Pensionsgrundande inkomst – allt du behöver veta

I samband med deklarationen beslutar Skatteverket om din pensionsgrundande inkomst som ligger till grund för din framtida pension. I den här artikeln går vi igenom vad som utgör den pensionsgrundande inkomsten så att du ska kunna kontrollera att den är rätt.

Lannebo Teknik Småbolag, Globalfond

Vad är pensionsgrundande inkomst (PGI)?

Pensionsgrundande inkomst (PGI) är de inkomster som utgör underlaget för din pension. Alla inkomster du får från arbete är pensionsgrundande, samt förmåner som syftar till att ersätta uteblivna arbetsinkomster. För att få pension behöver dina totala pensionsgrundande inkomster överstiga 42,3 procent av prisbasbeloppet för det aktuella inkomståret, vilket år 2024 är 24 238 kronor.

Inkomsttak: högsta pensionsgrundande inkomst 2024

Det finns dessutom en övre gräns för hur hög pensionsgrundande inkomst du kan ha. Den gränsen går vid 7,5 inkomstbasbelopp. För inkomståret 2024 ligger gränsen på 571 500 kronor. Eftersom PGI beräknas på inkomsten efter avdrag för pensionsavgiften på 7 procent, innebär det i praktiken att den högsta inkomsten som kan utgöra underlag för allmän pension är 8,07 inkomstbasbelopp, alltså 614 934 kronor.

Högsta pensionsgrundande inkomst 2023

År 2023 var inkomstbasbeloppet 22 208 kronor. Maximal pensionsgrundande inkomst 2023 var då som jämförelse 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp), respektive 599 601 kronor (8,07 inkomstbasbelopp).

Vad ingår i den pensionsgrundande inkomsten?

Följande inkomster är pensionsgrundande:
Arbetsinkomster

 • lön
 • skattepliktiga förmåner, såsom fri kost, bil eller bostad
 • inkomst från tillfälliga arbeten
 • inkomst från aktivt bedriven näringsverksamhet
 • arvoden från föreningar, nämnder och styrelser.

Inkomster från socialförsäkringen

Andra pensionsgrundande inkomster

 • a-kassa
 • studiemedel
 • dagpenning för plikttjänstgöring.

Vissa avdrag påverkar PGI

Den pensionsgrundande inkomsten påverkas av olika typer av avdrag. Avdrag görs för utgifter i arbetet, såsom utgifter för tjänsteresor och facklitteratur, från din inkomst av anställning. Dessutom görs avdrag för den allmänna pensionsavgiften från din totala inkomst. Detta innebär att din slutliga pensionsgrundande inkomst blir summan av dina inkomster minus dessa avdrag.

Pensionsgrundande inkomst för egenföretagare

För egenföretagare i Sverige räknas inkomst från aktivt bedriven näringsverksamhet som pensionsgrundande. Det inkluderar inkomsten som deklareras i inkomstdeklarationen efter avdrag för företagsutgifter.

Pensionsgrundande inkomster för den som bor eller arbetar utomlands

För den som arbetar utomlands beror pensionsgrundande inkomst på arbetslandets regelverk och avtal med Sverige. Om man arbetar under begränsad tid i ett land som har socialförsäkringsavtal med Sverige (vanligen EU/EES-land eller Schweiz) kan inkomsten vara pensionsgrundande enligt svenska regler. Annars kan inkomsten vara pensionsgrundande i det land där arbetet utförs.

För personer som bor utomlands men har inkomst från Sverige, är inkomsten vanligtvis pensionsgrundande enligt svenska regler. Detta gäller om de är skattskyldiga i Sverige för denna inkomst. För den som bor och arbetar utomlands, och inte har någon inkomst från Sverige, beror deras pensionsrättigheter på det landets pensionssystem.

Detaljerad information om hur pensionsgrundande inkomst fungerar för dessa grupper finns hos Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Icke pensionsgrundande inkomst

Följande inkomster är inte pensionsgrundande:

 • inkomster från kapital, såsom räntor, utdelningar och vinst vid försäljning av värdepapper eller bostäder
 • pension
 • inkomst från privat pensionsförsäkring
 • pension från tidigare arbetsgivare
 • socialbidrag
 • kostnadsersättningar från din arbetsgivare.

Läs mer: Tjänstepension

Så beräknas din pension

I beräkningen av PGI summeras alla pensionsgrundande inkomster och ersättningar du fått under inkomståret, därefter dras en pensionsavgift på 7 procent. Återstående summa är din pensionsgrundande inkomst. Om beloppet överstiger 557 250 kronor räknas inte den del av inkomsten som är högre än så. Pensionsrätten som sätts av till din framtida pension är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

Räkneexempel

Du är anställd på ett företag och har en månadslön på 33 000 kronor. Nu vill du beräkna hur mycket du har tjänat ihop till din pension det senaste året.

Årslön: 33 000 x 12 = 396 000 kronor
Pensionsavgift: 396 000 x 0,07 = 27 720
PGI: 396 000 – 27 720 = 368 280

Med en PGI på 368 280 kronor tjänar du in 68 132 kronor (368 280 x 0,185) till din allmänna pension under ett år. Av den summan går 9 207 kronor till din premiepension.

Vanliga frågor om pensionsgrundande inkomst

Vad betyder PGI?

PGI är en förkortning för pensionsgrundande inkomst, vilket är de inkomster som din pension beräknas utifrån. Några inkomster som ingår i PGI är arbetsinkomster, a-kassa, sjuk- och föräldrapenning.

Vad är pensionsgrundande inkomst?

Pensionsgrundande inkomst är den inkomst som ligger till grund för beräkningen av din framtida pension. Den inkluderar lön, skattepliktiga förmåner, ersättningar från socialförsäkringen som sjukpenning, och inkomster från aktivt bedriven näringsverksamhet.

Hur stor del av den pensionsgrundande inkomsten betalar arbetsgivaren in till Pensionsmyndigheten?

Motsvarande 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst före skatt sätts av till den allmänna pensionen (upp till 7,5 inkomstbasbelopp), varav 2,5 procent går till din premiepension.

Är a-kassa pensionsgrundande inkomst?

Ja, a-kassa ingår i den pensionsgrundande inkomsten.

Hur beräknas pensionsgrundande inkomst?

För att beräkna PGI summerar du alla dina pensionsgrundande inkomster och ersättningar, och drar sedan av den allmänna pensionsavgiften på 7 procent.

Vad är inkomstgrundad pension?

Inkomstgrundad pension är baserad på de pensionsgrundande inkomster du har haft under ditt arbetsliv. Den beräknas utifrån den totala pensionsrätt som du har ackumulerat genom åren.

Hur mycket sätts av till allmän pension?

Av din pensionsgrundande inkomst sätts 18,5 procent av till din allmänna pension, varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

Hur påverkar inkomstbasbeloppet pensionen?

Inkomstbasbeloppet påverkar den maximala gränsen för pensionsgrundande inkomst. Inkomster över denna gräns är inte pensionsgrundande.

Är all inkomst pensionsgrundande?

Nej, inte all inkomst är pensionsgrundande. Kapitalinkomster som räntor, vinst vid aktieförsäljning, pensionsinkomster samt socialbidrag är exempel på inkomster som inte är pensionsgrundande.

Vad ingår inte i den pensionsgrundande inkomsten?

Kapitalinkomster såsom räntor och vinst vid aktieförsäljning, inkomster under ett visst belopp, pensionsinkomster och socialbidrag ingår inte i den pensionsgrundande inkomsten.

Är lönetillägg pensionsgrundande?

Ja, lönetillägg är pensionsgrundande eftersom det ingår i inkomst av anställning som beräknas till pensionsgrundande inkomst (PGI).

Är timanställning pensionsgrundande?

Ja, inkomster från timanställning är pensionsgrundande om de är en del av inkomst av anställning.

Är övertid pensionsgrundande?

Ja, övertidsersättning är pensionsgrundande då den räknas som en del av lön från anställning.

Är sjukpenning pensionsgrundande?

Ja, sjukpenning är pensionsgrundande eftersom den ersätter utebliven löneinkomst.

Är förmånsvärde pensionsgrundande?

Ja, skattepliktiga förmåner som exempelvis fri bostad och fri bil är pensionsgrundande.

Är aktivitetsstöd pensionsgrundande?

Ja, aktivitetsstöd är pensionsgrundande. Staten betalar in pensionsavgifter för din räkning under perioder med sådan ersättning.

Är lönebidrag pensionsgrundande?

Lönebidrag är vanligtvis pensionsgrundande då det är en form av ersättning för anställning.