Sverigefonder

Sverigefonder

Genom att spara i en Sverigefond investerar du i bolag som kan vara verksamma internationellt och i Sverige. Men vilka fördelar finns det med att välja en Sverigefond och hur skiljer sig olika sverigefonder från varandra?

Vad är en sverigefond och varför ska man investera i en sådan?

En Sverigefond är en fond som främst investerar i svenska aktier, det vill säga bolag börsnoterade i Sverige. Många Sverigefonder investerar i stora bolag med ledande globala positioner, men det finns även fonder som fokuserar på mellanstora och mindre bolag. Även om den svenska aktiemarknaden är förhållandevis liten, cirka 1-2 procent av det globala aktiekapitalet, har historien visat att den svenska aktiemarknaden har varit bland de starkaste i världen under långa tidsperioder. Mellan 1970 och 2020 låg den svenska aktiemarknadens årliga avkastning i genomsnitt på 9,2 procent, vilket placerar Sverige i världstoppen. En Sverigefond har därför en självklar plats i alla svenska sparares portfölj.

Vad är skillnaden mellan olika Sverigefonder?

Sverigefonder kan rikta in sig på olika marknader, såsom finans, produktion, sjukvård, fastigheter eller teknik. En passivt förvaltad Sverigefond är en indexfond, fondens placeringar väljs då ut med algoritmer för att spegla utvecklingen inom ett visst område, till exempel Stockholmsbörsen. När en Sverigefond är aktivt förvaltad innebär det att investeringarna analyseras och handplockas av ett team förvaltare i syfte att främja fondens utveckling. Det är upp till fondbolaget att bestämma vilken typ av bolag och branscher fonden ska investera i. Den kan till exempel köpa aktier från lovande mellanstora eller mindre bolag, eller större bolag som är internationellt verksamma.

Sverigefonder

Jämförelse av Lannebos Sverigefonder

Lannebo Sverige

Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska bolag med ledande positioner globalt. Fonden är ett bra val för dig som har ett långsiktigt sparmål då fonden har en hög risknivå, vilket betyder att dess värde kan variera mycket från dag till dag, men ger möjlighet till god avkastning på lång sikt. Eftersom bolagen som ingår i fonden redan är relativt stora och väletablerade kommer bolagens utveckling att vara mer stabil jämfört med om du investerar i en småbolagsfond, där tillväxttakten ofta är högre men mer riskfylld.

Risknivå: 6/7

Lannebo Sverige Plus

Den aktivt förvaltade fonden Lannebo Sverige Plus har många likheter med fonden Lannebo Sverige, inte minst delar de många innehav. Skillnaden är att Lannebo Sverige Plus kan blanka aktier som förutspås ha en negativ kursutveckling. Blankningarna kan finansiera ytterligare investeringar i aktier som förvaltaren tror kommer utvecklas positivt framöver, vilket i sin tur gör att Lannebo Sverige Plus får större möjligheter att skapa överavkastning mot index. Detta innebär samtidigt att det finns en risk att fonden förlorar i värde om den blankade aktiens värde stiger.

Risknivå: 6/7

Lannebo Sverige Hållbar

Lannebo Sverige Hållbar är en aktiefond som placerar i svenska bolag som bedöms bidra till ett eller flera av kriterierna: Hållbart samhälle, friskare liv, bättre miljö. Fondens innehav är handplockade av ett förvaltarteam som analyserar och stöttar bolagen att utvecklas åt rätt håll. Lannebo Sverige Hållbar passar dig som vill investera i hållbarhet och samtidigt få god avkastning. Precis som med Lannebos övriga Sverigefonder är risken i Lannebo Sverige Hållbar relativt hög. Det innebär att din sparhorisont bör vara minst 5 år för att öka dina förutsättningar till så god avkastning som möjligt. En annan aspekt att ta hänsyn till är att fondens hållbarhetsinriktning gör att dess utveckling kan se annorlunda än en traditionell Sverigefonds.

Risknivå: 6/7

Vanliga frågor om Sverigefonder

Kan en Sverigefond investera i utländska aktier?

Ja, de flesta Sverigefonder fokuserar på svenska bolag, men kan placera en mindre del av fondens kapital i aktier från andra länder.

Är Lannebos Sverigefonder aktivt eller passivt förvaltade?

Alla Lannebos fonder är aktivt förvaltade.

Hur köper man Sverigefonder?

För att investera i fonder behöver du ett ISK eller traditionellt fondkonto. Därefter gör du ett engångsköp eller sätter upp ett månadssparande med autogiro.

Har Lannebo någon Sverigefond som lägger extra stor vikt vid hållbarhet?

Lannebo Sverige Hållbar är en fond för dig som investera i bolag som bidrar till en bättre och mer hållbar framtid.

Varför ska man investera i Sverigefonder?

En Sverigefond passar dig som tror på den svenska aktiemarknaden och vill ta del av de svenska bolagens utveckling.

Hur månadssparar man i Sverigefonder?

Börja med att öppna ett investeringssparkonto (ISK), därefter kan du söka på de fonder du är intresserad av att månadsspara i.

Vad är skillnaden mellan Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus?

Den största skillnaden mellan fonderna är att Lannebo Sverige Plus har möjlighet att blanka aktier.

Finns det någon Sverigefond som passar ett kortsiktigt sparmål?

Nej, eftersom risknivån i Sverigefonder är relativt hög bör du ha en längre sparhorisont för att vara säker på att du får ut så mycket som möjligt av din investering.

Kan jag placera min PPM i Lannebos Sverigefonder?

Ja, Lannebos Sverigefonder finns tillgängliga på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Varför är aktivt förvaltade Sverigefonder dyrare än indexfonder?

Det beror på att indexfondens innehav väljs ut med algoritmer för att spegla ett visst index och sällan görs mer än så. I en aktivt förvaltad fond bedrivs ett aktivt ägararbete för att ge bolagen bästa förutsättningar att växa.

Har Lannebos Sverigefonder hög risk?

Ja, därför bör du främst spara i Sverigefonder om du har ett långsiktigt sparmål.

När passar det att investera i en Sverigefond?

En Sverigefond är ett utmärkt val om din sparhorisont är mer än 5 år fram tiden.

Var hittar jag Lannebos Sverigefonder?

Du hittar Lannebos Sverigefonder på de flesta fondtorg, två exempel är Avanza och Nordnet.

Är bolagen som ingår i en Sverigefond endast verksamma i Sverige?

Nej, de kan ha ledande globala positioner och har ofta en stor del av sin omsättning utanför Sverige.

Hur vet jag om en Sverigefond kommer att prestera bra framöver?

Att förutspå hur en Sverigefond kommer att prestera framöver är svårt, men det du kan göra är att jämföra olika fonders historiska utveckling.