Pension för invandrare – så fungerar det

Lannebo Nanocap

Är du född i ett annat land än Sverige och undrar hur det kommer påverka din pension? I den här artikeln förklarar vi hur det svenska pensionssystemet fungerar och varför utrikesfödda ibland får lägre pension än inrikesfödda.

Vad krävs för att få svensk pension som invandrare?

För att få svensk pension behöver du ha arbetat och betalat skatt i Sverige – oavsett var du är född. I det svenska pensionssystemet baseras pensionen på dina inkomster, både vad gäller den allmänna pensionen från staten och tjänstepensionen som betalas in av din arbetsgivare. Hur hög din allmänna pension blir beror på hur mycket skatt du har betalat, och hur hög din tjänstepension blir avgörs främst av storleken på din lön. I praktiken innebär det att ju mer du tjänar under ditt yrkesliv, desto mer kommer du att få i pension.

Läs mer: Ta ut tjänstepension – regler och goda råd

Varför får utrikesfödda ofta lägre pension än inrikesfödda?

Anledningen till att utrikesfödda ofta får lägre pension än inrikesfödda är att de inte hinner tjäna ihop lika mycket pension som personer som har arbetat i Sverige hela sitt arbetsliv. Därutöver finns det andra faktorer som försämrar utrikesföddas förutsättningar att tjäna in till sin svenska pension. Utrikesfödda – särskilt från länder utanför OECD-området – har generellt sett lägre inkomster och svårare att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, vilket i sin tur påverkar deras pensionsgrundande inkomster.

Vad kan jag göra för att höja min pension som utrikesfödd?

Det mest effektiva sättet att öka din pension är att försöka höja dina pensionsgrundande inkomster. Det kan du exempelvis göra genom att skaffa ett extrajobb eller försöka arbeta så länge du kan – varje år i arbetslivet gör skillnad för storleken på din pension. Om du har möjlighet bör du också välja en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension. Du bör dock förbereda dig på att din svenska pension inte kommer att vara tillräcklig för att bibehålla samma levnadsstandard om du kom hit på senare år. I sådana fall är det extra viktigt att du startar ett privat pensionssparande och sparar regelbundet så att pengarna kan växa till sig.

Rätt till pension från annat land

Om du tidigare bott i ett annat land än Sverige kan du ha rätt till pension därifrån. Den svenska pensionsmyndigheten kan hjälpa dig att ansöka om pension om du bott i ett EU- eller EES-land. Detta gäller även om du har bott i något av följande länder:

 • Bosnien-Hercegovina
 • Chile
 • Indien
 • Israel
 • Kanada
 • Kap Verde
 • Filippinerna
 • Marocko
 • Serbien
 • Storbritannien
 • Sydkorea
 • Turkiet
 • USA
 • Japan

I annat fall behöver du själv kontakta och ansöka om pension hos pensionsmyndigheten i det land där du bott eller arbetat.

Läs mer: Pensionstips från Lannebo

Vanliga frågor om pension för invandrare

Får utländska medborgare pension?

Ja, om du arbetar och betalar skatt i Sverige har du rätt till svensk pension.

Hur mycket får invandrare i pension?

Det beror på hur länge du har arbetat och betalat skatt i Sverige – ju längre du har arbetat, desto mer tjänar du in till din svenska pension.

Får utrikesfödda mer pension än inrikesfödda

Vanligtvis är svaret nej eftersom inrikesfödda ofta har arbetat längre i Sverige och därmed hunnit tjäna ihop mer pension.