Finns det säkra fonder?

Att investera är alltid sammankopplat med en viss risk – en risk som också ger möjlighet till avkastning. Men hur kan du gå till väga om du vill minimera risken att din investering förlorar i värde? I den här artikeln går vi igenom hur du skapar en stadig grund för ditt sparande genom att välja säkra fonder.

Finns det säkra fonder?

Vad är en säker fond?

En säker fond kan definieras som en fond med låg risk att du förlorar hela eller delar av din investering. Den fondtyp som anses vara den mest stabila och minst riskfyllda är korta räntefonder, det vill säga fonder som placerar i räntepapper som ska återbetalas inom ett år. Dessa fonder genererar visserligen inte särskilt hög avkastning, men de påverkas inte heller särskilt mycket av svängningar på börsen vilket gör dem till ett tryggare alternativ än exempelvis aktiefonder.

Alla fonder har ett riskklass som baserar sig på hur mycket fonden historiskt har svängt upp och ned (volatilitet). Riskklassen är mellan 1-7 där 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Korta räntefonder har ofta en riskklass kring 1-3 medan aktiefonder ofta har ett riskklass kring 5-7.

När ska du välja räntefonder?

Ett par räntefonder hör hemma i varje sparportfölj – det är där du ska placera de pengar du inte vill (om än tillfälligt) ska minska i värde till följd av inflation eller svängningar på börsen. Även om det kan kännas tråkigt att gå miste om den avkastning du kan få från aktier när börsen går bra kommer du aldrig ångra en sådan placering när läget är det omvända. Då fungerar räntefonder som en fallskärm eftersom de hindrar ditt sparkapital från att åka i botten när börsen rasar.

Säkra aktiefonder

Aktiefonder är till sin natur riskfyllda men risken är generellt högst i fonder som:

  • Har en koncentrerad portfölj med få innehav
  • Endast investerar i en viss bransch
  • Investerar i högt värderade aktier
  • Investerar i en marknad med hög politisk risk

Och risken är lägre i aktiefonder som:

  • Har en bred portfölj
  • Investerar i aktier med lägre värdering
  • Investerar på marknader med låg politisk risk.

En fonds riskklass fångar inte alltid hela riskbilden så här gäller det att använda en dos sunt förnuft. En Rysslandsfond har till exempel högre politisk risk än en Sverigefond även om det inte syns i fondens riskklass.

Cykliska och kontracykliska branscher

Även bland aktier finns det vissa branscher som är mer stabila än andra. Dessa brukar kallas för kontracykliska branscher och kännetecknas av att de inte följer konjunkturens upp- och nedgångar. Några exempel på sådana branscher är kommunikation, energi, livsmedel och medicin. De erbjuder tjänster eller produkter som inte prioriteras bort i en lågkonjunktur. När du investerar i dessa bolag kan du alltså förvänta dig en jämnare utveckling jämfört med om du placerar i cykliska aktier.

Säkert sparande – hur kan du tänka?

Det är lätt att tänka att man ska byta ut alla aktiefonder mot räntefonder i skakiga tider, men kom ihåg att det är själva riskexponeringen som möjliggör högre avkastning på lång sikt. En balanserad portfölj innehåller både aktiefonder som genererar avkastning och räntefonder som skapar trygghet. Se över din egen portfölj och fundera på om den lutar för mycket åt det ena eller det andra hållet. Om så är fallet är det dags att balansera om den så att du kan känna dig trygg med att du har kapital att tillgå både idag och om 15 år.

Vanliga frågor om säkra fonder

Finns det säkra fonder?

Att investera i fonder medför alltid en viss risk, men om du letar efter en fond med mycket låg risk ska du välja en kort räntefond.

Vilken fondtyp är säkrast?

Den mest säkra fondtypen anses vara korta räntefonder.

Vilka fonder är säkrast när börsen går ner?

En placering i Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Sustainable Corporate Bond eller Lannebo High Yield innebär generellt en lägre risk än en placering i en aktiefond.