Pensionsgrundande inkomst – allt du behöver veta

I samband med deklarationen beslutar Skatteverket om din pensionsgrundande inkomst som ligger till grund för din framtida pension. I den här artikeln går vi igenom vad som utgör den pensionsgrundande inkomsten så att du ska kunna kontrollera att den är rätt.

Lannebo Teknik Småbolag, Globalfond

Vad är pensionsgrundande inkomst (PGI)?

Pensionsgrundande inkomst (PGI) är de inkomster som utgör underlaget för din pension. Alla inkomster du får från arbete är pensionsgrundande, samt förmåner som syftar till att ersätta uteblivna arbetsinkomster. För att få pension behöver dina totala pensionsgrundande inkomster överstiga 42,3 procent av prisbasbeloppet för det aktuella inkomståret, vilket år 2023 är 22 208 kronor. Det finns dessutom en övre gräns för hur hög pensionsgrundande inkomst du kan ha, år 2023 ligger gränsen på 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp). Eftersom det dras en pensionsavgift på 7 procent innebär det i praktiken att den högsta inkomsten som kan utgöra underlag för allmän pension är 599 250 kronor.

Vad ingår i den pensionsgrundande inkomsten?

Följande inkomster är pensionsgrundande:
Arbetsinkomster

 • lön
 • skattepliktiga förmåner, såsom fri kost, bil eller bostad
 • inkomst från tillfälliga arbeten
 • inkomst från aktivt bedriven näringsverksamhet
 • arvoden från föreningar, nämnder och styrelser.

Inkomster från socialförsäkringen

Andra pensionsgrundande inkomster

 • a-kassa
 • studiemedel
 • dagpenning för plikttjänstgöring.

Vad ingår inte i den pensionsgrundande inkomsten?

Följande inkomster är inte pensionsgrundande:

 • inkomster från kapital, såsom räntor, utdelningar och vinst vid försäljning av värdepapper eller bostäder
 • pension
 • inkomst från privat pensionsförsäkring
 • pension från tidigare arbetsgivare
 • socialbidrag
 • kostnadsersättningar från din arbetsgivare.

Läs mer: Tjänstepension

Så beräknas din pension

I beräkningen av PGI summeras alla pensionsgrundande inkomster och ersättningar du fått under inkomståret, därefter dras en pensionsavgift på 7 procent. Återstående summa är din pensionsgrundande inkomst. Om beloppet överstiger 557 250 kronor räknas inte den del av inkomsten som är högre än så. Pensionsrätten som sätts av till din framtida pension är 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, varav 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen.

Räkneexempel

Du är anställd på ett företag och har en månadslön på 33 000 kronor. Nu vill du beräkna hur mycket du har tjänat ihop till din pension det senaste året.

Årslön: 33 000 x 12 = 396 000 kronor
Pensionsavgift: 396 000 x 0,07 = 27 720
PGI: 396 000 – 27 720 = 368 280

Med en PGI på 368 280 kronor tjänar du in 68 132 kronor (368 280 x 0,185) till din allmänna pension under ett år. Av den summan går 9 207 kronor till din premiepension.

Vanliga frågor om pensionsgrundande inkomst

Vad betyder PGI?

PGI är en förkortning för pensionsgrundande inkomst, vilket är de inkomster som din pension beräknas utifrån. Några inkomster som ingår i PGI är arbetsinkomster, a-kassa, sjuk- och föräldrapenning.

Hur stor del av den pensionsgrundande inkomsten betalar arbetsgivaren in till Pensionsmyndigheten?

Motsvarande 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst före skatt sätts av till den allmänna pensionen (upp till 7,5 inkomstbasbelopp), varav 2,5 procent går till din premiepension.

Är a-kassa pensionsgrundande inkomst?

Ja, a-kassa ingår i den pensionsgrundande inkomsten.

Är sjukpenning pensionsgrundande?

Ja, förmåner som ska ersätta uteblivna löneinkomster, till exempel sjukpenning och föräldrapenning, är pensionsgrundande. Du tjänar alltså in till din pension även när du är föräldraledig eller sjukskriven.

Hur beräknas pensionsgrundande inkomst?

För att beräkna PGI summerar du alla dina pensionsgrundande inkomster och ersättningar, och drar sedan av den allmänna pensionsavgiften på 7 procent.