Högriskfonder

Är risk alltid av ondo när det kommer till sparande eller finns det tillfällen då du kan tjäna på att investera i en högriskfond? Och vilka fonder räknas som högriskfonder? Här får du all information du kan tänkas behöva om fonder med hög risk.

Högriskfonder

Vad är en högriskfond?

En högriskfond är en fond med hög volatilitet, vilket innebär att dess värde kan variera kraftigt upp och ned. Syftet med att placera i en högriskfond är att få god avkastning på lång sikt, för även om värdet kan variera från månad till månad har börsen historiskt sett ökat i värde. En fond som investerar i aktier, det vill säga en aktiefond, klassas vanligtvis som en högriskfond. För att det ska vara enklare att bedöma vilken risk en fond har graderas alla fonder enligt en sjugradig skala där 1 är låg risk och 7 hög. Fonder med risknivå 6-7 räknas som högriskfonder vilket gäller för många aktiefonder.

Sambandet mellan risk och avkastning

Oavsett vilken fond du väljer att spara i kommer investeringen att medföra en risk att värdet på investeringen varierar. Risken i fonder mäts i standardavvikelse, med andra ord hur mycket fondens värde har gått upp och ned historiskt. En låg standardavvikelse betyder att fondens värde har varit mer stabilt, medan hög standardavvikelse innebär en mer kraftig variation. När det kommer till fonder är risk och avkastning tätt sammankopplade. Högre risk, alltså högre volatilitet, kan leda till högre avkastning på lång sikt.

För- och nackdelar med att spara i högriskfonder

Den främsta fördelen med att spara i en högriskfond är den avkastning du kan få, dock är det viktigt att komma ihåg att stora värdesvängningar ligger i högriskfondens natur. Om du har ett sparmål som ligger nära i tid är det ofta mer fördelaktigt att placera i en fond med lägre risk så att din investering inte har förlorat i värde när du behöver pengarna. Om du sparar för en längre period än 5 år, såsom till dina barns framtid eller din pension, är en högriskfond ett utmärkt alternativ.

För- och nackdelar med att spara i högriskfonder

Den främsta fördelen med att spara i en högriskfond är den avkastning du kan få, dock är det viktigt att komma ihåg att stora värdesvängningar ligger i högriskfondens natur. Om du har ett sparmål som ligger nära i tid är det ofta mer fördelaktigt att placera i en fond med lägre risk så att din investering inte har förlorat i värde när du behöver pengarna. Om du sparar för en längre period än 5 år, såsom till dina barns framtid eller din pension, är en högriskfond ett utmärkt alternativ.

Vad ska man tänka på när man sparar i högriskfonder?

  1. Sätt ett långsiktigt sparmål
    När du ska investera i en högriskfond är det viktigt att ditt sparmål är långsiktigt. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 5 år.
  2. Läs på om olika fonder
    Att spara i fonder är roligt! I alla fall tycker vi på Lannebo det. Genom att investera i fonder är du en del i företagens värdeskapande. Läs på om olika fonder, och ta del av faktablad och informationsbroschyr. Ett tips är att välja en fond som investerar i ett område eller en bransch du personligen tror på, det gör sparandet betydligt roligare.
  3. Behåll lugnet när börsen svänger
    Att börsen svänger är normalt och något du bör vara förberedd på. Även om det kan kännas skrämmande att se hur ens sparande minskar i värde är det viktigt att försöka hålla sig lugn. Man talar ibland om att “sitta still i båten” men om du investerat i aktivt förvaltade fonder som Lannebos så sitter ditt sparande inte still för att du gör det. Förvaltarna som arbetar med fonden agerar för att utnyttja möjligheter som uppstår vid kraftiga fall. På lång sikt brukar den stora risken vara att missa de kraftiga uppgångarna snarare än att vara med när det går ned.

Lannebos syn på risk

Fonder och aktiers risk mäts i regel som standardavvikelse. Ju större svängningar en fond eller en aktie uppvisar desto högre anses risken vara.

Vi menar att risk vid investeringar i första hand bör handla om risken till permanent kapitalförlust snarare än risken för värdesvängningar. Det innebär att förvaltarna hos Lannebo lägger mer fokus på att analysera det faktiska bolagets risker än aktiernas rörelser. En aktie som varierar kraftigt i värde men där det underliggande bolagets verksamhet utvecklas stabilt kan i vår mening vara mindre riskfylld än en aktie som rör sig lite men där det underliggande bolaget har stora problem i sin verksamhet.

Riskmåttet standardavvikelse tar inte heller hänsyn till värderingsrisk. En fond som innehåller högt värderade aktier har inte nödvändigtvis en högre riskklass än en fond med lågt värderade aktier.

Sammanfattningsvis kan man säga att riskmåttet standardavvikelse fångar upp en typ av risk men missar flera andra relevanta mått på risk. Lannebo har riskmedvetenhet som ett av ledorden i förvaltningen vilket för oss innebär att vi i vår förvaltning bedömer alla typer av risk, inte enbart standardavvikelse.

Vanliga frågor om högriskfonder

När ska man spara i en högriskfond?

Att spara i en högriskfond passar långsiktiga sparmål, som pensionen, nästa bostad eller dina barns framtid.

Vad heter Lannebos högriskfonder?

Lannebo har fonder med medelrisk, vilket innebär en risk på 4 eller 5 av 7.

Några av Lannebos högriskfonder är:

Vilken risknivå har högriskfonder?

Om en fonds risknivå är 6-7 på den sjugradiga skalan räknas den som en högriskfond.