AP7 Såfa – allt du behöver känna till om fondportföljen

Om du inte gör ett aktivt val kring din premiepension placeras den i en fondportfölj som heter AP7 Såfa. Här berättar vi vad du behöver veta om portföljen så att du ska kunna avgöra om den passar dig.

AP7 Såfa – allt du behöver känna till om fondportföljen

Vad är AP7 Såfa?

AP7 Såfa är det statliga förvalsalternativet för premiepensionen, vilket är den del av den allmänna pensionen som du själv kan välja hur den ska placeras. AP7 Såfa förvaltas av myndigheten Sjunde AP-fonden och består av två fonder; Aktiefond AP7 och Räntefond AP7.

Hur fungerar AP7 Såfa?

AP7 Såfa är en åldersanpassad fondportfölj, vilket innebär att portföljens risknivå anpassas efter hur lång tid du har kvar till pensionen. Fram till dess att du fyller 55 år placeras innehavet endast i aktier, därefter omfördelas portföljen gradvis till att innehålla mer räntor. Syftet med detta är att skapa förutsättningar till högre avkastning när du fortfarande har långt till pensionen, men samtidigt undvika att ditt sparande ska ha påverkats negativt av kortsiktiga svängningar när pengarna ska betalas ut.

ÅlderAktierRäntor
0–55 år100 %0 %
56 år97 %3 %
60 år83 %17 %
65 år67 %33 %
70 år50 %50 %
75 år33 %67 %

Vilka fonder ingår i AP7 Såfa?

Aktiefond AP7

Aktiefond AP7 är en global aktiefond som delvis är passivt förvaltad. Förvaltaren använder sig av derivatinstrument för att öka fondens avkastning, vilket gör att risknivån blir högre än för en vanlig aktiefond.

Räntefond AP7

Räntefond AP7 är en fond med låg risk som huvudsakligen investerar i svenska bostadsobligationer med lång löptid. Att fonden har låg risk innebär att dess värde är stabilt över tid, men innebär samtidigt att den förväntade avkastningen är relativt låg.

För- och nackdelar med AP7 Såfa

Fördelar

  • Ditt sparande exponeras mot den globala aktiemarknaden, inklusive tillväxtmarknader och småbolag.
  • Omfördelningen från aktier till räntor sker automatiskt i takt med att du blir äldre, vilket ger dig mer trygghet när du närmar dig pensionen.
  • Fondportföljen har låga avgifter.

Nackdelar

  • Att fondförvaltaren använder derivatinstrument i kombination med att alla individer har en individuell fördelning av aktier och räntor gör det svårt att bedöma hur väl portföljen har presterat i förhållande till andra alternativ.
  • Med AP7 Såfa har du inte möjlighet att profilera ditt sparande utifrån dina värderingar och preferenser.
  • Det finns flera fonder som har presterat bättre än AP7 Såfa, du hittar några exempel här.

Vem borde placera i AP7 Såfa?

AP7 Såfa är utformad för att passa sparare som själva inte är intresserade av att göra egna val kring sin premiepension. För att kombinera AP7 Såfa med andra fonder eller byta helt och hållet loggar du in på Pensionsmyndighetens hemsida.

Vanliga frågor om AP7 Såfa

Hur har AP7 Såfa gått i år?

Hur fondportföljen har presterat under året beror på spararens ålder eftersom den avgör hur stor del av portföljen som består av aktier respektive räntebärande papper.

Varför byta från AP7 Såfa?

Att göra ett aktivt val kring vilka fonder du investerar din premiepension i kan leda till högre avkastning.

Vilka fonder ingår i AP7?

I fondportföljen AP7 Såfa ingår Aktiefond AP7 och Räntefond AP7.

Vad investerar Sjunde AP-fonden i?

Sjunde AP-fonden förvaltar din premiepension om du inte har valt ett annat alternativ än AP7. De investerar både i aktier och räntebärande papper.