Så fungerar utbetalning av tjänstepension

Funderar du på hur det fungerar rent praktiskt när du ska få din tjänstepension? I den här artikeln besvarar Lannebo dina frågor kring utbetalning av tjänstepensionen.

Så fungerar utbetalning av tjänstepension

Hur fungerar utbetalning av tjänstepension?

Vilka rutiner som är aktuella när din tjänstepension ska betalas ut beror på vilket eller vilka tjänstepensionsavtal du tillhör. I Sverige finns det flera tjänstepensionsavtal och vilket du omfattas av beror på om du jobbar inom kommun, region, statligt eller är privatanställd. Det enklaste sättet att ta reda på vad som gäller för dig är att logga in på minpension.se. Där får du överblick över dina tjänstepensioner och kan se vad dina avtal heter. Tjänstepensionen beskattas med 30 procent såvida du inte ansöker om jämkning hos Skatteverket.

När betalas tjänstepensionen ut?

Tjänstepension betalas i regel ut en gång i månaden, men datum varierar beroende på vilket avtal du har. En del försäkringsbolag betalar ut tjänstepensionen i mitten av månaden, medan andra betalar ut den mot slutet. Ifall utbetalningsdagen infaller på en helgdag betalas pengarna ut närmaste bankdag. Det är ofta upp till dig att bestämma när försäkringsbolaget ska börja betala ut tjänstepensionen. I vissa fall kan du ta ut den som tidigast från det år du fyller 55 år, och i andra är det från det år du fyller 61 som gäller.

Läs mer: Tjänstepension och ålder

Månadsspara hos Lannebo Fonder

Hur länge betalas tjänstepensionen ut?

Du bestämmer själv hur lång tid som din tjänstepension ska betalas ut. Du kan vanligtvis välja att få den utbetald under resten av livet eller en kortare period, såsom under 5, 10, 15 eller 20 år. När försäkringsbolaget väl har börjat betala ut tjänstepensionen går beslutet dock inte att ändra, och du kan inte heller pausa utbetalningarna. Tänk därför efter noggrant innan du bestämmer dig så att du väljer ett alternativ som gynnar din ekonomi både på kort och lång sikt.

Om du har direktpension betalas den ut under en förutbestämd tidsperiod på minst fem år, men här har du ofta möjlighet att påverka tidsperioden.

Vanliga frågor om utbetalning av tjänstepension

Vilket datum betalas tjänstepensionen ut?

Vilket datum tjänstepension betalas ut beror på vilket försäkringsbolag som administrerar din tjänstepension och deras rutiner. Kontakta dem för att få reda på vad som gäller för dig.

När upphör utbetalningarna av tjänstepensionen?

När utbetalningarna av din tjänstepension upphör beror på om du har valt att få tjänstepension för resten av livet eller under en begränsad period.

Hur räknar man ut livsvarig utbetalning av tjänstepension?

Olika försäkringsbolag baserar sina beräkningar på olika faktorer, därför behöver du kontakta ditt försäkringsbolag om du vill få reda på vilket belopp som är aktuellt i ditt fall.