Så fungerar utdelning i fonder

Som aktieägare kan du få utdelning från det aktiebolag du är delägare i, vilket innebär att du får ta del av den vinst som företaget har gjort. Om du har investerat i en fond som placerar i aktiebolag som ger utdelning kommer du också att få det, men på ett annat sätt. I den här artikeln går vi igenom hur utdelning i fonder fungerar och anledningen till att den vanligtvis återinvesteras.

Så fungerar utdelning i fonder

Vad är utdelning?

När ett aktiebolag gör mer vinst än de behöver för att driva bolaget ska delar av eller hela vinsten betalas ut till aktieägarna i form av utdelning. Det är alltså inte alla företag som har möjlighet att ge utdelning till sina aktieägare varje år, eftersom det förutsätter att bolaget både går med vinst och att det inte finns något behov av att använda vinsten för att utveckla verksamheten. Utdelningen kan ges i kontanter, men även i form av fondemission, inlösen eller återköp av aktier. Direktavkastning kallas det mått som används för att mäta storleken på utdelningen i förhållande till aktiekursen.

Hur fungerar utdelning i fonder?

När en fond investerar i aktier som ger utdelning återinvesteras den för det mesta i nya värdepapper, vilket leder till att fondförmögenheten och spararnas fondandelar ökar i värde. Det finns dock fonder med andelsklasser som betalar ut utdelningen till sina investerare, men på grund av skatteskäl är detta endast lönsamt om investeraren är en allmännyttig stiftelse som inte behöver betala skatt på kapitalinkomster.

Beskattning av fondutdelning

Anledningen till att vi sällan ser fondutdelningar från svenska fonder är att det infördes en lag kring beskattningen av fondutdelningar under år 2012. Får du som privatperson utdelning från en fond ska den beskattas som inkomst av kapital, vilket normalt sett innebär en skattesats på 30 procent. Om utdelningen istället återinvesteras i fonden behöver du endast betala en schablonskatt på 0,12 procent av fondandelarnas värde i början på året. För fondsparare är det med andra ord betydligt mer fördelaktigt att utdelningarna återinvesteras snarare än att de sätts in på kontot.

Vanliga frågor om utdelning i fonder

Varför får man inte utdelning från fonder?

Fonder kan i vissa fall betala ut utdelningen, men i de flesta fall återinvesteras den av skatteskäl.

Hur mycket skatt måste man betala om man får utdelning från en fond?

Om en privatperson får utdelning från en svensk fond ska den beskattas med 30 procent.

Vad är skillnaden mellan aktieutdelning och fondutdelning?

Aktieutdelning betalas direkt till aktieägaren, men om aktien ägs av en fond återinvesteras utdelningen i fonden.

Vilka av Lannebos fonder ger utdelning?

Lannebo Sverige Hållbar B och Lannebo Räntefond Kort B har utdelande andelsklasser, men också andelsklasser som inte betalar ut utdelningen.

Borde man som privatperson leta efter en fond som ger utdelning?

Nej, för privatpersoner är det inte lönsamt att investera i sådana fonder eftersom utdelningen beskattas med 30 procent.