Maria Nordqvist: “Det är inte en moralisk hatt vi tar på oss”

Därför väljer Lannebo bort att investera i spel, tobak och alkohol. Samhällskonsekvenserna är inte förenliga med våra värderingar.
Nyheter
Maria halvkropp svartvit 1600×900

När du väljer att investera i Lannebos fonder får du aktiva, engagerade förvaltare som gör sitt yttersta för att skapa den bästa möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Aktiva förvaltare har makten att påverka genom att vara kravställare och ge mandat åt bolag att agera långsiktigt. Det leder till verklig förändring och är, om jag bara fick välja en, den bästa hållbarhetsstrategin. Det finns dock bolag där grundverksamheten i sig är så problematisk att det är bättre att inte investera från första början. Vi har genom vår förvaltningsfilosofi valt bort bolag där vi bedömt riskerna varit för stora eller där verksamheten inte är i linje med den samhällsutveckling som vi tror på. Under 2020 tydliggjorde vi att vi inte investerar i alkohol, tobak, cannabis, spel, vapen, pornografi eller fossila bränslen. Det är inte en moralisk hatt vi tar på oss där vi säger att det är tabu att ta ett glas vin eller spela på odds då och då. Det är ett tydliggörande av hur vi tror att vi levererar högsta möjliga riskjusterade avkastning åt dig som sparare. Men låt oss bena ut hur det hänger ihop. Varför anser vi till exempel att det är okej att dricka en öl men inte att investera i en ölproducent?

Branscher som inte gynnar samhällets intressen på sikt hamnar på Lannebos svarta lista. Illustration: Valero Doval

Om du köper öl så förlorar du mer pengar ju mer öl du dricker. Det är ett tydligt incitament att hålla nere din alkoholkonsumtion. Om du i stället investerar i en ölproducent så blir förhållandet det motsatta, du tjänar mer pengar ju mer öl som konsumeras. Som investerare hamnar man i en prekär situation då värdeutvecklingen drivs av ökad alkoholkonsumtion, något som i sin tur för med sig kostnader för samhället. Kostnader som bärs av alla skattebetalare, av dig och mig. Detta gäller på alla nivåer. Säg att en kommun i Sverige väljer att starta och finansiera ett lokalt kasino. Kasinot genererar intäkter till kommunen och kanske kan det vara en finansiellt lönsam investering i sin separata existens. Men, samma kommun kommer också behöva ta kostnaderna för verksamhetens konsekvenser. Ökat spelberoende och medberoende är kommunens ansvar och det innebär ökade kostnader, så ur ett helhetsperspektiv riskerar det att bli ett nollsummespel.

Men vapen då, kanske någon invänder. Ska Sverige inte ha ett försvar? Att demokratier har starka försvar mot externa och inhemska angripare är en garant för vårt samhälles själva existens. I det ingår att polis och militär har tillgång till vapen. Statens våldsmonopol är nödvändigt för att upprätthålla rättssamhället och demokratin. Men även här finns ett inneboende problem. Investerare i vapenindustrin tjänar på ökad kriminalitet, terrorism och ett försämrat omvärldsläge. Att som investerare hoppas på en försämrad framtid samtidigt som vi som människor hoppas på en bättre framtid blir ett oförenligt motsatsförhållande. De sektorer som vi inte investerar i – som spel, tobak och alkohol – har alla samma grundproblem. En ökad omsättning för bolaget leder i regel till ökade kostnader för samhället. Det är affärsmodeller med ett inneboende hållbarhetsproblem.

“De sektorer som vi inte investerar i har alla samma grundproblem. En ökad omsättning för bolaget leder i regel till ökade kostnader för samhället.”

En annan viktig faktor i vad vi väljer att inte investera i är det aktuella kunskapsläget. Kunskap är som vi vet rörlig materia som kontinuerligt utvecklas. Tidigare »sanningar« förändras och ställs i ett annat ljus. Olja var revolutionerande när användningen av den upptäcktes. Vi vet att olja kommer att behövas i åtskilliga år framöver men vi vet också i dag att världen måste ställa om till alternativa energikällor. Ju förr, desto bättre. Att investera i oljeproducenter i dag innebär att sätta sig i en position där man tjänar på att oljekonsumtionen ökar och att omställningen tar längre tid än vad som vore önskvärt. De medicinska konsekvenserna av cigarettrökning var inte kända på 60-talet men har varit tydliga i 50 år. Kunskapen om spelmissbruk kopplat till nätspelande har däremot vuxit fram under 2000-talet. Över tid så utvecklas kunskapen och branscher som vi i dag anser säkra kan visa sig orsaka allvarliga samhällsskador. Vi kommer då att sluta investera i dem. Detsamma gäller om kunskapen i en bransch utvecklas så att den inte längre orsakar allvarliga skador. Då kan vi börja investera i den igen. De branscher vi väljer att inte investera i är alltid en reflektion av dagens kunskapsläge. Vår målsättning med våra investeringar är alltid att skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning för spararna. För att åstadkomma det behöver man förstå att inget bolag existerar självt utan alltid utgör en del av den omvärld som det verkar i.

Läs mer om Lannebos syn på hållbarhet i Lannebo Horisont, vår hållbarhetsrapport som släpps varje kvartal.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera...

Läs mer

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart...

Läs mer

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo,...

Läs mer

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna...

Läs mer

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co....

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Mohammed Salih är sparekonomen och börsprofilen som inspirerar tusentals människor att sätta sina pengar i arbete. Med sitt pedagogiska sätt gör han investeringar på börsen tillgängligt för alla och visar att vem som helst kan...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Felicia Schön

Felicia Schön brinner för att fler ska förstå vikten av sparande. Särskilt kvinnor, som generellt sett sparar mindre än män och har sämre självförtroende när det kommer till investeringar på börsen. Genom att lyfta ämnet...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Albin Kjellberg

Albin Kjellberg är 26 år och redan en rutinerad programledare, poddare och sparinspiratör. Att spara och investera är roligt, menar Albin, som med enormt engagemang och en stor dos humor delar med sig av sin...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Annifrid Huhtala

Annifrid Huhtala vill att kunskap om privatekonomi ska vara tillgängligt för alla. Via sina egna sociala kanaler delar hon med sig av inspiration och tips om sparande till en målgrupp som annars mest uppmuntras till...

Läs mer

Finalist Årets Sparprofil 2023: Per H Börjesson

Företagsledaren och författaren Per H Börjesson, ofta kallad Sveriges Warren Buffett, har i många år arbetat för att sprida kunskap om ekonomi och sparande. Med enkla och konkreta råd har han inspirerat många till att...

Läs mer