Svanenmärkta fonder

Svanen är en typ av miljömärkning som visar att en produkt uppfyller vissa krav gällande hållbarhet och miljö – i det här fallet är produkten en fond. Men vad innebär det för dig när en fond är svanenmärkt och är det verkligen det enda sättet att säkerställa att en fond är hållbar?

Lannebo Sverige Hållbar, Hållbar fond

Vad är en svanenmärkt fond?

En svanenmärkt fond innebär att fonden uppfyller Svanens krav på etik, miljö och hållbarhet. Syftet med märkningen är att ge kunden vägledning i att hitta hållbara fonder, men också påverka företagen att prioritera mer miljömässiga och etiska tillvägagångssätt när de driver sin verksamhet. Svanen är en nordisk miljömärkning som sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen.

Vad är en svanenmärkt fond?

En svanenmärkt fond innebär att fonden uppfyller Svanens krav på etik, miljö och hållbarhet. Syftet med märkningen är att ge kunden vägledning i att hitta hållbara fonder, men också påverka företagen att prioritera mer miljömässiga och etiska tillvägagångssätt när de driver sin verksamhet. Svanen är en nordisk miljömärkning som sköts av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen.

Hur blir fonder svanenmärkta?

För att en fond ska bli svanenmärkt behöver fondbolaget ansöka om märkning hos Svanen. För detta behöver fondbolaget betala en ansökningsavgift, och om ärendet kräver omprövning tillkommer en kostnad för det. Dessutom tar Svanen ut en årlig avgift som baseras på fondens typ och storlek. Att svanenmärka en fond är helt enkelt inte gratis, utan en kostnad som i slutändan påverkar den avgift som fondbolaget tar ut för att förvalta fonden.

Varför vill inte fler fondbolag svanenmärka sina hållbara fonder?

Att det är inte är fler fondbolag som svanenmärker sina hållbara fonder har inte att göra med fondernas kvalitet eller dess hållbarhetsstrategi. Många fondbolag avstår från att svanenmärka sina fonder för att kunna erbjuda en så låg förvaltningsavgift som möjligt – då det i sin tur ökar kundens avkastning. Det är alltså mer än möjligt för en fond att uppfylla alla hållbarhetskriterier utan att vara svanenmärkt.

Vad definierar en hållbar fond?

Idag finns det inga generella bestämmelser för vilken typ av aktier en fond ska innehålla för att kallas hållbar eller hur fondbolaget ska arbeta för att främja hållbarhet. Vissa fondbolag kallar sina fonder hållbara för att de har valt bort vissa typer av verksamheter, medan andra ställer krav på att bolagen ska föra ett aktivt hållbarhetsarbete. För att säkerställa Lannebo fonders hållbarhet arbetar vi med flera områden:

  1. Vi väljer bolag utifrån invalskriterier, dvs att de uppfyller vissa krav.
  2. Vi väljer bort bolag baserat på exkluderingskriterier.
  3. Vi bedriver ett aktivt påverkansarbete.
  4. Vi arbetar utifrån ESG-kriterierna.

Här kan du läsa mer om Lannebomodellen och hur vi arbetar med hållbarhet.

Vad är ESG?

ESG-kriterierna är ett slags mått på ett företags hållbarhet, där ESG står för Environmental, Social & Governance. Hållbara fonder är alltså inte bara fyllda med aktier från bolag som till exempel arbetar för ett bättre klimat, även bolagens sociala påverkan och hur de styrs har betydelse. Dessa kriterier gör det inte bara enklare för oss att välja bort bolag som inte platsar i våra hållbara fonder, utan även att hjälpa företag att utvecklas åt rätt håll. Just bolagsstyrning lägger vi på Lannebo stor vikt vid, då vi anser att en hållbar affärsmodell är avgörande för att de övriga kriterierna ska uppfyllas.

Hur vet man att vilken som är den bästa miljöfonden om den inte är svanenmärkt?

Den bästa hållbara fonden för dig är en fond som stämmer överens med dina värderingar – oavsett hur den är märkt. Att läsa på om olika fonder och jämföra dem är därför det enda sättet att bli helt säker på att du investerar i det som känns rätt. Därför behöver du fundera på vilka typer av bolag du vill stötta, och framför allt vilka du inte är beredd att investera i. Kanske vill du premiera företag som arbetar för att lösa klimatproblem, och samtidigt avstå från att investera i företag som sysslar med djurförsök. Genom att definiera vad som är viktigt för dig kommer det att bli betydligt lättare att hitta rätt.

Hur får jag mer information om Lannebos hållbara fonder?

Om du vill jämföra eller veta mer om någon av Lannebos fonder klickar du dig in på fondens webbsida, längst ner på sidan finns dess hållbarhetsprofil. Där har vi sammanställt all information om vilka krav som ställs på bolagen för att vi ska investera i dem, typer av bolag vi väljer bort och hur vi stöttar bolagen i deras utveckling. Det gör att du kan välja en fond som du helhjärtat tror på.