Börsen och corona – vanliga frågor och svar om sparande

Hur ska man tänka kring sparande när corona fått börsen att falla? Lannebos förvaltare svarar här på de vanligaste frågorna gällande corona och börsen.

Börsen och corona – vanliga frågor och svar om sparande

Varför går börsen ned på grund av corona?

Att börsen går ned kan ha flera förklaringar. På kort sikt handlar det mycket om osäkerhet kring vad effekterna av corona ska bli. Oron gör att investerare väljer att sälja riskfyllda tillgångar som aktier. Detta brukar ske utan någon större hänsyn till specifika bolags egenskaper utan blir ofta “breda” fall där i stort sett alla aktier går ned.

På lite längre sikt handlar börsnedgången om vilka de faktiska ekonomiska effekterna av corona blir. Vi vet att världsekonomin under det första kvartalet 2020 påverkats av corona och att även det andra kvartalet kommer att bli starkt påverkat. Det innebär att vinsterna för många bolag med all sannolikhet sjunker vilket, allt annat lika, ska innebära sjunkande aktiekurser. Däremot har många centralbanker valt att sänka räntor och det har införts massiva penning- och finanspolitiska stimulanser. Detta är någonting som historiskt har varit positivt för börsen på lite längre sikt.

Läs mer: Kraftiga fall på aktiemarknaden: Så agerar Lannebo

Hur mycket kommer börsen att gå ned efter corona?

Det som avgör börsutvecklingen på längre sikt är bolagens vinstutveckling. Ju längre restriktioner och karantänsregler gäller desto större blir påverkan på de flesta företagens intjäning. Under det första kvartalet 2020 sjönk Stockholmsbörsen (SIXPRX) med drygt 15 procent.

Det är viktigt att tänka på att börskurserna styrs av förväntningar om framtiden och därför ofta börjar att stiga innan den vanliga ekonomin tar fart. Det som spelar mest roll för börskurserna är var marknaden förväntar sig att ekonomin och bolagen kommer att vara om 6-12 månader. På ännu längre sikt styrs bolagen mer av deras egen förmåga att skapa vinster än världsekonomins utveckling i stort. (Efter att denna text publicerades har börserna globalt stigit kraftigt under april, maj och juni. En stor del av fallet under februari och mars har återhämtats reds.anm.)

Läs mer: “Lönlöst jämföra en kris med en annan”

Vilka alternativ finns det till börsen för ett långsiktigt sparande?

Historiskt har aktier varit det tillgångsslag som varit bäst lämpat för långsiktigt sparande. Vi ser inte att corona ändrat på detta. För långsiktigt sparande som pensionssparande, sparande till barn, eller ett buffertsparande utan tidshorisont är aktier och aktiefonder fortfarande ett mycket bra alternativ. Har man ett månadssparande skall man absolut inte sluta med det utan fortsätta precis som vanligt. Det är alltid lockande i dessa situationer att sälja av med tanken att köpa tillbaka aktierna eller fondandelarna om några veckor eller månader när det blivit ännu billigare. Problemet med denna strategi är att timing är svårt och missar man några dagar med kraftiga uppgångar sjunker avkastningen betydligt.”

Läs mer: Att undvika risk är den största risken

Ska man spara i investeringssparkonto, ISK, när corona får börsen att gå ned?

Skatten på ISK är förmånlig när innehaven på kontot stiger i värde. När börsen går ned är ett ISK konto mindre förmånligt än ett traditionellt aktie- och fondkonto. Men detta betyder inte att det är lämpligt att byta sparform. Om du sparar i aktiefonder är ett investeringssparkonto att föredra eftersom det generellt sett kommer att löna sig på längre sikt, och ett sparande i aktiefonder ska alltid vara ett långsiktigt sparande. Om du däremot sparar i företagsobligationsfonder med låg förväntad avkastning kan ett aktie- och fondkonto ibland vara att föredra.

Läs mer: Sänkt skatt på ISK 2020

Vilka fonder har klarat sig bäst undan corona?

Av Lannebos fonder har aktiefonderna med teknikinriktning, Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag klarat sig bäst. Dels har tekniksektorn klarat sig relativt väl, dels har förvaltarna av fonderna lyckats slå index med god marginal. Andra fondtyper som klarat sig bra är penningmarknadsfonder som investerar i statsobligationer med mycket låg risk. De flesta fondtyper har annars sjunkit i värde under det första kvartalet 2020. Detta eftersom flera olika tillgångsslag som aktier, råvaror och företagsobligationer samtliga sjunkit i värde.

Läs mer: Lannebo Teknik på plus för året

Läs mer: “Positivt att vi valt bort oljesektorn”

Företagsobligationsfonder har gått ner i år. Är det på grund av corona?

Ja, det är det. En företagsobligationsfond investerar i obligationer, lån, till företag. Fondens avkastning kommer från den ränta som bolagen som lånat pengar betalar. Men obligationerna handlas också på en marknad. Under mars 2020 ville många aktörer på marknaden sälja obligationer på grund av osäkerhet kring corona. Detta fick till följd att värderingen av företagsobligationer sjönk, även för de fonder som inte sålde några obligationer.

På lång sikt beror avkastningen i fonderna på förräntningstakten, den ränta fonden avtalat med låntagarna. Till skillnad från aktier så har obligationer en sluttid. Så länge bolaget som ställt ut obligationerna inte hamnar i rekonstruktion eller konkurs får fonden tillbaka de pengar som lånats ut. Det innebär att tillfälliga prisförändringar på marknaden inte spelar någon roll så länge obligationerna behålls under hela sin löptid och bolagen inte tvingas ställa in betalningar.

Läs mer: Analyschefen: Dags att köpa företagsobligationer”

När kommer börsen att gå upp igen efter corona?

Börsen stiger oftast innan ekonomin i övrigt gör det. Det beror på att värderingen av aktier bygger på förväntningar om framtiden. I fallet med corona handlar mycket om hur snabbt världen kan få kontroll på viruset och kan börja lätta på restriktioner för befolkningen. Om börsen följer tidigare mönster kommer den att stiga när det finns tecken på att restriktionerna kommer att lätta. På samma sätt kan börsen sjunka om det kommer tecken på att restriktionerna blir kvar längre än förväntat.

Läs mer: Börsen & corona: Så agerar Lannebos förvaltare

Hur påverkas min pension av corona?

Pensionssparandet består av inkomstpension, premiepension, tjänstepension och i vissa fall individuellt pensionssparande. Inkomstpension bygger främst på hur mycket du arbetar och tjänar vilket innebär att så länge som du inte riskerar arbetslöshet kommer inkomstpensionen inte att påverkas i någon större utsträckning.

I premiepensionen, tjänstepensionen och det individuella pensionssparandet placerar många en del av kapitalet i aktiefonder, dessa har sannolikt minskat i värde under inledningen av 2020. För sparare som har långt kvar till pensionen är nedgången självklart tråkig men bör inte ha någon större betydelse. För sparare med kort tid kvar till pensionen kan det vara klokt att rådgöra med sin rådgivare eller bank då varje person har en unik situation där helheten spelar roll för hur det är lämpligast att agera.

Finns det en risk att jag förlorar allt jag sparat på grund av corona?

När det gäller sparande är det viktigt att ha en risknivå som inte är högre än att du kan sova gott om nätterna. Vad det innebär är olika från person till person. Om du känner stark oro över ditt sparande och det går ut över ditt välmående finns det anledning att se över din risknivå. På lång sikt har aktiemarknad historiskt alltid återhämtat sig efter nedgångar oavsett hur kraftiga de varit.

För en person som sparar i aktiefonder är det högst osannolikt att hela sparkapitalet skulle gå förlorat. En aktiefond består av en portfölj av aktier och för att fonden helt ska förlora sitt värde krävs att samtliga bolag i fonden går i konkurs. Att spara i enskilda aktier eller olika typer av hävstångsinstrument är oftast betydligt mer riskfyllt.

Läs mer: Vanliga frågor om fonder