Jämför din tjänstepension – en guide

Lannebo Sverige Plus, Sverigefond

Vill du ta kontroll över din tjänstepension och själv välja hur den ska placeras? I den här guiden går vi igenom hur du jämför olika alternativ för din premiebestämda tjänstepension och hur du gör för att flytta den.

Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Om din tjänstepension är premiebestämd, det vill säga att din arbetsgivare sätter av ett belopp som motsvarar en viss procent av din lön, har du möjlighet att bestämma vilken försäkring den ska placeras i.

Traditionell försäkring

En traditionell försäkring innebär att pensionsbolaget placerar pengarna åt dig i en blandning av räntepapper, fastigheter, aktier och alternativa investeringar. Med en traditionell försäkring får du dessutom ofta någon form av garanti, såsom en andel av det insatta kapitalet. Att välja en traditionell försäkring för din tjänstepension kan vara aktuellt om pensionen börjar närma sig och du inte vill riskera att kapitalet svänger mycket i värde.

Fondförsäkring

Med en fondförsäkring får du möjlighet att själv bestämma hur dina pengar ska investeras, inklusive i vilka fonder de ska placeras och till vilken risk. Gör du inga aktiva val placeras kapitalet i en slags förvalslösning där risknivån anpassas efter hur lång tid du har kvar till pensionen. En fondförsäkring består i högre grad av aktier, vilket innebär en högre risk men ökar också chansen till högre avkastning. Ju yngre du är, desto mer har du att vinna på att placera din tjänstepension i en fondförsäkring.

Därför ska du jämföra olika alternativ för din tjänstepension

Oavsett om du har en fondförsäkring eller traditionell försäkring är det viktigt att du jämför olika alternativ eftersom pensionsbolagen tar ut olika höga avgifter för att förvalta pensionen. Avgifternas storlek avgör därmed hur stor del av pengarna som går till pensionsbolaget, och hur stor del som faktiskt sätts av till ditt sparande.
Tjänstepension

Så jämför du försäkringar för din tjänstepension

1. Vilket avtalsområde tillhör du?

Börja med att logga in på minpension.se och ta reda på vilket avtalsområde du tillhör. Om du har haft flera anställningar är det möjligt att du omfattas av flera avtal.

2. Vilken valcentral är din tjänstepension kopplad till?

För att kunna göra jämföra olika försäkringar behöver du veta vilken valcentral din tjänstepension är kopplad till. Dessa gäller för de vanligaste avtalen:

ITP: Collectum
SAF-LO: Fora
PA16: SPV
KAP-KL, AKAP-KL: Valcentralen
PA-KFS 09: Pensionsvalet PV

3. Jämför försäkringar

Använd jämförelseverktyget på konsumenternas.se. Där klickar du i Sparande & Pension och väljer individuell tjänstepension eller kollektivavtalad tjänstepension beroende på vad du har. Därefter fyller du i vilket avtal du omfattas av samt dina uppgifter så beräknar verktyget hur mycket försäkringarna kommer att kosta fram tills att du går i pension. Fyller du i rutan bredvid historisk avkastning ser du den genomsnittliga avkastningen som försäkringarna har genererat de senaste tre åren.

4. Så flyttar du din tjänstepension

Om du bestämmer dig för att byta försäkring för din tjänstepension loggar du in på din valcentrals hemsida. Här kan du läsa mer om vad som gäller när du ska flytta din tjänstepension.

Dessa pensionsbolag erbjuder Lannebos fonder i sina fondförsäkringar

Klicka på bolagets namn för att se vilka av Lannebos fonder de erbjuder.

Läs mer: Så räknar du ut din tjänstepension

Vanliga frågor om att jämföra tjänstepension

Hur placerar jag den premiebestämda tjänstepensionen så bra som möjligt?

Undersök vilka försäkringar som du kan placera din tjänstepension i och deras avgifter. Ju lägre avgift pensionsbolaget tar ut, desto större del av pengarna kommer att gå till dig.

Var är det bäst att ha min tjänstepension?

Vilken försäkring som är bäst att placera sin tjänstepension i beror på vilket avtalsområde du tillhör. Börja därför med att ta reda på det och jämför sedan försäkringarna du har att välja bland.

Vilka faktorer är viktiga när jag jämför tjänstepensioner?

Det som är mest relevant att jämföra när du ska placera din tjänstepension är hur höga avgifter pensionsbolagen tar ut, då det avgör hur stor del av ditt sparande som går till själva pensionen.