Löneväxla till extra tjänstepension – allt du behöver veta

Skulle du vilja trygga din framtid genom att avstå från en del av din lön mot högre tjänstepension? I den här guiden går vi igenom allt du behöver känna till om löneväxling för att kunna fatta ett beslut som gynnar dig både kort- och långsiktigt.

Löneväxla till extra tjänstepension – allt du behöver veta

Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär att du avstår från en del av din bruttolön i utbyte mot en annan förmån, såsom högre tjänstepension. Det är ett skattemässigt förmånligt alternativ för dig som i dagsläget betalar statlig skatt, men inte kommer göra det när du är pensionerad. En annan fördel med att löneväxla är att arbetsgivaravgiften för lön är högre än löneskatten för pension, vilket gör att de flesta arbetsgivare låter mellanskillnaden gå till dig. På så sätt blir premien som betalas in 5,8 procent högre än vad din lön hade blivit – utan att det kostar något extra för din arbetsgivare.

Läs mer: Hur mycket tjänstepension bör man ha?

Så går löneväxlingen till

För att löneväxla behöver du först kontakta din arbetsgivare och höra om det är något de erbjuder och hur upplägget i sådana fall skulle se ut. På större företag är det vanligt att arbetsgivaren har löneväxling som en del av sitt förmånspaket med ett standardiserat upplägg. Innan du bestämmer dig är det viktigt att du räknar på hur löneväxlingen skulle påverka såväl din nuvarande som framtida ekonomi. Se dessutom till att få överenskommelsen dokumenterad i ett avtal.

I vilka fall är det förmånligt att löneväxla?

Löneväxling är endast aktuellt om din bruttolön är minst 51 245 kronor per månad (år 2024) eller 8,07 inkomstbasbelopp per år efter växlingen. Blir din bruttolön lägre än så förlorar du inbetalningar till din allmänna pension, och andra socialförsäkringsförmåner som föräldrapenning och sjukpenning minskar. Ur ett skattemässigt perspektiv är löneväxling fördelaktigt om din lön överstiger brytgränsen för statlig skatt (51 245 kronor per månad efter grundavdrag) och din framtida pension inte kommer upp till den nivån. Det beror på att det löneväxlade beloppet inte beskattas förrän pensionen betalas ut, vilket innebär att du då kan undvika den statliga skatten.

Viktigt att tänka på vid löneväxling

 1. Det är upp till dig att hålla koll på att din lön inte blir lägre än taket för pensionsgrundande inkomst – det vill säga gränsen för när det är förmånligt att löneväxla – när Pensionsmyndigheten fastställer inkomstbasbelopp för kommande år.
 2. Om du omfattas av ett kollektivavtal är det viktigt att din arbetsgivare fortsätter att ange din bruttolön före löneväxlingen som pensionsgrundande lön, annars kan löneväxlingen medföra att din tjänstepension sänks.
 3. Säkerställ att beloppet som löneväxlas placeras hos bolag som upphandlats av ditt kollektivavtal, de har vanligtvis betydligt lägre avgifter än bolag som inte ingått i en upphandling.
 4. Ifall det skulle uppstå en situation som gör att löneväxlingen inte längre blir gynnsam är det viktigt att den kan avvecklas med kort verkan. Se till att information om hur du avslutar upplägget dokumenteras i avtalet mellan dig och din arbetsgivare.
 5. Löneväxla inte mer än vad du kan avvara fram tills att du går i pension. I de flesta tjänstepensionsförsäkringar är pengarna bundna fram tills du fyller 55 år.

Läs mer: Placera tjänstepensionen på bästa sätt

För- och nackdelar med löneväxling

Fördelar:

 • Så länge din bruttoinkomst är tillräckligt hög kan du ofta tjäna på att löneväxla istället för att spara privat, både vad gäller skatt och avgifter.
 • Med högre avsättningar till pensionen ökar möjligheten att pensionera sig tidigare.
 • Eftersom de flesta arbetsgivare betalar in mellanskillnaden mellan arbetsgivaravgiften och löneskatten till din tjänstepension blir avsättningen nästan 6 procent högre än om du hade tagit ut lön.

Nackdelar:

 • Om din lön blir lägre än taket för pensionsgrundande inkomst efter löneväxlingen får du lägre pension, sjukersättning och föräldrapenning.
 • Det är ditt ansvar att se till att löneväxlingen inte blir ogynnsam när din livssituation förändras eller när årets inkomstbasbelopp justeras.
 • Till skillnad från när du sparar privat är pengarna bundna fram tills du väljer att starta utbetalningarna av din tjänstepension.

Hur kan jag pensionsspara om löneväxling inte passar mig?

Om din bruttolön blir lägre än 51 245 kronor per månad (år 2024) efter löneväxlingen finns det andra sparformer som inte medför att din pension, föräldrapenning och sjukpenning sänks. Ifall du vill spara privat kan du öppna ett ISK, vilket är ett skattemässigt förmånligt alternativ för dig som vill spara i fonder och aktier. Driver du däremot ett aktiebolag kan du låta ditt företag köpa en kapitalförsäkring åt dig som du sedan tecknar ett direktpensionsavtal för. Det gör att pengarna som betalas in är skyddade även om ditt företag skulle gå i konkurs.

Läs mer: Jämför olika alternativ för din tjänstepension

Vanliga frågor om löneväxling

Vad innebär det att löneväxla till mer tjänstepension?

Att löneväxla till tjänstepension innebär att en del av din bruttolön betalas in till din tjänstepension istället för ditt bankkonto.

När lönar det sig att löneväxla?

Att löneväxla är endast lönsamt om din lön överstiger 51 245 kronor i månaden (2024) eftersom det annars kan få konsekvensen att din allmänna pension och dina socialförsäkringsförmåner minskar.

Hur mycket kan man löneväxla till sin pension?

Det finns ingen övre gräns för hur mycket du får löneväxla. Vad det däremot finns en gräns för är hur stor del av tjänstepensionen som är avdragsgill, vilket är 35 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp.