“Varning för räntefonder” – sant eller falskt?

Är det verkligen så att du bör undvika räntefonder för att få god avkastning? Eller att du rent av kommer att förlora pengarna du investerar i en räntefond? I den här artikeln berättar vi mer om vilken funktion räntefonder kan fylla i ditt sparande.

Karin Haraldsson, Lannebo

Hur fungerar avkastningen i en räntefond?

En räntefonds värdeutveckling kommer från att fonden lånar ut pengar till företag, länder eller andra institutioner. Dessa betalar sedan ränta på lånet. För fonder som lånar ut pengar till företag (så kallade företagsobligationsfonder) kommer avkastningen vara korrelerad med börsutvecklingen. Om börsen går ned kraftigt på grund av försämrade framtidsutsikter är det sannolikt att företagens förmåga att betala lån också kommer att försämras. Men jämfört med aktiefonder har räntefonder generellt lägre risk, och ger därmed inte heller lika hög avkastning.

Vilken funktion fyller en räntefond i sparportföljen?

Syftet med en räntefond är inte att få så hög avkastning som möjligt, det är aktiefondens uppgift. Dock kan en räntefond fungera som en slags krockkudde vid börsras. När börsen faller, som den regelbundet gör, kan räntefonden hjälpa dig att behålla lugnet eftersom värdet på dina innehav i räntefonder inte påverkas negativt i samma utsträckning. Samtidigt finns det många typer av räntefonder, och vissa är mer riskfyllda än andra. Därför är det viktigt att du väljer en fond vars risk passar just din sparportfölj.

3 fördelar med att spara i räntefonder

1. Skydd vid börsras

Genom att spara 10 procent i räntefonder och 90 procent i aktiefonder sprider du ut risken och får goda möjligheter till avkastning, men har samtidigt ett visst skydd om börsen rasar. De år då aktiefonderna går bättre än räntefonderna kan du ta ut pengar därifrån och köpa räntefonder och vice versa när börsen går sämre.

2. Lämplig parkeringsplats

Om du sparar i ett ISK är det skattemässigt ofördelaktigt att ha pengar liggande som kontanta medel. Samtidigt är det inte bra att sätta in och ta ut pengar upprepade gånger då också detta har skattemässiga nackdelar. Då kan det vara praktiskt att placera pengarna i en företagsobligationsfond med medelrisk tills du gör en mer långsiktig investering.

3. Utmärkt alternativ för kortsiktigt sparande

Om du har pengar som du avser att använda inom 1-3 år är korta räntefonder ett bra sätt att säkerställa att kapitalet varken påverkas av inflation eller börsens svängningar. Även om du inte får särskilt hög avkastning är det ofta ett bättre alternativ än ett traditionellt sparkonto, där kapitalet blir mer utsatt för inflationen.

Läs också: Kortsiktigt sparande – så sparar du bäst på kort sikt

Vad ska man tänka på när man investerar i en räntefond?

Precis som med alla fonder är det viktigt att läsa på så att du är medveten om vilken risk du faktiskt tar när du investerar. Det kan vara enorma skillnader mellan olika räntefonder, beroende på löptid och de värdepapper fonden investerar i. Innan du väljer räntefond bör du därför ha funderat på vilken funktion den specifika fonden ska fylla i din portfölj.

Kan räntefonder stänga för uttag?

Under mars 2020 senarelades handeln i flertalet svenska företagsobligationsfonder. Det innebar att det under ett par dagar inte gick att köpa eller sälja fonderna. Anledningen till stoppet var att den svenska obligationsmarknaden inte klarade av de kraftiga rörelserna som följde av coronapandemins utbrott, vilket gjorde att obligationerna inte gick att prissätta. Att fonder stänger för handel är i sig inget ovanligt (de flesta fonder har till exempel stängt för handel på röda dagar och fonder har fått stänga när börsen har haft tekniska problem) men det är ovanligt att de stänger på grund av problem likt coronapandemin. Det finns alltid en risk att fonder tvingas stänga för handel men det kan då vara viktigt att veta att en fond bara får stänga för handel om det är i andelsägarnas bästa intresse att den stänger. En fond får inte stänga för handel om det inte anses gynna spararna att den gör det.