Tre anledningar att välja Lannebo Sverige Plus

Lannebo Sverige Plus är en av årets främsta Sverigefonder, som dessutom presterat väl över lång tid. Läs mer om vad som gör fonden speciell. 

Namnlös design

Lannebo Sverige Plus är en av de Sverigefonder som presterat allra bäst under 2022. För den som följt fonden och förvaltarna en tid kommer det antagligen inte som någon överraskning. Förvaltarna Martin Wallin och Robin Nestor räds inte att gå emot konsensus och hitta sin egen väg. Det har utan tvekan varit ett framgångsrecept sedan fonden startade 2008. Lannebo Sverige Plus har belönats med en mängd priser genom åren, har högsta betyg från Morningstar och har utvecklats bättre än index på 1, 3, 5 och 10 år.

Men som Martin Wallin säger: ”Jag skulle aldrig köpa en aktie bara för att den har gått bra, och detsamma bör gälla när man väljer fond.” Därför följer här tre anledningar, utöver avkastningen, som visar varför Lannebo Sverige Plus kan vara en bra investering över tid.

Risk

Alla fondinvesteringar bör utvärderas mot den risk förvaltaren tagit. En förvaltare som satsar 10 kronor på att Costa Rica vinner fotbolls-VM får 100 gånger pengarna om det går hem, men den riskjusterade avkastningen är usel. Förvaltarna av Lannebo Sverige Plus har riskmedvetenhet som en av byggstenarna i sin filosofi. Varje potentiell vinst utvärderas mot dess risk och inget bolag är så bra att det motiverar vilken värdering som helst.

Beta för fonden är låga 0,7, vilket innebär att fonden i normalfallet går ned 7 procent om Stockholmsbörsen sjunker med 10 procent och vice versa. Fondens Alfa är höga 0,6 vilket tydligt visar att fondens överavkastning inte handlar risktagande utan om aktieval. Fonden har en sharpekvot på 0,8 jämfört med cirka 0,5 för SIXPRX.

Lannebo Sverige Plus har alltså en betydligt bättre riskjusterad avkastning än exempelvis en bred svensk indexfond. Oavsett vilket nyckeltal som används för att utvärdera fondens riskjusterade avkastning placerar sig Lannebo Sverige Plus i den absoluta toppen.

Kontinuitet

Martin Wallin har varit huvudförvaltare av fonden i mer än 10 år. Inriktningen och strategin har varit densamma hela tiden. För den som vill sätta samman en portfölj av olika fonder är det en fördel att veta vad man får. Lannebo Sverige Plus ger en värderingsfokuserad aktieportfölj där förvaltarna, oavsett marknadsklimat, följer samma principer för att utvärdera investeringar.

I och med att fondens förvaltare är konsekventa i sitt sätt att investera skiljer sig ofta avkastningen kraftigt från index enskilda år. Medan index påverkas av tillfälligt heta sektorer, bolag som blivit snackisar och värderingar som rusar, så är investeringsfilosofin i Lannebo Sverige Plus densamma. Detta gör att fonden har ett tracking error på 11,8 procent, vilket innebär att fondens avkastning ungefär två år av tre kan förväntas avvika +/-11,8 procent från index givet fondens aktiva avkastning. Det är raka motsatsen till bankernas indexnära förvaltning.

Plus ger mervärde

Plus i Lannebo Sverige Plus står för fondens möjlighet att blanka aktier. Till skillnad från vanliga aktiefonder som endast kan köpa aktier, kan Lannebo Sverige Plus också blanka aktier.

Fonden har ofta ett antal korta positioner (blankningar) i bolag med ansträngd värdering. Dessa positioner används för att ta ytterligare långa positioner i aktier som förvaltarna tror på. Detta kallas ibland för 130/30-strategi: Fonden kan ha 30% korta positioner och 130% långa positioner vilket ger en nettoposition på 100%. Möjligheten att göra den här typen av affärer har varit mycket lönsamt för fondens andelsägare.

Lannebo Sverige Plus har en systerfond, Lannebo Sverige, som saknar möjligheten till korta positioner. Även denna fond har utvecklats mycket väl men de senaste 5 åren har ”Plusen” gett cirka 9 procentenheter högre avkastning och dessutom till en lägre totalrisk.

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

Jeanette

13 dec. 2022

Ny på jobbet: Jeanette Kangur

Jeanette är ny COO på Lannebo. Hon ansvarar för hur verksamheten och våra olika enheter övergripande ska drivas, fungera och utvecklas framåt.

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

20 jan. 2023

Tre anledningar att välja Lannebo Sustainable Corporate Bond

Lannebo Sustainable Corporate Bond fyller tre år i februari. Vad passar bättre än att lista tre skäl till att spara i fonden? Häng med!

KatarinaMaria

03 feb. 2023

Huvudlös ägarstyrning hotar spararna

"Tre av Stockholmsbörsens fem största ägare arbetar inte alls för att utvärdera eller tillsätta bolagsstyrelser. Det är ett oansvarigt beteende som riskerar att urholka den svenska företagsdemokratin", säger Lannebos hållbarhetsteam Katarina Hammar och Maria Nordqvist.