Så fungerar direktpension – en flexibel pensionslösning

Om du är egenföretagare, sitter i en ledningsgrupp eller har en annan nyckelroll inom ett företag kan direktpension fungera som ett alternativ eller komplement till traditionell tjänstepension. I den här artikeln berättar vi hur direktpension fungerar så att du kan avgöra om det är en lösning för dig.

Så fungerar direktpension – en flexibel pensionslösning

Vad är direktpension?

Direktpension är en pensionslösning som innebär att ett företag upprättar ett avtal med en anställd om att de kommer att betala ut pension till individen. Lösningen kan användas för alla anställda, men i praktiken används den främst av egenföretagare som vill skydda sin pension och samtidigt ha pengarna tillgängliga om de skulle behövas i bolaget.

Läs mer: Tjänstepension för företagare

Hur fungerar direktpension?

För att spara i direktpension behöver ditt företag upprätta en pensionsutfästelse till dig eller en anställd inom företaget. Pensionsutfästelsen fungerar då som löfte att företaget kommer betala ut pension och detta avtal kan endast ändras med den anställdes medgivande. Därefter tecknar företaget en kapitalförsäkring som fungerar som säkerhet för utfästelsen. Försäkringen pantsätts till den anställde, vilket betyder att den har rätt till hela eller delar av försäkringen beroende på vad som avtalats. Pantsättningen gör att pensionen är skyddad även om företaget går i konkurs, men att kapitalet kan återföras till företaget (med den försäkrade individens medgivande) om det skulle behövas.

Här kan du läsa mer om vilka möjligheter du har när du ska välja kapitalförsäkring, såsom vad skillnaden är mellan en traditionell försäkring och en fondförsäkring.

Vad är skillnaden mellan direktpension och tjänstepension?

Direktpension är en form av tjänstepension, men skillnaden är att när du sparar i en direktpension via ditt företag är det du själv som förvaltar pengarna och inte ett utomstående försäkringsbolag. Det finns många fördelar med detta – inte minst att du slipper betala avgifter till försäkringsbolaget som äter upp en del av sparkapitalet. En annan positiv aspekt med att spara i en direktpension är att det inte finns någon övre gräns för hur mycket du får sätta av till pensionen. Sparar du i en traditionell tjänstepension ligger gränsen på 35 procent av din lön.

Hur fungerar utbetalningar av direktpensionen?

Utbetalningar av en direktpension sker under en förutbestämd tidsperiod på minst fem år, men tidsperiodens längd kan vanligtvis anpassas efter panthavarens önskemål. Vanligtvis betalar den aktör (såsom en bank eller ett försäkringsbolag) som administrerar kapitalförsäkringen ut ett belopp till ditt företag varje månad. Ditt företag ansvarar sedan för att betala ut beloppet till panthavaren, göra skatteavdrag och deklarera. I många fall kan dock banken eller försäkringsbolaget göra detta åt dig.

Vem kan få direktpension?

För att kunna teckna direktpension krävs att bolaget ifråga är ett aktiebolag eftersom ett sådant pensionslöfte endast kan ges till anställda. Du kan därmed inte spara i en direktpension om du driver enskild firma.

Hur beskattas direktpension?

Under tiden pengarna ligger i kapitalförsäkringen betalar ditt företag endast en årlig schablonskatt (0,882 procent 2023) på det totala beloppet, oavsett hur stor vinsten blir. I samband med utbetalningarna av direktpensionen behöver du också betala skatt, men den exakta skattesatsen avgörs då av om du väljer att plocka ut pensionen som lön eller utdelning. Vad som är mest fördelaktigt avgörs bland annat av din ålder och om bolaget fortfarande är verksamt vid uttagstillfället.

För- och nackdelar med direktpension

Fördelar

  • Du slipper betala årliga avgifter till ett försäkringsbolag, vilket resulterar i en högre pension.
  • Du kan spara så stora belopp som du vill och ditt företag har råd att avsätta.
  • Du bestämmer om du ska ta ut kapitalet som lön, pension eller utdelning.
  • Du har möjlighet att ge bort kapitalet till en annan person eller återföra det till ditt bolag.
  • Du styr själv över när och hur kapitalet ska betalas ut.

Nackdelar

  • Du kan endast ha direktpension om du har ett aktiebolag, det är inte möjligt med någon annan bolagsform.

Jämför villkor för olika kapitalförsäkringar

Något som är viktigt att tänka på när du ska teckna en kapitalförsäkring är att villkoren varierar hos olika aktörer. Det finns till exempel de som tar ut en årlig avgift för att administrera försäkringen – något som är viktigt att undvika om du vill få ut så mycket som möjligt av ditt ihopsparade kapital.

Vanliga frågor om direktpension

Vad menas med direktpension?

Direktpension innebär att det tecknas ett avtal om att ett företag kommer att betala ut pension till en viss person. Lösningen kan ersätta eller användas som komplement till tjänstepensionen.

Vad är fördelen med direktpension?

Direktpension är en flexibel lösning som innebär att du kan sätta av hur mycket pengar du vill till din tjänstepension – utan att behöva betala några avgifter till ett pensionsbolag.

Hur bokför man direktpension?

Avsättningar till direktpension ska redovisas i balansräkningen.

Är direktpension avdragsgill?

Ja, men till skillnad mot till exempel tjänstepension får du göra avdrag när pensionen väl betalas ut, inte i samband med avsättningen.