.

Räkna ut din tjänstepension – så gör du

Så mycket får du i tjänstepension

Hur stor summa som sätts av till din tjänstepension varje månad beror dels på hur mycket du tjänar, dels på villkoren för din tjänstepension. Inom vissa avtal är tjänstepensionen premiebestämd och i andra fall är den förmånsbestämd. Det finns även avtal som innehåller båda delarna.

Premiebestämd tjänstepension innebär att din arbetsgivare sätter av en summa som motsvarar en viss procent av din lön, vilket betyder att pensionsavsättningen påverkas när din lön förändras. Den premiebestämda pensionen placeras i fonder eller aktier via en försäkring, så att du får en viss värdeutveckling på sparandet. När tjänstepensionen är förmånsbestämd är du istället garanterad en viss procent av din slutlön när du går i pension.

Detta påverkar hur stor din tjänstepension blir

Det är en rad olika faktorer som avgör hur stor din tjänstepension blir i slutändan. Det sätts av mer pengar ju högre lön du har och ju längre du arbetar. Därutöver spelar tiden sedan den premiebestämda pensionen betalats in roll eftersom det avgör hur mycket sparandet hinner påverkas av ränta-på-ränta-effekten på börsen. För att ta reda på hur mycket du har tjänat ihop hittills loggar du in på minpension.se. Där får du en överblick över din pension och vilka tjänstepensionsavtal du har.

Läs mer: Hur mycket tjänstepension bör man ha?

Räkna ut tjänstepension

För att räkna ut hur mycket som sätts av till din tjänstepension behöver du först ta reda på om du har tjänstepension och vilket avtal du har. Längre ner i artikeln har vi sammanställt vad som gäller för de vanligaste avtalen.

Formel:

Bruttolön per månad x aktuell procentsats = summa som sätts av till tjänstepensionen

Räkneexempel:

Hanna är 33 år och lärare med en månadslön på 39 500 kronor. Som kommunalanställd omfattas hon av avtalet KAP-KL, vilket innebär att kommunen betalar in motsvarande 4,5 procent av lönen till hennes tjänstepension. I Hannas fall räknas månadsbeloppet ut så här:

39 500 x 0,045 = 1778 kronor

På ett år blir summan 21 330 kronor. Hanna undrar hur stor hennes tjänstepension blir om hon skulle få samma lön fram tills hon går i pension vid 65, det vill säga om 32 år. Hon utgår från en genomsnittlig värdeutveckling på 3 procent per år. På 32 år kommer det att betalas in 682 752 kronor, som med ränta-på-ränta-effekten växer till 1 120 199 kronor. Av totalbeloppet bidrar värdeutvecklingen alltså med 437 447 kronor. Detta belopp utbetalt på tio år uppgår till nästan 11 000 kronor per månad.

Läs mer: Så fungerar utbetalning av tjänstepension

Procentsats – detta gäller för de vanligaste kollektivavtalen

Privatanställd tjänsteman

ITP1 – 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp*, 30 procent på den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.
ITP2 – 2 procent av lönen betalas in till tjänstepensionen, därutöver ingår en förmånsbestämd del som avgörs av storleken på slutlönen.

Privatanställd arbetare

SAF-LO – 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 30 procent på den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Anställd inom kommun eller region

KAP-KL – 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp, den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp betalas istället in till en förmånsbestämd pension.
AKAP- KL & PA-KFS – 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 30 procent på den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Statligt anställd

PA16, avd 2 – 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp, den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp betalas istället in till en förmånsbestämd pension.
PA16, avd 1 – 6 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 31,5 procent på den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

*7,5 inkomstbasbelopp år 2023: 46 438 kronor/månad

Vanliga frågor om att räkna ut tjänstepension

Hur mycket får jag i tjänstepension?

Hur mycket du får i tjänstepension beror dels på villkoren i ditt eller dina tjänstepensionsavtal, dels på hur mycket och länge du har arbetat.

Hur stor del av lönen går till tjänstepension?

Tjänstepensionen dras inte från din lön utan är en förmån som du kan få utöver den.

Hur räknar jag ut min tjänstepension?

Du multiplicerar din lön med den procentsats som gäller för ditt tjänstepensionsavtal. Summan är det belopp som din arbetsgivare sätter av till din tjänstepension varje månad.