Småbolagsfonder

De senaste åren har det blivit alltmer populärt att investera i småbolagsfonder, men vad är en egentligen småbolagsfond och är de bättre än traditionella storbolagsfonder? Här får du lära dig allt du behöver veta om småbolagsfonder så att du ska kunna göra en smart investering.

Småbolagsfonder

Vad är en småbolagsfond?

En småbolagsfond är en aktiefond som investerar i små och mellanstora börsnoterade bolag. Ett småbolag brukar definieras som bolag vars börsvärde är mindre än en procent av den svenska aktiemarknadens totala värde – med andra ord kan det vara relativt stora bolag ur ett svenskt perspektiv. Precis som en vanlig aktiefond måste småbolagsfonder innehålla minst 16 olika aktier, men i många fall innehåller de betydligt fler än så.

Varför investera i en småbolagsfond?

Genom att investera i småbolag kan du få möjlighet till högre avkastning eftersom småbolag ofta har en högre tillväxttakt än större väletablerade bolag. Småbolag medför dock en högre risk eftersom de fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas som per definition är ganska osäker. Historien visar dock att det ofta lönar sig att spara i småbolagsfonder framför traditionella storbolagsfonder – sedan 1999 har snittavkastningen varit 1058 procent för småbolagsfonder och 392 procent för storbolagsfonder. Mellan 2010 och 2020 var snittavkastningen för småbolagsfonder 352 procent, medan storbolagsfondernas snitt låg på 197 procent. Även om historisk avkastning aldrig är en garanti för framtida avkastning är detta fenomen inte ovanligt, gång på gång har småbolagen visat att de slår storbolagen.

Jämförelse av Lannebos småbolagsfonder

Lannebo Europa Småbolag

Lannebo Europa Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och mellanstora bolag i hela Europa. Andelen aktier från respektive marknad och geografiskt område varierar över tid. Vid investeringstillfället får bolagens börsvärde inte överstiga fem miljarder euro. När du sparar i fonden får du inte bara god riskspridning genom att fonden investerar i olika länder och valutor, utan också att placeringarna sker i olika branscher. Fonden passar dig som har en placeringshorisont på minst fem år.

Risknivå: 4/7

Lannebo Småbolag

Lannebo Småbolag är en traditionell småbolagsfond som passar dig som vill investera i små och mellanstora bolag i Norden. Fonden lämpar sig för ett långsiktigt sparande då risknivån är hög, men den har också gett hög avkastning historiskt sett. Samtliga bolag som väljs in i fonden har genomgått en grundlig analys med fokus på lönsamhet, långsiktighet och hållbarhet. Fondförvaltarna träffar bolagens ledning regelbundet och använder sig av sitt inflytande som ägare för att skapa bästa möjliga förutsättningar till god riskjusterad avkastning. Fonden passar dig som har en placeringshorisont på minst fem år.

Risknivå: 5/7

Lannebo Småbolag Select

Lannebo Småbolag Select är en specialfond med särskilt fokus på svenska bolag. Fonden har friare placeringsregler än traditionella aktiefonder, vilket ger förvaltarna möjlighet att koncentrera innehaven till ett färre antal bolag som de utifrån noggrann analys tror extra mycket på. För dig som sparare innebär det att risken kan uppfattas som högre från den aspekten att det kan bli såväl stora som små avvikelser mot jämförelseindex. Målet är att på lång sikt ge hög absolut avkastning, med särskild hänsyn tagen till just risk. Fonden passar dig som har en placeringshorisont på minst fem år.

Risknivå: 5/7

Lannebo Teknik Småbolag

Lannebo Teknik Småbolag är en aktiefond som investerar i snabbväxande teknikbolag över hela världen. Fonden passar dig som vill ha en bred inriktning mot nischade teknikbolag inom områden som hälsa, säkerhet och digitalt innehåll. Målsättningen för fonden är att skapa möjlighet till en god riskjusterad avkastning genom förvaltarnas expertis och grundlig aktieanalys. De senaste årtiondena har teknikbranschen växt explosionsartat, och det finns mycket som talar för att det kommer att fortsätta åt det hållet. Samtidigt finns det en viss risk med att investera i en specifik bransch, men Lannebo Teknik Småbolag är en fond som visat att den långsiktiga avkastningen brukar vara värd det. Fonden passar dig som har en placeringshorisont på minst fem år.

Risknivå: 5/7

Vanliga frågor om småbolagsfonder

Vad är småbolagsfonder?

En småbolagsfond är en aktiefond som investerar i små och mellanstora företag.

Varför har småbolagsfonder presterat bättre än storbolagsfonder?

Mindre bolag ofta har en högre tillväxttakt än större och mer väletablerade företag, vilket påverkar aktievärdet positivt.

Var hittar jag Lannebos småbolagsfonder?

Du hittar Lannebos småbolagsfonder på de flesta marknadsplatser för aktier och fonder, två exempel är Avanza och Nordnet.

Vad heter Lannebos småbolagsfonder?

Lannebo Europa Småbolag, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select och Lannebo Teknik Småbolag.

Hur små är bolagen i en småbolagsfond?

Småbolag är inte alltid särskilt små – alla bolag vars börsvärde är mindre än en procent av den svenska aktiehandelns totala värde räknas som småbolag.

Varför ska man investera i en småbolagsfond?

Historiskt sett har småbolagsfonder gett betydligt bättre avkastning än storbolagsfonder. Har du ett långsiktigt sparmål kan du ofta få bättre avkastning om du sparar i en småbolagsfond.

Hur månadssparar man i småbolagsfonder?

Öppna ett ISK eller traditionellt fondkonto, därefter letar du upp en småbolagsfond som passar dig och skapar ett månadssparande.

Kan jag investera min PPM i en småbolagsfond?

Ja, att välja en småbolagsfond för din premiepension är ofta ett utmärkt val eftersom de historiskt sett gett mycket god avkastning.

Hur stor del av portföljen bör bestå av småbolagsfonder?

En bra riktlinje är att låta småbolagsfonder utgöra mellan 10-50 procent av ditt totala sparande. Glöm inte att justera fördelningen när innehaven växt till sig – det gör att du minskar risken i din portfölj.

Har småbolagsfonder hög risk?

Ja, småbolagsfonder har högre risk eftersom bolagen ofta befinner sig i en tillväxtfas och det därmed blir svårare att förutspå deras utveckling.

Vad är skillnaden mellan Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select?

Lannebo Småbolag är en traditionell småbolagsfond medan Lannebo Småbolag Select är en specialfond med friare placeringsregler.

Hur köper man småbolagsfonder?

Du kan köpa småbolagsfonder via de flesta marknadsplatserna för fonder, exempelvis Avanza och Nordnet.

Hur hittar jag en bra småbolagsfond?

Det du kan göra är att jämföra hur olika fonder har presterat historiskt, och läsa på om fonden så att den speglar dina personliga värderingar.

När passar det att investera i en småbolagsfond?

Småbolagsfonder passar främst långsiktiga sparmål, det vill säga när pengarna avses att användas om mer än fem år.