Maria Nordqvist: “Det är inte en moralisk hatt vi tar på oss”

Därför väljer Lannebo bort att investera i spel, tobak och alkohol. Samhällskonsekvenserna är inte förenliga med våra värderingar.
Nyheter
Maria halvkropp svartvit 1600×900

När du väljer att investera i Lannebos fonder får du aktiva, engagerade förvaltare som gör sitt yttersta för att skapa den bästa möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Aktiva förvaltare har makten att påverka genom att vara kravställare och ge mandat åt bolag att agera långsiktigt. Det leder till verklig förändring och är, om jag bara fick välja en, den bästa hållbarhetsstrategin. Det finns dock bolag där grundverksamheten i sig är så problematisk att det är bättre att inte investera från första början. Vi har genom vår förvaltningsfilosofi valt bort bolag där vi bedömt riskerna varit för stora eller där verksamheten inte är i linje med den samhällsutveckling som vi tror på. Under 2020 tydliggjorde vi att vi inte investerar i alkohol, tobak, cannabis, spel, vapen, pornografi eller fossila bränslen. Det är inte en moralisk hatt vi tar på oss där vi säger att det är tabu att ta ett glas vin eller spela på odds då och då. Det är ett tydliggörande av hur vi tror att vi levererar högsta möjliga riskjusterade avkastning åt dig som sparare. Men låt oss bena ut hur det hänger ihop. Varför anser vi till exempel att det är okej att dricka en öl men inte att investera i en ölproducent?

Branscher som inte gynnar samhällets intressen på sikt hamnar på Lannebos svarta lista. Illustration: Valero Doval

Om du köper öl så förlorar du mer pengar ju mer öl du dricker. Det är ett tydligt incitament att hålla nere din alkoholkonsumtion. Om du i stället investerar i en ölproducent så blir förhållandet det motsatta, du tjänar mer pengar ju mer öl som konsumeras. Som investerare hamnar man i en prekär situation då värdeutvecklingen drivs av ökad alkoholkonsumtion, något som i sin tur för med sig kostnader för samhället. Kostnader som bärs av alla skattebetalare, av dig och mig. Detta gäller på alla nivåer. Säg att en kommun i Sverige väljer att starta och finansiera ett lokalt kasino. Kasinot genererar intäkter till kommunen och kanske kan det vara en finansiellt lönsam investering i sin separata existens. Men, samma kommun kommer också behöva ta kostnaderna för verksamhetens konsekvenser. Ökat spelberoende och medberoende är kommunens ansvar och det innebär ökade kostnader, så ur ett helhetsperspektiv riskerar det att bli ett nollsummespel.

Men vapen då, kanske någon invänder. Ska Sverige inte ha ett försvar? Att demokratier har starka försvar mot externa och inhemska angripare är en garant för vårt samhälles själva existens. I det ingår att polis och militär har tillgång till vapen. Statens våldsmonopol är nödvändigt för att upprätthålla rättssamhället och demokratin. Men även här finns ett inneboende problem. Investerare i vapenindustrin tjänar på ökad kriminalitet, terrorism och ett försämrat omvärldsläge. Att som investerare hoppas på en försämrad framtid samtidigt som vi som människor hoppas på en bättre framtid blir ett oförenligt motsatsförhållande. De sektorer som vi inte investerar i – som spel, tobak och alkohol – har alla samma grundproblem. En ökad omsättning för bolaget leder i regel till ökade kostnader för samhället. Det är affärsmodeller med ett inneboende hållbarhetsproblem.

“De sektorer som vi inte investerar i har alla samma grundproblem. En ökad omsättning för bolaget leder i regel till ökade kostnader för samhället.”

En annan viktig faktor i vad vi väljer att inte investera i är det aktuella kunskapsläget. Kunskap är som vi vet rörlig materia som kontinuerligt utvecklas. Tidigare »sanningar« förändras och ställs i ett annat ljus. Olja var revolutionerande när användningen av den upptäcktes. Vi vet att olja kommer att behövas i åtskilliga år framöver men vi vet också i dag att världen måste ställa om till alternativa energikällor. Ju förr, desto bättre. Att investera i oljeproducenter i dag innebär att sätta sig i en position där man tjänar på att oljekonsumtionen ökar och att omställningen tar längre tid än vad som vore önskvärt. De medicinska konsekvenserna av cigarettrökning var inte kända på 60-talet men har varit tydliga i 50 år. Kunskapen om spelmissbruk kopplat till nätspelande har däremot vuxit fram under 2000-talet. Över tid så utvecklas kunskapen och branscher som vi i dag anser säkra kan visa sig orsaka allvarliga samhällsskador. Vi kommer då att sluta investera i dem. Detsamma gäller om kunskapen i en bransch utvecklas så att den inte längre orsakar allvarliga skador. Då kan vi börja investera i den igen. De branscher vi väljer att inte investera i är alltid en reflektion av dagens kunskapsläge. Vår målsättning med våra investeringar är alltid att skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning för spararna. För att åstadkomma det behöver man förstå att inget bolag existerar självt utan alltid utgör en del av den omvärld som det verkar i.

Läs mer om Lannebos syn på hållbarhet i Lannebo Horisont, vår hållbarhetsrapport som släpps varje kvartal.

Lannebo Marknad & Strategi kommer en gång i månaden och innehåller månadsrapporter, nyheter och marknads kommentarer

Relaterade artiklar

Allt om etiska investeringar & fonder

Som privatperson kan det ibland vara svårt att veta vad man ska göra för att påverka världen åt rätt håll. Ett sätt är att göra ett aktivt val kring var du placerar dina sparpengar. Här...

Läs mer

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna....

Läs mer

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att...

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren...

Läs mer

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag....

Läs mer

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen...

Läs mer

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo....

Läs mer

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på...

Läs mer

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv....

Läs mer

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina...

Läs mer