Vad innebär kapitalförlust?

Vad innebär kapitalförlust?

Att sälja en finansiell tillgång till ett lägre pris än du köpte den för kallas för kapitalförlust. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver känna till om kapitalförlust och hur det påverkar hur mycket skatt du behöver betala när du deklarerar.

Vad är kapitalförlust?

Kapitalförlust, även kallat reaförlust, är förlust från försäljning av tillgångar. En sådan uppstår om du säljer en tillgång, såsom en aktie eller fondandelar, till ett lägre pris än inköpspriset. Skulle du istället gå med vinst på affären kallas det för reavinst. Beroende på om du går med vinst eller förlust på de affärer du gjort under året kan du antingen få skattereduktion eller betala vinstskatt i samband med att du deklarerar.

Regler för beskattning av reaförlust

  • Kapitalvinster och kapitalförluster påverkar bara skatten om du sparar på ett aktie- och fondkonto. Om du sparar på ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring betalar du istället en årlig schablonskatt.
  • Du får skattereduktion på 30 procent på kapitalförluster om underskottet är lägre än 100 000 kronor.
  • Ifall underskottet är högre än 100 000 kronor får du en skattereduktion på 21 procent på den del som överstiger 100 000 kronor.
  • Säljer du tillgångar med både vinst och förlust kvittas vinsten mot förlusten, då får du skattereduktion/betala skatt på återstående del.

Hur påverkas fondsparare av kapitalförlust?

När du sparar i fonder är det din valda kontoform som avgör hur mycket skatt du behöver betala. Har du ett aktie- och fondkonto ska vinster beskattas med 30 procent och förluster får reduceras med 30 procent. Men om du däremot har ett ISK betalar du istället en schablonskatt som baseras på förra årets statslåneränta och det totala kapitalet du har på ditt konto. År 2023 är skatten på ISK 0,88 procent av kapitalet.

Vanliga frågor om kapitalförlust

Hur beskattas kapitalförluster?

Det beror på om du sparar via ett aktiekonto eller kapitalförsäkring/investeringssparkonto (ISK) – de olika kontoformerna beskattas nämligen olika.

Hur deklarerar man kapitalförlust?

Uppgifter kring försäljningar av tillgångar skickas automatiskt till Skatteverket.OM du sparar på ett aktie- och fondkonto behöver du lämna in en särskild blankett (K4) där du beräknar din samlade kapitalförlust. Om du sparar på ISK eller kapitalförsäkring behöver du inte deklarera en kapitalförlust då det inte påverkar skatten.

Får man tillbaka på skatten vid reaförlust?

Ja, du får en skattereduktion på 30 procent på kapitalförluster såvida du inte gått med vinst på andra affärer – då kvittas förlusten mot vinsten. Men detta gäller endast om du sparat på ett aktie- och fondkonto.

Hur beräknas kapitalförlust?

Du drar av tillgångens inköpspris och eventuella köpkostnader såsom courtage från försäljningspriset, blir summan lägre än noll har du gått med förlust på affären.