Vad är en bra Sharpekvot?

Sharpekvot är ett mått som används för att bedöma den riskjusterade avkastningen i en portfölj, vilket till exempel är aktuellt om man ska jämföra olika fonder. Vad bedöms vara en bra Sharpekvot och hur beräknas den? Det och mycket mer kan du läsa om här.

Vad är en bra Sharpekvot?

Vad är Sharpekvot och vad används den till?

Sharpekvot är ett mått som visar förhållandet mellan den avkastning du får och den risk du tar när du investerar. Till skillnad mot när du bara tittar på hur hög avkastning du får tar sharpekvoten hänsyn till att det finns mindre riskfyllda alternativ genom att formeln tar den riskfria räntan i beaktning. Med riskfri ränta avses den avkastning du kan få utan att ta någon risk, till exempel om du skulle låna ut dina pengar till staten eller placera dina pengar på ett sparkonto med ränta. Hög Sharpekvot innebär att avkastningen är hög i förhållande till risken, och vice versa.

Viktigt att komma ihåg är dock att en hög Sharpekvot inte är detsamma som hög avkastning. Låg avkastning till låg risk kan generera en högre Sharpekvot än hög avkastning till mycket hög risk. Om du till exempel köper en skraplott och vinner en miljon är avkastningen hög, men när man tar hänsyn till risken att du hade förlorat blir sharpekvoten ändå låg.

Sharpekvoten används främst för att jämföra olika portföljer eller fonder med varandra. Du som sparare kan även använda sharpekvoten för att få perspektiv på hur väl dina investeringar avkastar i förhållande till risken du tar.

Vad är en bra Sharpekvot?

Ju högre Sharpekvot desto bättre. En Sharpekvot som är noll eller lägre är inte bra – det kan vara ett tecken på att något inte fungerar i ditt sparande. För ett långsiktigt sparande är en Sharpekvot över 0,5 bra. En Sharpekvot på 1 eller högre är riktigt bra.

Hur beräknas Sharpekvot?

Formeln för att få fram sharpekvoten för en portfölj är:

Avkastning – riskfri ränta / standardavvikelse

Du drar bort den riskfria räntan från avkastningen och dividerar summan med standardavvikelsen (portföljens volatilitet, dvs rörlighet). Vanligtvis används 3 månaders statsskuldsväxlar (https://www.di.se/rantor/ssv-3m) för att bedöma hur hög den riskfria räntan är. Värdet på standardavvikelsen får du fram genom att undersöka hur mycket dina investeringars kurser har svängt under samma tidsperiod. På till exempel morningstar.se anges standardavvikelsen för fonder under kolumnen ”Risk”.

Hur kan jag använda sharpekvoten när jag väljer fonder?

Sharpekvoten är ett utmärkt mått för att jämföra fonder med varandra. Sharpekvoten tar nämligen hänsyn till fondens avgift, fondens avkastning och fondens risk – allt i en enda siffra. Om du bara ska titta på en siffra när du utvärderar en fond är det sharpekvoten du bör använda.

När du jämför olika fonder med varandra genom att jämföra Sharpekvot är det viktigt att tänka på att du jämför fonder inom samma kategori. Det går inte att till exempel jämföra räntefonder med aktiefonder.

Genom att sortera alla fonder inom en viss kategori från högsta till lägsta Sharpekvot kommer den fonden som hamnar överst att vara den fond som presterat bäst.

Var kan jag se min Sharpekvot?

Om du till exempel har ett konto på Avanza finns sharpekvoten för din portfölj angiven under ”Min ekonomi”. Längst ner under fliken ”Innehav” kan du se hur hög Sharpekvot du har för tillfället. För fonder så hittar du i regel sharpekvoten under “avancerat” eller liknande flik hos den plattform där du handlar fonder.

Hur kan min Sharpekvot förbättras?

Det du kan göra för att förbättra din Sharpekvot är att ha ett väl diversifierat sparande, till exempel genom att spara i både aktie- och räntefonder. Genom att spara 90 procent i aktiefonder och 10 procent i räntefonder sprider du ut risken och kan behålla lugnet vid ett börsras. Lannebo Räntefond Kort är ett stabilt alternativ för dig som ska använda pengarna inom en snar framtid, och inte vill att kapitalet ska påverkas kraftigt av börssvängningar. Lannebo High Yield är en räntefond med lite högre risk, som investerar i företagsobligationer.

Vanliga frågor om Sharpekvot

Var kommer ordet Sharpekvot ifrån?

Nobelpristagaren William Sharpe definierade formeln för riskjusterad avkastning år 1966, och omvärlden började snart att kalla måttet för Sharpekvot.

När används måttet Sharpekvot?

Sharpekvoten används för att bedöma hur riskfylld en portfölj är i förhållande till sin avkastning.

Vad är formeln för att få fram en portföljs Sharpekvot?

(Avkastning – riskfri ränta) / standardavvikelse = Sharpekvot

Hur kan man förbättra sin Sharpekvot?

Det du kan göra för att förbättra din Sharpekvot är att ha ett väl diversifierat sparande, till exempel genom att spara i både aktie- och räntefonder.

Vad är speciellt med måttet Sharpekvot?

Att måttet tar hänsyn till att det finns investeringar utan risk, det vill säga att du kan investera utan att riskera att förlora dina pengar.

Innebär en hög Sharpekvot även hög avkastning?

Nej, Sharpekvoten visar förhållandet mellan risk och avkastning.