Vi sänker avgiften i Sustainable Corporate Bond

Förra året fusionerade vi två av Lannebos företagsobligationsfonder för att kunna sänka de administrativa kostnaderna. Därför är vi nu glada över att kunna erbjuda en lägre avgift i Lannebo Sustainable Corporate Bond.
Nyheter
MicrosoftTeams-image (12)

Under 2022 fusionerade vi Lannebo Corporate Bond och Lannebo Sustainable Corporate Bond i syfte att minska de administrativa kostnaderna. Nu är det klart och vi kan därför föra vidare besparingen till våra andelsägare i Lannebo Sustainable Corporate Bond. Förvaltningsavgiften sänks från 0,9 procent till 0,5 procent och den nya avgiften börjar gälla från och med den 1 mars 2023.

Samtidigt som vi sänker avgiften har räntorna stigit kraftigt. Det innebär att förräntningstakten i samtliga av våra företagsobligationsfonder nu är betydligt högre än vad de varit de senaste åren. Förräntningstakten är den sammanlagda ränta som fondens obligationer ger. Om alla företag betalar räntan och alla obligationer hålls till förfall kommer förräntningstakten minus avgift att vara detsamma som fondens avkastning.

För Lannebo Räntefond Kort är förräntningstakten efter avgift 4,5 procent och för Lannebo Sustainable Corporate Bond är förräntningstakten 6,5 procent (per 2023-02-23). Förräntningstakten i Lannebo Sustainable Corporate Bond kommer således, efter avgiftssänkningen, att öka till 6,9 procent.

Efter en lång period av negativa räntor och låg absolutavkastning på räntebärande tillgångar är det uppfriskande att det nu finns goda alternativ för att balansera risknivån i sparandet.

Lannebo Sustainable Corporate Bond är en räntefond som investerar brett med tydligt fokus på hållbara investeringar. Tanken är att fonden ska vara ett bra alternativ till stabil avkastning med lägre risk än aktiemarknaden.

Läs mer: Tre anledningar att välja Lannebo Sustainable Corporate Bond

 

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Mohammed Salih är sparekonomen och börsprofilen som inspirerar tusentals människor att sätta sina pengar i arbete. Med sitt pedagogiska sätt gör han investeringar på börsen tillgängligt för alla och visar att vem som helst kan...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Felicia Schön

Felicia Schön brinner för att fler ska förstå vikten av sparande. Särskilt kvinnor, som generellt sett sparar mindre än män och har sämre självförtroende när det kommer till investeringar på börsen. Genom att lyfta ämnet...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Albin Kjellberg

Albin Kjellberg är 26 år och redan en rutinerad programledare, poddare och sparinspiratör. Att spara och investera är roligt, menar Albin, som med enormt engagemang och en stor dos humor delar med sig av sin...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Annifrid Huhtala

Annifrid Huhtala vill att kunskap om privatekonomi ska vara tillgängligt för alla. Via sina egna sociala kanaler delar hon med sig av inspiration och tips om sparande till en målgrupp som annars mest uppmuntras till...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Per H Börjesson

Företagsledaren och författaren Per H Börjesson, ofta kallad Sveriges Warren Buffett, har i många år arbetat för att sprida kunskap om ekonomi och sparande. Med enkla och konkreta råd har han inspirerat många till att...

Läs mer

”Jobbar man med försäljning måste man ha klipp i steget”

Det har bara gått lite drygt två månader sedan Gustav Larsson klev ombord på Lannebo som ny marknads- och försäljningschef. Med sig i bagaget har han en karriär med en rad spännande och ibland oväntat...

Läs mer

Lannebo deltar i Nature Action 100

Lannebo deltar i Nature Action 100, ett globalt investerarlett initiativ som verkar för att uppmana multinationella bolag att skydda och återskapa natur....

Läs mer