Vi sänker avgiften i Sustainable Corporate Bond

Förra året fusionerade vi två av Lannebos företagsobligationsfonder för att kunna sänka de administrativa kostnaderna. Därför är vi nu glada över att kunna erbjuda en lägre avgift i Lannebo Sustainable Corporate Bond.

MicrosoftTeams-image (12)

Under 2022 fusionerade vi Lannebo Corporate Bond och Lannebo Sustainable Corporate Bond i syfte att minska de administrativa kostnaderna. Nu är det klart och vi kan därför föra vidare besparingen till våra andelsägare i Lannebo Sustainable Corporate Bond. Förvaltningsavgiften sänks från 0,9 procent till 0,5 procent och den nya avgiften börjar gälla från och med den 1 mars 2023.

Samtidigt som vi sänker avgiften har räntorna stigit kraftigt. Det innebär att förräntningstakten i samtliga av våra företagsobligationsfonder nu är betydligt högre än vad de varit de senaste åren. Förräntningstakten är den sammanlagda ränta som fondens obligationer ger. Om alla företag betalar räntan och alla obligationer hålls till förfall kommer förräntningstakten minus avgift att vara detsamma som fondens avkastning.

För Lannebo Räntefond Kort är förräntningstakten efter avgift 4,5 procent och för Lannebo Sustainable Corporate Bond är förräntningstakten 6,5 procent (per 2023-02-23). Förräntningstakten i Lannebo Sustainable Corporate Bond kommer således, efter avgiftssänkningen, att öka till 6,9 procent.

Efter en lång period av negativa räntor och låg absolutavkastning på räntebärande tillgångar är det uppfriskande att det nu finns goda alternativ för att balansera risknivån i sparandet.

Lannebo Sustainable Corporate Bond är en räntefond som investerar brett med tydligt fokus på hållbara investeringar. Tanken är att fonden ska vara ett bra alternativ till stabil avkastning med lägre risk än aktiemarknaden.

Läs mer: Tre anledningar att välja Lannebo Sustainable Corporate Bond

 

Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknadskommentarer.
Prenumerera på Lannebos nyhetsbrev

Nyheter

City_16-9

28 feb. 2023

Stark start men hur blir resten av året?

Rekordhög inflation, stigande räntor och en orolig omvärld. Att förutspå hur marknaden utvecklar sig under året är ingen enkel uppgift. Vi frågade tre av Lannebos fondförvaltare hur de tror att året blir.

GreenTransition sajt

03 mars 2023

Lannebo Europe Green Transition – en fond utan kompromisser

Inte vilken grön fond som helst, utan av en mörkare nyans. Lannebo Europe Green Transition, som lanserades i höstas, kompromissar inte med hållbarheten.

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

09 mars 2023

Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.