Så fungerar en fondförsäkring – en guide

Om du vill spara i fonder åt dig själv, en annan person eller genom ditt företag kan en fondförsäkring vara ett alternativ för dig. I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta om sparformen, inklusive hur försäkringen fungerar och när det är gynnsamt att spara i en sådan.

Så fungerar en fondförsäkring – en guide

Vad är en fondförsäkring?

En fondförsäkring är en slags kapitalförsäkring som används för att handla olika typer av fonder, såsom aktie- och räntefonder. Fondförsäkringar är ofta förknippade med högre risk eftersom portföljen till stor del består av aktier, vilket passar dig som vill maximera avkastningen långsiktigt men accepterar att sparkapitalets värde kan svänga mycket på kort sikt.

Så fungerar en fondförsäkring

En fondförsäkring fungerar ungefär som ett sparkonto där kapitalet placeras i olika fonder. När du sparar i en fondförsäkring kan du antingen skräddarsy din egen portfölj eller låta försäkringsbolaget sköta placeringarna åt dig genom att välja den så kallade entrélösningen. Väljer du det första alternativet kan du anpassa placeringarna helt och hållet efter ett specifikt sparmål och dina egna värderingar, till exempel om du vill undvika en viss typ av bolag. Du bestämmer själv om du ska göra enstaka insättningar eller sätta upp ett regelbundet månadssparande. Det är även upp till dig om pengarna ska betalas ut löpande under en viss period eller plockas ut som ett engångsbelopp.

Hur skiljer sig en fondförsäkring från en traditionell försäkring?

Fondförsäkringar och traditionella försäkringar är olika typer av kapitalförsäkringar, men skiljer sig åt på en rad sätt. När du sparar i en traditionell försäkring har du ingen möjlighet att bestämma hur pengarna ska placeras, det ansvaret ligger på försäkringsbolaget. En annan viktig skillnad är risknivån – traditionella försäkringar är ofta förknippade med lägre risk eftersom de innehåller en lägre andel aktier än fondförsäkringar. Det innebär att försäkringskapitalets värde ligger på en mer stabil nivå, men ger inte samma möjlighet till högre avkastning. Traditionella försäkringar omfattas dessutom av någon typ av garanti, såsom en andel av pengarna du har betalat in.

Läs mer: Traditionell försäkring eller fondförsäkring?

För- och nackdelar med fondförsäkringar

Fördelar:

  • Det är upp till dig om du ska komponera din egen fondportfölj eller välja försäkringsbolagets entrélösning.
  • Fondförsäkringar innehåller en större andel aktier än traditionella försäkringar, vilket historiskt sett har genererat högre avkastning på lång sikt.
  • Du slipper hamna i en situation där ditt sparande har för hög eller låg risk eftersom du enkelt kan anpassa portföljen efter dina sparmål.
  • Du får möjlighet att investera branscher du tror på, och undvika dem som inte går i linje med dina värderingar.

Nackdelar:

  • Om du väljer fonder själv är det ditt ansvar att justera risken i portföljen när tidpunkten då kapitalet ska betalas ut närmar sig. Det gör du genom att minska andelen aktier och öka andelen räntor.
  • Du behöver lägga tid och energi på att sätta dig in i vilka fonder du ska investera i.
  • Du står för den finansiella risken för placeringarna du väljer.
  • Det ingår inte någon garanti.

Så beskattas en fondförsäkring

När du sparar i en kapitalförsäkring, såsom en fondförsäkring, betalar försäkringsbolaget en årlig schablonskatt som dras från försäkringskapitalet. Skatten beräknas utifrån det så kallade kapitalunderlaget, vilket är försäkringens värde vid årets ingång tillsammans med hela värdet av insättningarna det första halvåret och halva värdet det andra halvåret. Detta belopp multipliceras sedan med föregående års statslåneränta plus en procentenhet, och avrundas ner till närmaste hundratal kronor. Skatten är 30 procent av denna summa, vilket ger en skattesats på 0,882 procent (0,3 x 2,94 procent) år 2023.

Då ska du välja en fondförsäkring

1. Du vill maximera din tjänstepension
Om du får premiebestämd tjänstepension av din arbetsgivare placeras den per automatik i en traditionell försäkring med någon typ av garanti. Har du mer än tio år kvar till pensionen finns det dock mycket som talar för att du ska byta till en fondförsäkring, eftersom fondförsäkringar historiskt sett har genererat högre avkastning. För att göra val kring din tjänstepension vänder du dig till din valcentral, vilken den är kan du ta reda på genom att logga in på minpension.se.

2. Du ska spara åt en annan person
En fondförsäkring är ett bra alternativ för dig som vill spara i en annan persons namn, till exempel ditt barn eller barnbarn. När du tecknar försäkringen kan du både bestämma när och under hur lång tid pengarna betalas ut. Väljer du istället ett vanligt sparkonto får individen disponera pengarna som den vill från att den är myndig.

3. Du vill spara genom ditt företag
Om du driver ett aktiebolag och vill sätta av pengar till din pension kan du teckna en fondförsäkring genom företaget. Genom att upprätta en pensionsutfästelse till dig själv, det vill säga en direktpensionslösning, är dina pensionspengar skyddade även om företaget går i konkurs.

Läs mer: Tjänstepension för egenföretagare – en guide

Avgifter för fondförsäkringar

Storleken på de avgifter som försäkringsbolagen tar ut varierar för olika försäkringar – tänk därför på att jämföra priser och andra villkor innan du bestämmer dig för ett alternativ. På konsumenternas.se hittar du en sammanställning av villkoren för olika fondförsäkringar.

Fondförsäkring & dödsfall

I alla fondförsäkringar ingår ett återbetalningsskydd per automatik. Det innebär att om du skulle avlida innan försäkringskapitalet betalats ut kommer pengarna tilldelas dina valda förmånstagare eller ditt dödsbo.

Vanliga frågor om fondförsäkringar

Vad kännetecknar en fondförsäkring?

En fondförsäkring är en skattemässigt förmånlig försäkring som är knuten till fonder. När du tecknar en fondförsäkring får du friheten att handplocka vilka fonder du vill spara i.

När lönar det sig med en fondförsäkring?

En fondförsäkring passar långsiktiga sparanden där försäkringstagaren är beredd att ta en viss risk för att sparkapitalet ska generera så hög avkastning som möjligt.

Hur beskattas fondförsäkringar?

Fondförsäkringar beskattas med en årlig avkastningsskatt som dras direkt från försäkringskapitalet, alternativt bakas in i försäkringsbolagets avgift. År 2023 är skattesatsen 0,882 procent.