Reavinst och kapitalvinst – så fungerar det

Den vinst som du gör i samband med att du säljer en tillgång kallas för reavinst eller kapitalvinst, och ligger till grund för hur mycket skatt du behöver betala i samband med att du deklarerar. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om reavinst och hur det fungerar för dig som sparar i fonder.

Reavinst och kapitalvinst – så fungerar det

Vad är reavinst och kapitalvinst?

Kapitalvinst, även kallat reavinst eller realisationsvinst, är vinster från försäljning av tillgångar. Reavinst är skillnaden mellan tillgångens inköpspris och den summa som erhålls vid försäljning om du har gått med vinst på affären. Om du har sålt tillgången till ett lägre pris än inköpspriset kallas det istället för reaförlust eller kapitalförlust. I Sverige ska alla kapitalvinster från försäljning av tillgångar eller bostäder beskattas – en skatt som kallas för kapitalvinstskatt.

Hur beräknas reavinst och kapitalvinstskatt?

Formel: Tillgångens försäljningspris (exklusive courtage) – inköpspris (inklusive courtage) = reavinst

Exempel:

Siri har köpt en aktie för 100 kronor. Ett år senare har aktien stigit i värde till 120 kronor och hon bestämmer sig för att sälja den. Reavinsten blir då:

120 – 100 = 20 kronor

I samband med att Siri ska deklarera räknar hon ut hur mycket kapitalvinstskatt hon behöver betala för affären. Skattesatsen är 30 %.

20 x 0,3 = 6 kronor

Siri behöver alltså betala 6 kronor i kapitalvinstskatt.

Reavinst vid fondsparande

Hur ditt fondsparande beskattas beror på vilken typ av konto du har valt. Sparar du via ett aktiekonto ska du betala 30 procent i kapitalvinstskatt vid varje enskild affär för såväl vinster som utdelningar. Försäljningarna ska redovisas efterföljande år i samband med att du deklarerar. Om du däremot sparar via ett ISK eller en kapitalförsäkring betalar du istället en schablonskatt på hela ditt kapital. Procentsatsen baseras på föregående års statslåneränta och kan därför variera.

Såvida du inte bor utomlands eller endast sparar i lågriskfonder är ISK vanligtvis mer fördelaktigt ur skattemässig synvinkel. Det innebär dessutom mindre jobb eftersom du slipper redovisa samtliga försäljningar.

Här kan du läsa mer om hur beskattning av fonder fungerar.

Vanliga frågor om reavinst

Vad är skatten på reavinst?

Reavinst beskattas med 30 procent, en skatt som kallas för kapitalvinstskatt.

Kan man göra uppskov på skatten när man har sålt av fonder?

Nej, du kan endast göra uppskov om reavinsten kommer från en bostadsförsäljning.

Hur beräknas skatten på kapitalvinst?

För att få fram hur mycket du ska betala i kapitalvinstskatt multiplicerar du reavinsten med 0,3.

Behöver jag ha koll på reavinsten om jag sparar via ett ISK eller en kapitalförsäkring?

Nej, då betalar du inte skatt på vinsten utan en schablonskatt som baseras på det totala värdet av dina innehav.