Vad betyder tracking error?

Ett sätt att bedöma vad en fond har för förvaltningsstil är att kontrollera dess nyckeltal, exempelvis tracking error. I den här artikeln går vi igenom det du behöver veta om riskmåttet, inklusive hur du ska använda det om du överväger att investera i en fond.

Vad betyder tracking error?

Vad är tracking error?

Tracking error, eller aktiv risk, är ett riskmått som beskriver hur mycket en fonds avkastning svänger i förhållande till dess jämförelseindex. Måttet anges i procent och beräknas på årsbasis som standardavvikelsen mellan fondens och jämförelseindexets avkastning. Om fonden har en låg aktiv risk betyder det att fondens volatilitet följer indexets, medan en hög aktiv risk innebär att innehavens rörelse avviker från index. För att en fond ska betraktas som aktivt förvaltad bör den ha en aktiv risk på minst tre procent.

Vad innebär en viss tracking error?

I teorin kan man förvänta sig att fondens avkastning två år av tre kommer att avvika från index, plus eller minus, i procent så mycket som aktivitetsmåttet anger. Om en fond har en aktiv risk på exempelvis 6,0 så kan man teoretiskt förvänta sig att fonden avkastar plus eller minus 6,0 procent mot sitt jämförelseindex två år av tre.

Är låg eller hög tracking error bäst?

Att en fond har hög eller låg aktiv risk behöver varken vara bra eller dåligt – det beror på vad du är ute efter. Om du vill investera i en aktivt förvaltad fond bör du dock kontrollera så att fonden inte har en låg aktiv risk i kombination med en låg aktiv andel (active share). Det tyder nämligen på att fonden är en så kallad ”dold indexfond”, det vill säga att fonden utges för att vara aktivt förvaltad men som knappt avviker från index.

Hur ska man använda tracking error?

När du ska analysera en fond är det viktigt att du är medveten om att det sällan räcker att bara titta på en fonds aktiva risk för att få bra helhetsbild. Du behöver även kontrollera andra nyckeltal såsom active share, sharpekvot och standardavvikelse, och därutöver skadar det inte heller att jämföra fonden med andra liknande fonder.

Vanliga frågor om tracking error

Vad är aktiv risk?

Aktiv risk, även kallat tracking error, är ett nyckeltal som visar volatiliteten i en fonds innehav jämfört med ett jämförelseindex.

Vad räknas som låg tracking error?

Tracking error under tre procent räknas som lågt om fonden marknadsförs som aktivt förvaltad.

Är det viktigt att titta på nyckeltalet tracking error när man analyserar en fond?

Ja, men för att få en bra helhetsbild behöver du även ta hänsyn till andra nyckeltal.