Så fungerar generationsfonder – Lannebo förklarar

På senare år har det dykt upp generationsfonder för privat pensionssparande. Men vad är egentligen en generationsfond och vilka är för- och nackdelarna med att spara i en sådan? Här går Lannebo igenom vad du behöver känna till om generationsfonder.

Så fungerar generationsfonder – Lannebo förklarar

Vad är en generationsfond?

En generationsfond är en blandfond vars risknivå anpassas efter hur långt du har kvar tills du går i pension. Det innebär att risken i fonden minskar successivt över tid genom att placeringarna flyttas från aktie- till räntemarknaden. Syftet med detta är att maximera avkastningen medan du har chansen, för att sedan stabilisera sparandet när pensionen börjar närma sig.

Läs mer: Tjänstepension

Hur fungerar en generationsfond?

När du investerar i en generationsfond innehåller den initialt aktier, men med tiden justeras placeringarna så att andelen aktier minskar och andelen räntebärande värdepapper ökar. De flesta generationsfonder för privat pensionssparande avser alla som är födda ett visst årtionde, till exempel 60-talet. Vid vilken tidpunkt fonden justeras för att innehålla mer räntebärande värdepapper varierar hos olika förvaltare.

Läs mer: Avkastning på räntefonder

För- och nackdelar med generationsfonder

Att spara i en generationsfond kan vara ett bra alternativ för dig som inte vill lägga tid eller energi på att se över hur ditt privata sparande ska placeras, utan hellre vill låta någon annan göra det åt dig. Det är dock viktigt att känna till att generationsfonder för privat pensionssparande inte är optimala för alla. Anledningen till detta är att generationsfonden inte justeras utifrån vilket år du är född, utan vilket årtionde. Det kan få konsekvensen att du antingen börjar spara för tidigt, eller för sent, i räntebärande värdepapper utifrån din livssituation.

Läs mer: Tjänstepension & viktiga åldersgränser att ha koll på

Vem tjänar på att spara i en generationsfond?

Generationsfonder för privat sparande är mest lämpade för personer som är födda i mitten av ett årtionde, såsom 1955, 1965 eller 1975. Om du är född i slutet av ett årtionde riskerar du att få för hög andel räntebärande papper, och är du född i början riskerar du att få för hög aktieandel. Tillhör du någon av dessa två grupper har du mycket att vinna på att justera placeringarna själv så att du får en lagom risknivå utifrån din unika situation. Detta är särskilt viktigt om du inte avser att använda ditt privata pensionssparande förrän en bit in i pensionsåldern.

Här får du våra bästa tips på hur du ska tänka när du sätter ihop din egen fondportfölj.

Vanliga frågor om generationsfonder

Vad innebär det att en fond är en generationsfond?

En generationsfond är en typ av blandfond där riskprofilen har anpassats efter din ålder och hur långt du har kvar till pensionen.

För vem passar en generationsfond?

En generationsfond kan passa dig som inte vill lägga tid eller energi på att justera risknivån i ditt sparande när du blir äldre – med en generationsfond sker det per automatik.

Kan man spara i en generationsfond privat?

Ja, tidigare var det endast möjligt via premiepensionen, men nu finns det även generationsfonder för privat pensionssparande.

När ska man börja placera i en generationsfond?

Vilken tidpunkt du börjar spara i en generationsfond spelar ingen roll eftersom placeringarna anpassas efter din ålder. Samtidigt kommer kapitalet att hinna växa mer ju tidigare du börjar.

Vad kostar det att spara i en generationsfond?

Kostnaden för att spara i en generationsfond varierar hos olika förvaltare – det finns både billiga och dyra alternativ.