Ta ut pengar från ISK – så fungerar uttag

Intresset för sparande i aktier och fonder är större än någonsin. Investeringssparkonto (ISK) är det mest populära sättet att spara i aktier och fonder. En vanlig fråga som sparare ställer är: Vad gäller kring att ta ut pengar från ISK? Vi svarar utförligt på den frågan här.

Ta ut pengar från ISK – så fungerar uttag

Så gör du för att ta ut pengar från ditt ISK

Uttag från ISK kan göras när som helst och är i regel kostnadsfria. Det är enkelt att ta ut pengar från ett ISK.

  • Logga in på internetbanken där du har kontot (eller gå till bankkontoret).
  • Begär ett uttag från ditt ISK-konto.
  • Du betalar ingen skatt när du tar ut pengar från ett investeringssparkonto.

För att förstå varför du inte betalar skatt vid uttag från ISK måste vi förklara begreppet schablonintäkt som är centralt för investeringssparkontot.

Därför betalar du inte skatt för uttag från ISK - Schablonintäkt

På ett ISK betalar du inte skatt för vinsten när du säljer fonder eller aktier. Istället betalar du skatt baserat på det som kallas schablonintäkt. Du kan se schablonintäkten som en tänkt årlig intäkt, som beräknas utifrån ett kapitalunderlag. Enkelt uttryckt, ju mer pengar, fonder och aktier på ditt ISK och ju mer pengar du sätter in, desto högre kapitalunderlag.

För varje år finns en bestämd procentsats som används för att räkna ut schablonintäkten utifrån kapitalunderlaget. Ditt kapitalunderlag räknas fram dels utifrån de tillgångar du har på ditt investeringssparkonto och dels de insättningar du gör till ditt konto under året. Varje gång du gör en insättning till ditt ISK ökar alltså ditt kapitalunderlag, din schablonintäkt och därmed också den skatt du ska betala.

Ditt kapitalunderlag är ett genomsnitt av värdet på ditt konto i början av varje kvartal plus de insättningar du gör under året. Vi tar som exempel att du i januari öppnar ett ISK och börjar månadsspara 5000 kronor i globalfonden Lannebo Teknik Småbolag. Värdet på fonden under året är som följer.

Värde 1 januari: 0 kr

Värde 1 april: 16 000 kr

Värde 1 juli: 34 000 kr

Värde 1 oktober: 54 000 kr

Dina Insättningar under året: 12 x 5 000 kr = 60 000 kr

Kapitalunderlaget beräknas då enligt följande.

(0 + 16 000 + 34 000 + 54 000 + 60 000) / 4 = 164 000 / 4 = 41 000 kr.

Antag att 2022 års skatteregler sätter schablonintäkten till 1,25 % av kapitalunderlaget. På schablonintäkten ska du betala 30 % skatt. I praktiken innebär det att skatten är 1,25 % x 0,30 = 0,375 % av kapitalunderlaget. Ditt kapitalunderlag på 41 000 kr ger alltså en skatt för året på totalt 41 000 x 0,375 = 153,75 kr.

Kostnaden för pengar som ligger på ett ISK

Observera att det inte görs någon skillnad mellan värdet på kontanta medel och värdepapper när kapitalunderlaget räknas ut. Du får ingen ränta på de pengar du har på ditt ISK. Samtidigt får du enligt exemplet ovan betala 0,375 % skatt på pengarna. De pengar du bara har stående på ditt konto minskar alltså i värde hela tiden. Du förlorar alltså pengar på att ha kontanta medel stående på ditt investeringssparkonto under lång tid.

Har du pengar stående på ditt ISK bör du överväga att:

  • Göra ett uttag från ditt konto.
  • Investera pengarna i fonder eller aktier.

Väljer du att ta ut pengar från ditt investeringssparkonto, så ska det vara ett genomtänkt val. Det är ingen bra strategi att upprepade gånger sätta in och ta ut pengar från ett ISK. Varje insättning på kontot ökar kapitalunderlaget och därmed skatten.

Väljer du att investera i fonder eller aktier bör du ha en långsiktig sparhorisont. Till exempel kan du välja att placera pengarna i fonden Lannebo Mixfond Offensiv – en balansfond som investerar i både aktier och räntebärande papper. Fonden justerar andelen aktier och räntor utifrån förvaltarnas syn på aktiemarknaden.

Innan du tar ut pengar från ditt investeringssparkonto, tänk efter en extra gång så det är ett bra och långsiktigt beslut.

Grundavdrag på ISK

Under 2022 meddelade den tillträdande regeringen att man planerar att införa ett grundavdrag på 300 000 kronor för ISK. Det innebär (om eller när det införs) att du bara betalar schablonskatt på de delar av ditt ISK som överstiger 300 000 kronor. Det innebär i så fall att skatt beräknas som tidigare men bara på den del av ditt sparande som överstiger 300 000 kr.